Obxecto incorporado

Obxecto MongoDB

obxecto de conexión á base de datos mongodb

uso db.open ou db.openMongoDB Crear, crear método:

1
var mdb = db.openMongoDB("mongodb://host/db");

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>MongoDB|operator[String]|getCollection();runCommand();oid();close()] [object] <:- [MongoDB] MongoDB operator[String] getCollection() runCommand() oid() close() object toString() toJSON()

Operador

operator[String]

Obtén rapidamente o obxecto de acceso á colección especificado

1
readonly MongoCollection MongoDB[String];

Utilízase para obter rapidamente obxectos de colección usando atributos, por exemplo:

1
var test = mdb.test;

Función de membro

getCollection

Obter o obxecto de acceso á colección especificado

1
MongoCollection MongoDB.getCollection(String name);

Parámetros de chamada:

  • name: Cadea, especifica o nome da colección

Resultado de volta:


runCommand

Especifique un comando de base de datos MongoDB

1
Object MongoDB.runCommand(Object cmd);

Parámetros de chamada:

  • cmd: Obxecto, un obxecto de dicionario que especifica comandos e parámetros

Resultado de volta:

  • Object, Devolve o resultado da execución do comando

Especifique un comando de base de datos MongoDB sinxelo

1 2
Object MongoDB.runCommand(String cmd, Value arg);

Parámetros de chamada:

  • cmd: Cadea, especifica o nome do comando
  • arg: Valor, especifica os parámetros do comando

Resultado de volta:

  • Object, Devolve o resultado da execución do comando

oid

Xera un obxecto _objectid mongodb

1
MongoID MongoDB.oid(String hexStr = "");

Parámetros de chamada:

  • hexStr: Cadea, inicializa unha cadea hexadecimal e xera unha nova id por defecto

Resultado de volta:


close

Peche a conexión actual á base de datos

1
MongoDB.close() async;

toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String MongoDB.toString();

Resultado de volta:

  • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value MongoDB.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

  • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

  • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable