Obxecto obxecto incorporado

ObjectMongoCollection

obxecto de conxunto de datos de base de datos mongodb

usarMongoDB.getCollectioncrear:

1 2
var col1 = mdb.getCollection('test'); var col = mdb.test;

relación de herdanza

operador

operator[String]

Obtén rapidamente o obxecto de colección do subespazo de nomes da colección actual en forma de atributos

1
readonly MongoCollection MongoCollection[String];

devolver resultado:

 • devolver un novo obxecto de colección

función de membro

find

Cree un obxecto cursor segundo as condicións da consulta e devolve a configuración do campo

1 2
MongoCursor MongoCollection.find(Object query = {}, Object projection = {});

Parámetros de chamada:

 • query: Obxecto, o obxecto que especifica a condición da consulta
 • projection: Obxecto, especifica o obxecto para devolver o campo

devolver resultado:


findOne

Segundo as condicións da consulta e a configuración do campo de retorno, consulte un resultado

1 2
Object MongoCollection.findOne(Object query = {}, Object projection = {});

Parámetros de chamada:

 • query: Obxecto, o obxecto que especifica a condición da consulta
 • projection: Obxecto, especifica o obxecto para devolver o campo

devolver resultado:

 • Object, devolve o primeiro resultado

findAndModify

consulta e modifica

1
Object MongoCollection.findAndModify(Object query);

Parámetros de chamada:

 • query: Obxectar, especificar condicións de consulta e modificar datos

devolver resultado:

 • Object, devolve o resultado e outra información antes da modificación

insert

Insira un conxunto de datos

1
MongoCollection.insert(Array documents);

Parámetros de chamada:

 • documents: Matriz, especifica a matriz de datos a inserir

Insira un dato

1
MongoCollection.insert(Object document);

Parámetros de chamada:

 • document: Obxecto, especifica os datos a inserir

save

Garda un dato, se os datos conteñen o campo _id, é unha actualización, se non, é unha inserción

1
MongoCollection.save(Object document);

Parámetros de chamada:

 • document: Obxecto, especifica os datos a gardar

update

Actualiza os datos en función das condicións da consulta

1 2 3 4
MongoCollection.update(Object query, Object document, Boolean upsert = false, Boolean multi = false);

Parámetros de chamada:

 • query: Obxecto, o obxecto que especifica a condición da consulta
 • document: Obxecto, especifica os datos a actualizar
 • upsert: Booleano, cando os datos non existen, insira un dato novo, o valor predeterminado é falso, non o insira
 • multi: Booleano, cando máis dun dato cumpre a condición, actualice todos os datos, o valor predeterminado é falso, só actualiza o primeiro

Actualiza os datos en función das condicións da consulta

1 2 3
MongoCollection.update(Object query, Object document, Object options);

Parámetros de chamada:

 • query: Obxecto, o obxecto que especifica a condición da consulta
 • document: Obxecto, especifica os datos a actualizar
 • options: Opcións de obxecto, upsert e múltiples pasadas como campos de obxecto

remove

Elimina os datos en función das condicións da consulta

1
MongoCollection.remove(Object query);

Parámetros de chamada:

 • query: Obxecto, o obxecto que especifica a condición da consulta

runCommand

Executar comandos de base de datos

1
Object MongoCollection.runCommand(Object cmd);

Parámetros de chamada:

 • cmd: Obxecto, o obxecto de comando dado

devolver resultado:

 • Object, devolve o comando para devolver o resultado

Executar comandos de base de datos

1 2
Object MongoCollection.runCommand(String cmd, Object arg = {});

Parámetros de chamada:

 • cmd: String, o nome do comando dado
 • arg: Obxecto, dadas as opcións de parámetros de comando

devolver resultado:

 • Object, devolve o comando para devolver o resultado

drop

eliminar a colección actual

1
MongoCollection.drop();

ensureIndex

Crea un índice sobre a colección actual

1 2
MongoCollection.ensureIndex(Object keys, Object options = {});

Parámetros de chamada:

 • keys: Obxecto, campo índice dado, orde e dirección
 • options: Obxecto, opcións para un índice determinado, índice único, etc.

reIndex

Reconstruír o índice da colección actual

1
Object MongoCollection.reIndex();

devolver resultado:

 • Object, devolve o resultado da execución do comando

dropIndex

Elimina o índice do nome especificado na colección actual

1
Object MongoCollection.dropIndex(String name);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, dado o nome do índice a eliminar

devolver resultado:

 • Object, devolve o resultado da execución do comando

dropIndexes

Elimina todos os índices da colección actual

1
Object MongoCollection.dropIndexes();

devolver resultado:

 • Object, devolve o resultado da execución do comando

getIndexes

Consulta todos os índices da colección actual

1
Array MongoCollection.getIndexes();

devolver resultado:

 • Array, devolve un conxunto de resultados que contén o índice

getCollection

Obter o obxecto de colección do subespazo de nomes da colección actual

1
MongoCollection MongoCollection.getCollection(String name);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, nome do subespazo de nomes

devolver resultado:

 • MongoCollection, devolve un novo obxecto de colección

toString

Devolve a representación en cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pódese reimplementar segundo as súas propias características

1
String MongoCollection.toString();

devolver resultado:

 • String, devolve unha representación en cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de propiedades lexibles definidas polo obxecto

1
Value MongoCollection.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadena, non usada

devolver resultado:

 • Value, que devolve un valor serializable por JSON