Impresionante módulo comunitario

@fibjs/detect-port

Versión NPM estado de construción estado de construción do transportador de aplicacións Cobertura das probas David deps Vulnerabilidades coñecidas descargar npm

Implementación JavaScript de Port Detector

Instalar

1
$ npm i @fibjs/detect-port --save

Uso

1 2
const detectPort = require('@fibjs/detect-port'); const availablePort = detectPort();

ou

1 2 3 4 5 6 7 8
const detectPort = require('@fibjs/detect-port'); const port = 3000; const availablePort = detectPort(port); if (availablePort === port) { console.log(`port ${port} is available!`); } else { console.log(`port ${port} is not available! Got a random available port: ${availablePort} for you.`); }

Preguntas e suxestións

Abre un problema aquí .

Licenza

MIT