Obxecto obxecto incorporado

objectZipFile

zipobxecto de acceso ao ficheiro

relación de herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>ZipFile|namelist();infolist();getinfo();read();readAll();extract();extractAll();write();close()] [object] <:- [ZipFile] object toString() toJSON() ZipFile namelist() infolist() getinfo() read() readAll() extract() extractAll() write() close()

función de membro

namelist

Obter unha lista de nomes de ficheiros

1
NArray ZipFile.namelist() async;

Devolver resultado:

 • NArray, devolve un obxecto de lista que contén os nomes de ficheiro

infolist

Obter a lista de información do ficheiro

1
NArray ZipFile.infolist() async;

Devolver resultado:

 • NArray, devolve un obxecto de lista que contén información do ficheiro

A información do ficheiro contén campos: nome do ficheiro, data, tipo_comprimir, tamaño_comprimir, tamaño_ficheiro, contrasinal, datos


getinfo

Obter información do ficheiro

1
NObject ZipFile.getinfo(String member) async;

Parámetros de chamada:

 • member: Cadea, especifique o nome do ficheiro para obter a información

Devolver resultado:

 • NObject, devolve o obxecto de información do ficheiro

A información do ficheiro contén campos: nome do ficheiro, data, tipo_comprimir, tamaño_comprimir, tamaño_ficheiro, contrasinal, datos


read

Devolve os datos lidos do ficheiro comprimido

1 2
Buffer ZipFile.read(String member, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • member: Cadea, especifica o nome do ficheiro a ler
 • password: Cadena, contrasinal de descompresión, sen contrasinal por defecto

Devolver resultado:

 • Buffer, devolve todos os datos do ficheiro

readAll

descomprimir todos os ficheiros

1
NArray ZipFile.readAll(String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • password: Cadena, contrasinal de descompresión, sen contrasinal por defecto

Devolver resultado:

 • NArray, contén unha lista de todos os datos e información do ficheiro

extract

Descomprimir o ficheiro especificado

1 2 3
ZipFile.extract(String member, String path, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • member: Cadea, especifica o nome do ficheiro a descomprimir
 • path: Cadea, especifica o camiño para descomprimir
 • password: Cadena, contrasinal de descompresión, sen contrasinal por defecto

Descomprime o ficheiro especificado no fluxo

1 2 3
ZipFile.extract(String member, SeekableStream strm, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • member: Cadea, especifica o nome do ficheiro a descomprimir
 • strm:SeekableStream, especifica o fluxo para descomprimir
 • password: Cadena, contrasinal de descompresión, sen contrasinal por defecto

extractAll

Extrae todos os ficheiros na ruta especificada

1 2
ZipFile.extractAll(String path, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • path: Cadea, especifica o camiño para descomprimir
 • password: Cadena, contrasinal de descompresión, sen contrasinal por defecto

write

Escriba o ficheiro especificado no ficheiro comprimido

1 2 3
ZipFile.write(String filename, String inZipName, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • filename: Cadea, especifica o ficheiro para escribir
 • inZipName: Cadena, comprimidazipnome do ficheiro dentro do ficheiro
 • password: Cadena, contrasinal de descompresión, sen contrasinal por defecto

Escriba o ficheiro especificado no ficheiro comprimido

1 2 3
ZipFile.write(Buffer data, String inZipName, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • data:Buffer, especifique os datos do ficheiro para escribir
 • inZipName: Cadena, comprimidazipnome do ficheiro dentro do ficheiro
 • password: Cadena, contrasinal de descompresión, sen contrasinal por defecto

Escriba o ficheiro especificado no ficheiro comprimido

1 2 3
ZipFile.write(SeekableStream strm, String inZipName, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • strm:SeekableStream, especifica o fluxo de datos que se escribirá no ficheiro
 • inZipName: Cadena, comprimidazipnome do ficheiro dentro do ficheiro
 • password: Cadena, contrasinal de descompresión, sen contrasinal por defecto

close

pechado abertozipdocumento

1
ZipFile.close() async;

toString

Devolve a representación en cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode ser reimplementado segundo as súas propias características

1
String ZipFile.toString();

Devolver resultado:

 • String, devolve a representación en cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve o conxunto de propiedades lexibles definidas polo obxecto

1
Value ZipFile.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Corda, sen usar

Devolver resultado:

 • Value, devolve un valor que contén JSON serializable