Obxecto obxecto incorporado

Obxecto ZipFile

Os obxectos ZipFile sonzipUn obxecto importante no módulo de compresión e descompresión de ficheiros de formato, que ofrece soporte parazipacceso de lectura e escritura aos ficheiros

Os obxectos ZipFile herdanStreamobxecto, para que poida pasarStreamOs obxectos son operados da mesma maneira.

As funcións estáticas máis usadas son:

As funcións e métodos de instancia de uso habitual do obxecto ZipFile son:

 • NArrayZipFile.namelist(): Obter unha lista de nomes de ficheiros
 • NONobxectoZipFile.getinfo(Membro da cadea): obtén información do ficheiro
 • Buffer ZipFile.read(Membro de cadea, contrasinal de cadea = ""): le o ficheiro especificado
 • NArrayZipFile.readAll(String password = ""): le todos os ficheiros
 • baleiroZipFile.extract(Membro de cadea, Stringpath, String password = ""): descomprima o ficheiro na ruta especificada
 • baleiroZipFile.extract(Membro de cadea,SeekableStreamstrm, String password = ""): descomprime o ficheiro no fluxo
 • baleiroZipFile.extractAll(Cordapath, String password = ""): descomprime todos os ficheiros na ruta especificada
 • baleiroZipFile.write(String filename, String inZipName, String password = ""): escriba o ficheiro especificado no ficheiro comprimido
 • baleiroZipFile.write(Bufferdata, String inZipName, String password = ""): escriba o ficheiro especificado no ficheiro comprimido
 • baleiroZipFile.write(SeekableStreamstrm, String inZipName, String password = ""): escriba o ficheiro especificado no ficheiro comprimido
 • baleiroZipFile.close(): pechar abertozipdocumento

O exemplo de código é o seguinte:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
var zip = require('zip'); var path = require('path'); var fs = require('fs'); var zipfile = zip.open(path.join(__dirname, 'unzip_test.zip'), 'w'); // write a file var buf = new Buffer('test data'); zipfile.write(buf, 'test.txt'); // read a file buf = zipfile.read("unzip_test.js"); console.log(buf); zipfile.close();

relación de herdanza

función de membro

namelist

Obter unha lista de nomes de ficheiros

1
NArray ZipFile.namelist() async;

devolver resultado:

 • NArray, devolve un obxecto de lista que contén nomes de ficheiros

infolist

Obter unha lista de información do ficheiro

1
NArray ZipFile.infolist() async;

devolver resultado:

 • NArray, devolve un obxecto de lista que contén información do ficheiro

A información do ficheiro contén campos: nome do ficheiro, data, tipo_comprimir, tamaño_comprimir, tamaño_ficheiro, contrasinal, datos


getinfo

Obter información do ficheiro

1
NObject ZipFile.getinfo(String member) async;

Parámetros de chamada:

 • member: Cadea, especifica o nome do ficheiro para obter información

devolver resultado:

 • NObject, devolve o obxecto de información do ficheiro

A información do ficheiro contén campos: nome do ficheiro, data, tipo_comprimir, tamaño_comprimir, tamaño_ficheiro, contrasinal, datos


read

Devolve os datos lidos do ficheiro comprimido

1 2
Buffer ZipFile.read(String member, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • member: Cadea, especifica o nome do ficheiro a ler
 • password: String, contrasinal de descompresión, non hai contrasinal por defecto

devolver resultado:

 • Buffer, devolve todos os datos do ficheiro

readAll

descomprimir todos os ficheiros

1
NArray ZipFile.readAll(String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • password: String, contrasinal de descompresión, non hai contrasinal por defecto

devolver resultado:

 • NArray, unha lista que contén todos os datos e información do ficheiro

extract

Descomprimir o ficheiro especificado

1 2 3
ZipFile.extract(String member, String path, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • member: Cadea, especifica o nome do ficheiro que se vai descomprimir
 • path: Cadea, especifica o camiño para extraer
 • password: String, contrasinal de descompresión, non hai contrasinal por defecto

Descomprime o ficheiro especificado nun fluxo

1 2 3
ZipFile.extract(String member, SeekableStream strm, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • member: Cadea, especifica o nome do ficheiro que se vai descomprimir
 • strm:SeekableStream, especifica o fluxo para descomprimir
 • password: String, contrasinal de descompresión, non hai contrasinal por defecto

extractAll

Descomprima todos os ficheiros na ruta especificada

1 2
ZipFile.extractAll(String path, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • path: Cadea, especifica o camiño para extraer
 • password: String, contrasinal de descompresión, non hai contrasinal por defecto

write

Escriba o ficheiro especificado no ficheiro comprimido

1 2 3
ZipFile.write(String filename, String inZipName, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • filename: Cadea, especifica o ficheiro a escribir
 • inZipName: Cadena, comprimidazipnome do ficheiro dentro do ficheiro
 • password: String, contrasinal de descompresión, non hai contrasinal por defecto

Escriba o ficheiro especificado no ficheiro comprimido

1 2 3
ZipFile.write(Buffer data, String inZipName, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • data:Buffer, especifica os datos do ficheiro para escribir
 • inZipName: Cadena, comprimidazipnome do ficheiro dentro do ficheiro
 • password: String, contrasinal de descompresión, non hai contrasinal por defecto

Escriba o ficheiro especificado no ficheiro comprimido

1 2 3
ZipFile.write(SeekableStream strm, String inZipName, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • strm:SeekableStream, especifica o fluxo de datos para escribir no ficheiro
 • inZipName: Cadena, comprimidazipnome do ficheiro dentro do ficheiro
 • password: String, contrasinal de descompresión, non hai contrasinal por defecto

close

pechar abertozipdocumento

1
ZipFile.close() async;

toString

Devolve a representación en cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pódese reimplementar segundo as súas propias características

1
String ZipFile.toString();

devolver resultado:

 • String, devolve unha representación en cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de propiedades lexibles definidas polo obxecto

1
Value ZipFile.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadena, non usada

devolver resultado:

 • Value, que devolve un valor serializable por JSON