Obxecto incorporado

Iterador de obxectos

Obxecto iterador, utilizado para percorrer os datos da colección

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>Iterator|@iterator()|next()] [object] <:- [Iterator] Iterator @iterator() next() object toString() toJSON()

Operador

@iterator

Consulte o iterador do elemento obxecto actual

1
Iterator Iterator.@iterator();

Resultado de volta:

  • Iterator, Devolve un iterador dos elementos do obxecto actual

Función de membro

next

Iterar o seguinte elemento

1
(Value value, Boolean done) Iterator.next();

Resultado de volta:

  • (Valor de valor, feito booleano), devolve o seguinte elemento ou marque o final da iteración

toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String Iterator.toString();

Resultado de volta:

  • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value Iterator.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

  • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

  • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable