Obxecto incorporado

Obxecto UrlObject

Obxecto de procesamento de URL

Módulo básico. subministraciónurl Formateo, análise e montaxe

1 2 3 4 5 6
var url = new net.Url('http://www.xici.net/'); var url = new net.Url({ protocol: 'http:', hostname: 'www.xici.net', pathname: '/' });

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>UrlObject|new UrlObject()|href;protocol;slashes;auth;username;password;host;hostname;port;path;pathname;search;query;hash;searchParams|parse();format();resolve();normalize()] [object] <:- [UrlObject] UrlObject new UrlObject() href protocol slashes auth username password host hostname port path pathname search query hash searchParams parse() format() resolve() normalize() object toString() toJSON()

Construtor

UrlObject

Construtor de obxectos UrlObject, usando construción de parámetros

1
new UrlObject(Object args);

Parámetros de chamada:

 • args: Object, o obxecto do dicionario que especifica os parámetros de construción. Os campos soportados son: protocolo, barras, nome de usuario, contrasinal, nome de host, porto, nome de ruta, consulta, hash

Constructor de obxectos UrlObject, use url Construción de cordas

1 2 3
new UrlObject(String url = "", Boolean parseQueryString = false, Boolean slashesDenoteHost = false);

Parámetros de chamada:

 • url: Cadea, estrutura especificada url Corda
 • parseQueryString: Booleano, especifique se analizar a consulta
 • slashesDenoteHost: Booleano, o predeterminado é falso, se se define como verdadeiro, a cadea de despois da cadea '//' á seguinte '/' analizarase como host, por exemplo, '// foo / bar', o resultado debería ser { host: 'foo', ruta: '/ bar') no canto de {ruta: '// foo / bar'}

Atributos dos membros

href

Cadea, consulta e configura a integridade do obxecto UrlObject actual url Descrición do enderezo, esta descrición está ensamblada a partir de todos os demais atributos

1
String UrlObject.href;

protocol

Cadea, consulta e define o nome do protocolo no obxecto UrlObject actual

1
String UrlObject.protocol;

slashes

Booleano, consulta e define se o obxecto UrlObject actual contén barras dobres

1
Boolean UrlObject.slashes;

auth

Cadea, consulta e configura a cadea de verificación completa no obxecto UrlObject actual, reunida polos atributos de nome de usuario e contrasinal

1
String UrlObject.auth;

username

Cadea, consulta e configura o usuario autenticado no obxecto UrlObject actual

1
String UrlObject.username;

password

Cadea, consulta e configura o contrasinal de autenticación no obxecto UrlObject actual

1
String UrlObject.password;

host

Cadea, consulta e configura a descrición completa do host no obxecto UrlObject actual, reunida por nome de usuario e porto

1
String UrlObject.host;

hostname

Cadea, consulta e configura o nome do host no obxecto UrlObject actual

1
String UrlObject.hostname;

port

Cadea, consulta e configura o número de porto no obxecto UrlObject actual

1
String UrlObject.port;

path

Cadea, consulta e configura a ruta completa da solicitude no obxecto UrlObject actual (incluída a solicitude), reunida por nome de ruta e consulta

1
String UrlObject.path;

pathname

Cadea, consulta e configura o camiño no obxecto UrlObject actual

1
String UrlObject.pathname;

Cadea, consulta e configura a cadea de solicitude (incluído "?") No obxecto UrlObject actual, que equivale a "?" + Consulta

1
String UrlObject.search;

query

Valora, consulta e define a cadea de solicitude no obxecto UrlObject actual (sen "?")

1
Value UrlObject.query;

hash

Cadea, consulta e configura o punto de ancoraxe da solicitude no obxecto UrlObject actual (incluído "#")

1
String UrlObject.hash;

searchParams

HttpCollection, Consulte a cadea de solicitude no obxecto UrlObject actual (sen "?")

1
readonly HttpCollection UrlObject.searchParams;

Función de membro

parse

Analice un url Corda

1 2 3
UrlObject.parse(String url, Boolean parseQueryString = false, Boolean slashesDenoteHost = false);

Parámetros de chamada:

 • url: Cadea, especifica o que hai que analizar url Corda
 • parseQueryString: Booleano, especifique se analizar a consulta
 • slashesDenoteHost: Booleano, o predeterminado é falso, se se define como verdadeiro, a cadea de despois da cadea '//' á seguinte '/' analizarase como host, por exemplo, '// foo / bar', o resultado debería ser { host: 'foo', ruta: '/ bar') no canto de {ruta: '// foo / bar'}

format

Constrúe UrlObject cos parámetros especificados

1
UrlObject.format(Object args);

Parámetros de chamada:

 • args: Object, o obxecto do dicionario que especifica os parámetros de construción. Os campos soportados son: protocolo, barras, nome de usuario, contrasinal, nome de host, porto, nome de ruta, consulta, hash

resolve

restablecer url Camiño, recoñece automaticamente se o camiño novo é un camiño relativo ou un camiño absoluto

1
UrlObject UrlObject.resolve(String url);

Parámetros de chamada:

 • url: Cadea, especifica un novo camiño

Resultado de volta:

 • UrlObject, Devolve un obxecto que contén datos de recolocación

normalize

Camiño normalizado

1
UrlObject.normalize();

toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String UrlObject.toString();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value UrlObject.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

 • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable