Obxecto obxecto incorporado

Iterador de obxectos

Obxecto iterador para atravesar datos de recollida

relación de herdanza

Operador

@iterator

Consulta o iterador do elemento do obxecto actual

1
Iterator Iterator.@iterator();

Resultados de devolución:

  • Iterator, devolve un iterador dos elementos do obxecto actuais

función de membro

next

Iterar sobre o seguinte elemento

1
(Value value, Boolean done) Iterator.next();

Resultados de devolución:

  • (Valor do valor, booleano feito), devolve o seguinte elemento ou marca o final da iteración

toString

Devolve a representación en cadea do obxecto. Polo xeral, devólvese "[Obxecto nativo]". O obxecto pódese volver implementar segundo as súas propias características.

1
String Iterator.toString();

Resultados de devolución:

  • String, devolve a representación en cadea do obxecto

toJSON

Devolve unha representación en formato JSON do obxecto, devolvendo xeralmente unha colección de propiedades lexibles definidas polo obxecto.

1
Value Iterator.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

  • key: Cadena, non usada

Resultados de devolución:

  • Value, devolve un valor que contén JSON serializable