Obxecto obxecto incorporado

ObjectTimer

obxecto controlador de temporizador

relación de herdanza

propiedades dos membros

stopped

Booleano, consulta se o temporizador actual caducou

1
readonly Boolean Timer.stopped;

función de membro

ref

Evita que o proceso fibjs saia e evita que o proceso fibjs saia mentres o temporizador está esperando.

1
Timer Timer.ref();

Resultados de devolución:

  • Timer, devolve o obxecto temporizador

unref

Permitir que o proceso fibjs saia e permita que o proceso fibjs saia durante o período de espera do temporizador

1
Timer Timer.unref();

Resultados de devolución:

  • Timer, devolve o obxecto temporizador

clear

Cancelar o temporizador actual

1
Timer.clear();

toString

Devolve a representación en cadea do obxecto. Polo xeral, devólvese "[Obxecto nativo]". O obxecto pódese volver implementar segundo as súas propias características.

1
String Timer.toString();

Resultados de devolución:

  • String, devolve a representación en cadea do obxecto

toJSON

Devolve unha representación en formato JSON do obxecto, devolvendo xeralmente unha colección de propiedades lexibles definidas polo obxecto.

1
Value Timer.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

  • key: Cadena, non usada

Resultados de devolución:

  • Value, devolve un valor que contén JSON serializable