Módulo comunitario incrible

@ fibjs / fs-readdir-recursive

Versión NPM estado de compilación estado de compilación de appveyor Cobertura da proba David deps Vulnerabilidades coñecidas descarga npm

Le un directorio de xeito recursivo.

Instalar

1
$ npm i @fibjs/fs-readdir-recursive --save

Uso

1 2 3 4 5 6 7 8
var read = require('@fibjs/fs-readdir-recursive') read(__dirname) === [ 'test/test.js', 'index.js', 'LICENSE', 'package.json', 'README.md' ]

Preguntas e suxestións

Abre un número aquí .

Licenza

MIT