Obxecto obxecto incorporado

ObjectHeapGraphNode

HeapGraphNode representa un nodo na vista do montón

relación de herdanza

propiedades dos membros

type

Número enteiro, tipo de nodo, valores posibles:

1
readonly Integer HeapGraphNode.type;

name

Cadea, nome do nodo

1
readonly String HeapGraphNode.name;

description

Cadena, descrición do nodo

1
readonly String HeapGraphNode.description;

id

Número enteiro, ID de nodo

1
readonly Integer HeapGraphNode.id;

shallowSize

Número enteiro, tamaño do nodo en bytes

1
readonly Integer HeapGraphNode.shallowSize;

childs

NArray, lista de nodos fillos, composto porHeapGraphEdgeComposición do obxecto tipo

1
readonly NArray HeapGraphNode.childs;

función de membro

toString

Devolve a representación en cadea do obxecto. Polo xeral, devólvese "[Obxecto nativo]". O obxecto pódese volver implementar segundo as súas propias características.

1
String HeapGraphNode.toString();

Resultados de devolución:

  • String, devolve a representación en cadea do obxecto

toJSON

Devolve unha representación en formato JSON do obxecto, devolvendo xeralmente unha colección de propiedades lexibles definidas polo obxecto.

1
Value HeapGraphNode.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

  • key: Cadena, non usada

Resultados de devolución:

  • Value, devolve un valor que contén JSON serializable