Módulo módulo básico

Módulo base32

módulo de codificación e descodificación base32

Método de referencia:

1 2
var encoding = require('encoding'); var base32 = encoding.base32;

ou

1
var base32 = require('base32');

Función estática

encode

Codificar datos en base32

1
static String base32.encode(Buffer data);

Parámetros de chamada:

  • data: Buffer, Os datos que se van codificar

Resultado de volta:

  • String, Devolve a cadea codificada

decode

Descodifica unha cadea en datos binarios en modo base32

1
static Buffer base32.decode(String data);

Parámetros de chamada:

  • data: Cadea, a cadea que se vai descodificar

Resultado de volta:

  • Buffer, Devolve os datos binarios descodificados