Guía Guía de desenvolvemento

Uso do certificado X509 en fibjs

Método 1: usa un certificado temporal autofirmado

1 2 3
const CYPT = require('crypto'); const SSLX = require('ssl'); const HTTP = require("http");

1. Crea un obxecto clave e xera un par de claves RSA de 2048 bits

1 2
let pky = new CYPT.PKey(); pky.genRsaKey(2048);

2. Crea un obxecto de solicitude de certificado usando a clave pública en pky anterior

1 2 3 4 5 6 7
let xrq = new CYPT.X509Req("CN=localhost,O=fibjs", pky); /** * CN=localhost 是证书的主题名称, 就是证书的使用者(一般是域名 * 可以加一些扩展内容, 比如 O=IBM,OU=IT,...(用逗号分隔)等项 */

3. Para emitir un certificado, use a clave privada en pky

1 2 3 4 5 6 7 8
let opt = { notBefore: new Date('2019-01-01') // 证书生效时间 ,notAfter: new Date('2029-12-31') // 证书失效时间 }; let crt = xrq.sign("CN=myy.mkx", pky, opt); // CN=myy.mkx 是证书的签发者, 同样可添加扩展 // opt 参数参见 fibjs 文档

4. Use o certificado temporal para iniciar o servizo https

1 2 3 4
var svr = new HTTP.HttpsServer(crt, pky, 443, (req)=> { req.response.write('<h1>fibjs https server</h1>'); }); svr.start();

5. O navegador visita https: // localhost / test, porque non é un certificado oficial, o navegador non o recoñecerá, ten que continuar accedendo manualmente, faga clic na icona do certificado na barra de enderezos para ver a información detallada de o certificado.


Método 2: xera e usa un ficheiro de certificado autofirmado

1. Xera un certificado / ficheiro de chave privada

1 2 3 4 5 6 7 8 9
const fs = require('fs'); //...(同上面方式一的1、2、3步骤, 省略)... let ks = pky.exportPem(); // 导出私钥文本 let cs = crt.dump(true)[0]; // 导出证书文本, 数组(只有一项) fs.writeTextFile('d:/mycert.key', ks); // 保存私钥 fs.writeTextFile('d:/mycert.pem', cs); // 保存证书

2. Use o ficheiro de certificado / clave privada

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
const CYPT = require('crypto'); const SSLX = require('ssl'); const HTTP = require("http"); let pky = new CYPT.PKey(); let crt = new CYPT.X509Cert(); pky.importFile('d:/mycert.key'); // 读取key文件 crt.loadFile('d:/mycert.pem'); // 读取pem文件 var svr = new HTTP.HttpsServer(crt, pky, 443, (req)=> { req.response.write('<h1>fibjs https server</h1>'); }); svr.start();

Método 3: usa un certificado existente

O método anterior para cargar ficheiros de certificados tamén se pode empregar para certificados oficiais, como

  • Solicitude de certificado gratuíto a Alibaba Cloud (descarga outro formato, incluídos dous ficheiros xxx.pem e xxx.key).
  • O certificado obtido a través da aplicación certbot.

É posible que deba converterse os certificados noutros formatos. Consulte a documentación de fibjs para máis detalles.

👉 [ Engadir módulo nativo ]