Obxecto incorporado

Ficheiro Zip do obxecto

zip Obxecto de acceso ao ficheiro

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>ZipFile|namelist();infolist();getinfo();read();readAll();extract();extractAll();write();close()] [object] <:- [ZipFile] object toString() toJSON() ZipFile namelist() infolist() getinfo() read() readAll() extract() extractAll() write() close()

Función de membro

namelist

Obter unha lista de nomes de ficheiros

1
NArray ZipFile.namelist() async;

Resultado de volta:

 • NArray, Devolve un obxecto de lista que contén o nome do ficheiro

infolist

Obter a lista de información de ficheiros

1
NArray ZipFile.infolist() async;

Resultado de volta:

 • NArray, Devolve un obxecto de lista que contén información de ficheiro

A información do ficheiro contén campos: nome de ficheiro, data, tipo_comprimir, tamaño_comprimir, tamaño_arquivo, contrasinal, datos


getinfo

Obter información de ficheiro

1
NObject ZipFile.getinfo(String member) async;

Parámetros de chamada:

 • member: Cadea, especifique o nome do ficheiro para obter información

Resultado de volta:

 • NObject, Devolve o obxecto de información do ficheiro

A información do ficheiro contén campos: nome de ficheiro, data, tipo_comprimir, tamaño_comprimir, tamaño_arquivo, contrasinal, datos


read

Devolve os datos lidos dun ficheiro comprimido

1 2
Buffer ZipFile.read(String member, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • member: Cadea, especifique o nome do ficheiro que se vai ler
 • password: Cadea, descomprimir contrasinal, sen contrasinal por defecto

Resultado de volta:

 • Buffer, Devolve todos os datos do ficheiro

readAll

Descomprimir todos os ficheiros

1
NArray ZipFile.readAll(String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • password: Cadea, descomprimir contrasinal, sen contrasinal por defecto

Resultado de volta:

 • NArray, Contén unha lista de todos os datos e información do ficheiro

extract

Descomprimir o ficheiro especificado

1 2 3
ZipFile.extract(String member, String path, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • member: Cadea, especifique o nome do ficheiro que se vai descomprimir
 • path: Cadea, especifica o camiño para descomprimir
 • password: Cadea, descomprimir contrasinal, sen contrasinal por defecto

Descomprime o ficheiro especificado no fluxo

1 2 3
ZipFile.extract(String member, SeekableStream strm, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • member: Cadea, especifique o nome do ficheiro que se vai descomprimir
 • strm: SeekableStream, Especifique o fluxo que se vai descomprimir
 • password: Cadea, descomprimir contrasinal, sen contrasinal por defecto

extractAll

Descomprime todos os ficheiros ao camiño especificado

1 2
ZipFile.extractAll(String path, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • path: Cadea, especifica o camiño para descomprimir
 • password: Cadea, descomprimir contrasinal, sen contrasinal por defecto

write

Escribe o ficheiro especificado no ficheiro comprimido

1 2 3
ZipFile.write(String filename, String inZipName, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • filename: Cadea, especifique o ficheiro que se vai escribir
 • inZipName: Cadea, comprimida dentrozipNome do ficheiro dentro do ficheiro
 • password: Cadea, descomprimir contrasinal, sen contrasinal por defecto

Escribe o ficheiro especificado no ficheiro comprimido

1 2 3
ZipFile.write(Buffer data, String inZipName, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • data: Buffer, Especifique os datos do ficheiro que se van escribir
 • inZipName: Cadea, comprimida dentrozipNome do ficheiro dentro do ficheiro
 • password: Cadea, descomprimir contrasinal, sen contrasinal por defecto

Escribe o ficheiro especificado no ficheiro comprimido

1 2 3
ZipFile.write(SeekableStream strm, String inZipName, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • strm: SeekableStream, Especifique o fluxo de datos que se vai escribir no ficheiro
 • inZipName: Cadea, comprimida dentrozipNome do ficheiro dentro do ficheiro
 • password: Cadea, descomprimir contrasinal, sen contrasinal por defecto

close

Pecha abertozipdocumento

1
ZipFile.close() async;

toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String ZipFile.toString();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value ZipFile.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

 • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable