Impresionante módulo comunitario

animación con giz

Estado de construción npm Codecov npm Estilo de código XO

Animacións coloridas na saída do terminal

Animacións dispoñibles

Nome Vista previa
arco da vella arco da vella
pulso pulso
fallo fallo
radar radar
neón neón
karaoke karaoke

Instalar

1
$ npm i chalk-animation

Uso

1 2 3
const chalkAnimation = require('chalk-animation'); chalkAnimation.rainbow('Lorem ipsum dolor sit amet');

Comeza e para

Podes deter e retomar unha animación con stop()e start().

Cando se crea, a instancia de chalkAnimation iníciase automaticamente .

1 2 3 4 5 6 7 8 9
const rainbow = chalkAnimation.rainbow('Lorem ipsum'); // Animation starts setTimeout(() => { rainbow.stop(); // Animation stops }, 1000); setTimeout(() => { rainbow.start(); // Animation resumes }, 2000);

Parada automática

Calquera cousa que se imprima na consola deterá automaticamente a animación anterior

1 2 3 4 5
chalkAnimation.rainbow('Lorem ipsum'); setTimeout(() => { // Stop the 'Lorem ipsum' animation, then write on a new line. console.log('dolor sit amet'); }, 1000);

Cambio de velocidade

Cambia a velocidade da animación mediante un segundo parámetro. Debe ser superior a 0, o predeterminado é 1.

1
chalkAnimation.rainbow('Lorem ipsum', 2); // Two times faster than default

Cambiando texto

Cambia o texto animado sen problemasreplace()

1 2 3 4 5 6 7
let str = 'Loading...'; const rainbow = chalkAnimation.rainbow(str); // Add a new dot every second setInterval(() => { rainbow.replace(str += '.'); }, 1000);

Representación manual

Mostrar os fotogramas manualmente con render(), ou obter o contido do seguinte fotograma conframe()

1 2 3 4 5 6
const rainbow = chalkAnimation.rainbow('Lorem ipsum').stop(); // Don't start the animation rainbow.render(); // Display the first frame const frame = rainbow.frame(); // Get the second frame console.log(frame);

Modo CLI

1 2
# Install package globally $ npm install --global chalk-animation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
$ chalk-animation --help Colorful animations in terminal output Usage $ chalk-animation <name> [options] [text...] Options --duration Duration of the animation in ms, defaults to Infinity --speed Animation speed as number > 0, defaults to 1 Available animations rainbow pulse glitch radar neon karaoke Example $ chalk-animation rainbow Hello world!

Licenza

MIT © Boris K