Obxecto incorporado

Obxecto XmlAttr

Representación de obxectos XmlAttr XmlElement Atributos de obxecto

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>XmlAttr|localName;value;name;namespaceURI;prefix;nodeName;nodeValue] [object] <:- [XmlAttr] object toString() toJSON() XmlAttr localName value name namespaceURI prefix nodeName nodeValue

Atributos dos membros

localName

String, o nome local do elemento de consulta. Se o nodo seleccionado non ten espazo de nome, este atributo equivale a nodeName

1
readonly String XmlAttr.localName;

value

Cadea, o valor da propiedade

1
String XmlAttr.value;

name

Cadea, o nome da propiedade

1
readonly String XmlAttr.name;

namespaceURI

String, o URI do espazo de nomes do elemento de consulta. Se o nodo seleccionado non ten espazo de nome, este atributo devolve NULO

1
readonly String XmlAttr.namespaceURI;

prefix

Cadea, consulta e configura o prefixo do espazo de nomes do elemento. Se o nodo seleccionado non ten espazo de nome, este atributo devolve NULO

1
String XmlAttr.prefix;

nodeName

Cadea, o nome da propiedade, a efectos de compatibilidade

1
readonly String XmlAttr.nodeName;

nodeValue

Cadea, o valor do atributo, a efectos de compatibilidade

1
String XmlAttr.nodeValue;

Función de membro

toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String XmlAttr.toString();

Resultado de volta:

  • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value XmlAttr.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

  • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

  • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable