Módulo módulo básico

Módulo dgram

O módulo dgram proporciona a implementación do socket de paquetes UDP

Módulo básico, método de referencia:

1
var dgram = require('dgram');

Obxecto

Socket

dgram.Socket O obxecto é un paquete que encapsula a función do paquete de datos EventEmitter. VerDgramSocket

1
DgramSocket dgram.Socket;

dgram.Socket A instancia está feita por dgram.createSocket() Creado. creardgram.Socket A instancia non precisa empregar a nova palabra clave.

Función estática

createSocket

Crear dgram.Socket Obxecto

1
static DgramSocket dgram.createSocket(Object opts);

Parámetros de chamada:

  • opts: Obxecto,

Resultado de volta:

As opcións permitidas para opcións son:

1 2 3 4 5 6 7
{ "type": "udp4" | "udp6", // 必填 "reuseAddr": true | false, // 若设置为 true,socket.bind() 则会重用地址,即时另一个进程已经在其上面绑定了一个套接字。 默认是 false "ipv6Only": true | false, // 若设置为 true,socket.bind() 将只接收 IPv6 的数据包。 默认是 false "recvBufferSize": 1024, // 设置 SO_RCVBUF 套接字值 "sendBufferSize": 1024 //设置 SO_RCVBUF 套接字值 }

Crear dgram.Socket Obxecto

1 2
static DgramSocket dgram.createSocket(Object opts, Function callback);

Parámetros de chamada:

  • opts: Obxecto,
  • callback: Función, engade un oínte para o evento "mensaxe".

Resultado de volta:

As opcións permitidas para opcións son:

1 2 3 4 5 6 7
{ "type": "udp4" | "udp6", // 必填 "reuseAddr": true | false, // 若设置为 true,socket.bind() 则会重用地址,即时另一个进程已经在其上面绑定了一个套接字。 默认是 false "ipv6Only": true | false, // 若设置为 true,socket.bind() 将只接收 IPv6 的数据包。 默认是 false "recvBufferSize": ###, // 设置 SO_RCVBUF 套接字值 "sendBufferSize": ### //设置 SO_RCVBUF 套接字值 }

Crear dgram.Socket Obxecto

1
static DgramSocket dgram.createSocket(String type);

Parámetros de chamada:

  • type: String, socket family, 'udp4' or'udp6 '.

Resultado de volta:


Crear dgram.Socket Obxecto

1 2
static DgramSocket dgram.createSocket(String type, Function callback);

Parámetros de chamada:

  • type: String, socket family, 'udp4' or'udp6 '.
  • callback: Función, engade un oínte para o evento "mensaxe".

Resultado de volta: