Obxecto obxecto incorporado

ObjectXmlNodeList

O obxecto XmlNodeList representa unha lista ordenada de nós

relación de herdanza

Operador

operator[]

Pódese acceder directamente aos datos mediante subíndices

1
readonly XmlNode XmlNodeList[];

propiedades dos membros

length

Enteiro, devolve o número de nós na lista de nós

1
readonly Integer XmlNodeList.length;

función de membro

item

Devolve o nodo co número de índice especificado na lista de nodos

1
XmlNode XmlNodeList.item(Integer index);

Parámetros de chamada:

  • index: Número enteiro, especifique o índice que se vai consultar

Resultados de devolución:

  • XmlNode, o nodo co número de índice especificado

toString

Devolve a representación en cadea do obxecto. Polo xeral, devólvese "[Obxecto nativo]". O obxecto pódese volver implementar segundo as súas propias características.

1
String XmlNodeList.toString();

Resultados de devolución:

  • String, devolve a representación en cadea do obxecto

toJSON

Devolve unha representación en formato JSON do obxecto, devolvendo xeralmente unha colección de propiedades lexibles definidas polo obxecto.

1
Value XmlNodeList.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

  • key: Cadena, non usada

Resultados de devolución:

  • Value, devolve un valor que contén JSON serializable