Módulo módulo básico

Afirmación do módulo

Afirme o módulo de proba, se o valor da proba é falso, informarase dun erro e pódese configurar o comportamento do erro para continuar executándose ou lanzar un erro

Método de referencia:

1
var assert = require('assert');

Ou a través test Referencia do módulo:

1 2
var test = require('test'); var assert = test.assert;

Ou a través test.setup Configuración:

1
require("test").setup();

Función estática

Function

O valor da proba é certo, se é falso, a afirmación falla

1 2
static assert.Function(Value actual = undefined, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

ok

O valor da proba é certo, se é falso, a afirmación falla

1 2
static assert.ok(Value actual = undefined, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

notOk

O valor da proba é falso, se é certo, a afirmación falla

1 2
static assert.notOk(Value actual = undefined, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

equal

O valor da proba é igual ao valor esperado, se non igual, a afirmación falla

1 2 3
static assert.equal(Value actual = undefined, Value expected = undefined, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • expected: Valor, valor esperado
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

notEqual

O valor da proba non é igual ao valor esperado e a afirmación falla se é igual

1 2 3
static assert.notEqual(Value actual = undefined, Value expected = undefined, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • expected: Valor, valor esperado
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

strictEqual

O valor da proba é estritamente igual ao valor esperado, se non é igual, a afirmación falla

1 2 3
static assert.strictEqual(Value actual = undefined, Value expected = undefined, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • expected: Valor, valor esperado
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

notStrictEqual

O valor da proba non é estritamente igual ao valor esperado e a afirmación falla se é igual

1 2 3
static assert.notStrictEqual(Value actual = undefined, Value expected = undefined, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • expected: Valor, valor esperado
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

deepEqual

A profundidade do valor de proba é igual ao valor esperado; se non é igual, a afirmación falla

1 2 3
static assert.deepEqual(Value actual = undefined, Value expected = undefined, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • expected: Valor, valor esperado
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

notDeepEqual

O valor da proba non é a profundidade igual ao valor esperado; se é igual, a afirmación falla

1 2 3
static assert.notDeepEqual(Value actual = undefined, Value expected = undefined, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • expected: Valor, valor esperado
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

closeTo

O valor da proba é aproximadamente igual ao valor esperado, se non, a afirmación falla

1 2 3 4
static assert.closeTo(Value actual, Value expected, Value delta, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • expected: Valor, valor esperado
 • delta: Valor, precisión decimal aproximada
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

notCloseTo

O valor da proba non é aproximadamente igual ao valor esperado, se non, a afirmación falla

1 2 3 4
static assert.notCloseTo(Value actual, Value expected, Value delta, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • expected: Valor, valor esperado
 • delta: Valor, precisión decimal aproximada
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

lessThan

O valor da proba é inferior ao valor esperado e a afirmación falla se é maior ou igual a

1 2 3
static assert.lessThan(Value actual, Value expected, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • expected: Valor, valor esperado
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

notLessThan

O valor da proba non é inferior ao valor esperado e a afirmación falla se é inferior a

1 2 3
static assert.notLessThan(Value actual, Value expected, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • expected: Valor, valor esperado
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

greaterThan

O valor da proba é maior que o valor esperado e a afirmación falla se é menor ou igual a

1 2 3
static assert.greaterThan(Value actual, Value expected, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • expected: Valor, valor esperado
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

notGreaterThan

O valor da proba non é maior que o esperado, se falla máis que a afirmación

1 2 3
static assert.notGreaterThan(Value actual, Value expected, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • expected: Valor, valor esperado
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

exist

A variable de proba existe, se é falsa, a afirmación falla

1 2
static assert.exist(Value actual, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

notExist

A variable de proba non existe, se é verdade, a afirmación falla

1 2
static assert.notExist(Value actual, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

isTrue

O valor da proba é verdadeiro booleano, se non, a afirmación falla

1 2
static assert.isTrue(Value actual, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

isNotTrue

O valor de proba non é un valor booleano certo, se non, a afirmación falla

1 2
static assert.isNotTrue(Value actual, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

isFalse

O valor da proba é falso booleano, se non, a afirmación falla

1 2
static assert.isFalse(Value actual, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

isNotFalse

O valor de proba non é un valor booleano falso, se non, a afirmación falla

1 2
static assert.isNotFalse(Value actual, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

isNull

O valor da proba é Nulo, se non, a afirmación falla

1 2
static assert.isNull(Value actual, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

isNotNull

O valor da proba non é nulo, se non, a afirmación falla

1 2
static assert.isNotNull(Value actual, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

isUndefined

O valor da proba non está definido, se non, a afirmación falla

1 2
static assert.isUndefined(Value actual, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

isDefined

O valor da proba non está definido, se non, a afirmación falla

1 2
static assert.isDefined(Value actual, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

isFunction

O valor da proba é unha función, se non, a afirmación falla

1 2
static assert.isFunction(Value actual, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

isNotFunction

O valor da proba non é unha función, se non, a afirmación falla

1 2
static assert.isNotFunction(Value actual, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

isObject

O valor da proba é o obxecto, se non, a afirmación falla

1 2
static assert.isObject(Value actual, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

isNotObject

O valor da proba non é un obxecto, se non, a afirmación falla

1 2
static assert.isNotObject(Value actual, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

isArray

O valor da proba é un array, se non, a afirmación falla

1 2
static assert.isArray(Value actual, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

isNotArray

O valor da proba non é unha matriz, se non, a afirmación falla

1 2
static assert.isNotArray(Value actual, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

isString

O valor da proba é unha cadea, se non, a afirmación falla

1 2
static assert.isString(Value actual, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

isNotString

O valor da proba non é unha cadea, se non, a afirmación falla

1 2
static assert.isNotString(Value actual, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

isNumber

O valor da proba é un número, se non, a afirmación falla

1 2
static assert.isNumber(Value actual, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

isNotNumber

O valor da proba non é un número, se non, a afirmación falla

1 2
static assert.isNotNumber(Value actual, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

isBoolean

O valor da proba é booleano, se non, a afirmación falla

1 2
static assert.isBoolean(Value actual, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

isNotBoolean

O valor da proba non é booleano, se non, a afirmación falla

1 2
static assert.isNotBoolean(Value actual, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

typeOf

O valor da proba é do tipo dado, se non, a afirmación falla

1 2 3
static assert.typeOf(Value actual, String type, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • type: Cadea, tipo especificado
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

notTypeOf

O valor da proba non é un tipo dado, se non, a afirmación falla

1 2 3
static assert.notTypeOf(Value actual, String type, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • type: Cadea, tipo especificado
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

property

O obxecto de proba contén o atributo especificado, se non, a afirmación falla

1 2 3
static assert.property(Value object, Value prop, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • object: Valor, o obxecto a probar
 • prop: Valor, o atributo a probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

notProperty

O obxecto de proba non contén o atributo especificado, se non, a afirmación falla

1 2 3
static assert.notProperty(Value object, Value prop, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • object: Valor, o obxecto a probar
 • prop: Valor, o atributo a probar
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

deepProperty

O obxecto de proba de profundidade contén o atributo especificado, se non, a afirmación falla

1 2 3
static assert.deepProperty(Value object, Value prop, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • object: Valor, o obxecto a probar
 • prop: Valor, o atributo a probar, separado por "."
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

notDeepProperty

O atributo especificado non está incluído no obxecto de proba de profundidade, se non, a afirmación falla

1 2 3
static assert.notDeepProperty(Value object, Value prop, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • object: Valor, o obxecto a probar
 • prop: Valor, o atributo a probar, separado por "."
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

propertyVal

O valor da propiedade especificada no obxecto de proba é o valor dado, se non, a afirmación falla

1 2 3 4
static assert.propertyVal(Value object, Value prop, Value value, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • object: Valor, o obxecto a probar
 • prop: Valor, o atributo a probar
 • value: Valor, o valor dado
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

propertyNotVal

O valor da propiedade especificada no obxecto de proba non é un valor dado, se non, a afirmación falla

1 2 3 4
static assert.propertyNotVal(Value object, Value prop, Value value, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • object: Valor, o obxecto a probar
 • prop: Valor, o atributo a probar
 • value: Valor, o valor dado
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

deepPropertyVal

O valor da propiedade especificada no obxecto de proba de profundidade é o valor dado, se non, a afirmación falla

1 2 3 4
static assert.deepPropertyVal(Value object, Value prop, Value value, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • object: Valor, o obxecto a probar
 • prop: Valor, o atributo a probar, separado por "."
 • value: Valor, o valor dado
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

deepPropertyNotVal

O valor da propiedade especificada no obxecto de proba de profundidade non é un valor dado, se non, a afirmación falla

1 2 3 4
static assert.deepPropertyNotVal(Value object, Value prop, Value value, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • object: Valor, o obxecto a probar
 • prop: Valor, o atributo a probar, separado por "."
 • value: Valor, o valor dado
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

throws

Ao probar o código dado, producirase un erro, se non se lanza, a afirmación fallará

1 2
static assert.throws(Function block, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • block: Función, especifique o código de proba, dado en forma de función
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

doesNotThrow

Probar o código indicado non producirá un erro, se se lanza, a afirmación falla

1 2
static assert.doesNotThrow(Function block, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • block: Función, especifique o código de proba, dado en forma de función
 • msg: Cadea, a mensaxe de aviso cando falla a afirmación

ifError

Se o parámetro é verdadeiro, lanza

1
static assert.ifError(Value object = undefined);

Parámetros de chamada:

 • object: Valor, parámetro