Módulo módulo básico

Hash do módulo

Módulo de cálculo de resumo de información, que se pode usar para calcular resumo de información e sinatura de resumo

Función estática

digest

Crea un obxecto de operación de resumo de información segundo o ID do algoritmo especificado

1 2
static Digest hash.digest(Integer algo, Buffer data = NULL);

Parámetros de chamada:

  • algo: Enteiro, especifique o algoritmo de cálculo do resumo
  • data: Buffer, Crea datos binarios que se actualizan ao mesmo tempo, o valor predeterminado é nulo e os datos non se actualizan

Resultado de volta:

  • Digest, Devolve o obxecto resumo da información construída

md2

Crea un obxecto resumo de información MD2

1
static Digest hash.md2(Buffer data = NULL);

Parámetros de chamada:

  • data: Buffer, Crea datos binarios que se actualizan ao mesmo tempo, o valor predeterminado é nulo e os datos non se actualizan

Resultado de volta:

  • Digest, Devolve o obxecto resumo da información construída

md4

Crea un obxecto de resumo de información MD4

1
static Digest hash.md4(Buffer data = NULL);

Parámetros de chamada:

  • data: Buffer, Crea datos binarios que se actualizan ao mesmo tempo, o valor predeterminado é nulo e os datos non se actualizan

Resultado de volta:

  • Digest, Devolve o obxecto resumo da información construída

md5

Crea un obxecto de resumo de información MD5

1
static Digest hash.md5(Buffer data = NULL);

Parámetros de chamada:

  • data: Buffer, Crea datos binarios que se actualizan ao mesmo tempo, o valor predeterminado é nulo e os datos non se actualizan

Resultado de volta:

  • Digest, Devolve o obxecto resumo da información construída

sha1

Crea un obxecto de resumo de información SHA1

1
static Digest hash.sha1(Buffer data = NULL);

Parámetros de chamada:

  • data: Buffer, Crea datos binarios que se actualizan ao mesmo tempo, o valor predeterminado é nulo e os datos non se actualizan

Resultado de volta:

  • Digest, Devolve o obxecto resumo da información construída

sha224

Crea un obxecto de resumo de información SHA224

1
static Digest hash.sha224(Buffer data = NULL);

Parámetros de chamada:

  • data: Buffer, Crea datos binarios que se actualizan ao mesmo tempo, o valor predeterminado é nulo e os datos non se actualizan

Resultado de volta:

  • Digest, Devolve o obxecto resumo da información construída

sha256

Crea un obxecto de resumo de información SHA256

1
static Digest hash.sha256(Buffer data = NULL);

Parámetros de chamada:

  • data: Buffer, Crea datos binarios que se actualizan ao mesmo tempo, o valor predeterminado é nulo e os datos non se actualizan

Resultado de volta:

  • Digest, Devolve o obxecto resumo da información construída

sha384

Crea un obxecto de resumo de información SHA384

1
static Digest hash.sha384(Buffer data = NULL);

Parámetros de chamada:

  • data: Buffer, Crea datos binarios que se actualizan ao mesmo tempo, o valor predeterminado é nulo e os datos non se actualizan

Resultado de volta:

  • Digest, Devolve o obxecto resumo da información construída

sha512

Crea un obxecto de resumo de información SHA512

1
static Digest hash.sha512(Buffer data = NULL);

Parámetros de chamada:

  • data: Buffer, Crea datos binarios que se actualizan ao mesmo tempo, o valor predeterminado é nulo e os datos non se actualizan

Resultado de volta:

  • Digest, Devolve o obxecto resumo da información construída

ripemd160

Crea un obxecto de resumo de información RIPEMD160

1
static Digest hash.ripemd160(Buffer data = NULL);

Parámetros de chamada:

  • data: Buffer, Crea datos binarios que se actualizan ao mesmo tempo, o valor predeterminado é nulo e os datos non se actualizan

Resultado de volta:

  • Digest, Devolve o obxecto resumo da información construída

sm3

Crea un obxecto de resumo de información SM3

1
static Digest hash.sm3(Buffer data = NULL);

Parámetros de chamada:

  • data: Buffer, Crea datos binarios que se actualizan ao mesmo tempo, o valor predeterminado é nulo e os datos non se actualizan

Resultado de volta:

  • Digest, Devolve o obxecto resumo da información construída

Crea un obxecto de operación de resumo de información SM3 e prepárao previamente

1 2 3
static Digest hash.sm3(PKey pubKey, String id, Buffer data = NULL);

Parámetros de chamada:

  • pubKey: PKey, Clave pública de sinatura
  • id: Cadea, identificación da sinatura
  • data: Buffer, Crea datos binarios que se actualizan ao mesmo tempo, o valor predeterminado é nulo e os datos non se actualizan

Resultado de volta:

  • Digest, Devolve o obxecto resumo da información construída

hmac

Crea un obxecto de operación de sinatura de resumo de información segundo o identificador de algoritmo especificado

1 2 3
static Digest hash.hmac(Integer algo, Buffer key, Buffer data = NULL);

Parámetros de chamada:

  • algo: Enteiro, especifique o algoritmo de cálculo do resumo
  • key: Buffer, Clave de sinatura binaria
  • data: Buffer, Crea datos binarios que se actualizan ao mesmo tempo, o valor predeterminado é nulo e os datos non se actualizan

Resultado de volta:

  • Digest, Devolve o obxecto resumo da información construída

hmac_md2

Crea un obxecto de sinatura de resumo de mensaxes MD2

1 2
static Digest hash.hmac_md2(Buffer key, Buffer data = NULL);

Parámetros de chamada:

  • key: Buffer, Clave de sinatura binaria
  • data: Buffer, Crea datos binarios que se actualizan ao mesmo tempo, o valor predeterminado é nulo e os datos non se actualizan

Resultado de volta:

  • Digest, Devolve o obxecto resumo da información construída

hmac_md4

Crea un obxecto de sinatura de resumo de mensaxes MD4

1 2
static Digest hash.hmac_md4(Buffer key, Buffer data = NULL);

Parámetros de chamada:

  • key: Buffer, Clave de sinatura binaria
  • data: Buffer, Crea datos binarios que se actualizan ao mesmo tempo, o valor predeterminado é nulo e os datos non se actualizan

Resultado de volta:

  • Digest, Devolve o obxecto resumo da información construída

hmac_md5

Crea un obxecto de sinatura de resumo de mensaxes MD5

1 2
static Digest hash.hmac_md5(Buffer key, Buffer data = NULL);

Parámetros de chamada:

  • key: Buffer, Clave de sinatura binaria
  • data: Buffer, Crea datos binarios que se actualizan ao mesmo tempo, o valor predeterminado é nulo e os datos non se actualizan

Resultado de volta:

  • Digest, Devolve o obxecto resumo da información construída

hmac_sha1

Crea un obxecto de sinatura de resumo de mensaxes SHA1

1 2
static Digest hash.hmac_sha1(Buffer key, Buffer data = NULL);

Parámetros de chamada:

  • key: Buffer, Clave de sinatura binaria
  • data: Buffer, Crea datos binarios que se actualizan ao mesmo tempo, o valor predeterminado é nulo e os datos non se actualizan

Resultado de volta:

  • Digest, Devolve o obxecto resumo da información construída

hmac_sha224

Crea un obxecto de sinatura de resumo de mensaxes SHA224

1 2
static Digest hash.hmac_sha224(Buffer key, Buffer data = NULL);

Parámetros de chamada:

  • key: Buffer, Clave de sinatura binaria
  • data: Buffer, Crea datos binarios que se actualizan ao mesmo tempo, o valor predeterminado é nulo e os datos non se actualizan

Resultado de volta:

  • Digest, Devolve o obxecto resumo da información construída

hmac_sha256

Crea un obxecto de sinatura de resumo de mensaxes SHA256

1 2
static Digest hash.hmac_sha256(Buffer key, Buffer data = NULL);

Parámetros de chamada:

  • key: Buffer, Clave de sinatura binaria
  • data: Buffer, Crea datos binarios que se actualizan ao mesmo tempo, o valor predeterminado é nulo e os datos non se actualizan

Resultado de volta:

  • Digest, Devolve o obxecto resumo da información construída

hmac_sha384

Crea un obxecto de sinatura de resumo de mensaxes SHA384

1 2
static Digest hash.hmac_sha384(Buffer key, Buffer data = NULL);

Parámetros de chamada:

  • key: Buffer, Clave de sinatura binaria
  • data: Buffer, Crea datos binarios que se actualizan ao mesmo tempo, o valor predeterminado é nulo e os datos non se actualizan

Resultado de volta:

  • Digest, Devolve o obxecto resumo da información construída

hmac_sha512

Crea un obxecto de sinatura de resumo de mensaxes SHA512

1 2
static Digest hash.hmac_sha512(Buffer key, Buffer data = NULL);

Parámetros de chamada:

  • key: Buffer, Clave de sinatura binaria
  • data: Buffer, Crea datos binarios que se actualizan ao mesmo tempo, o valor predeterminado é nulo e os datos non se actualizan

Resultado de volta:

  • Digest, Devolve o obxecto resumo da información construída

hmac_ripemd160

Crea un obxecto de sinatura de resumo de mensaxes RIPEMD160

1 2
static Digest hash.hmac_ripemd160(Buffer key, Buffer data = NULL);

Parámetros de chamada:

  • key: Buffer, Clave de sinatura binaria
  • data: Buffer, Crea datos binarios que se actualizan ao mesmo tempo, o valor predeterminado é nulo e os datos non se actualizan

Resultado de volta:

  • Digest, Devolve o obxecto resumo da información construída

hmac_sm3

Crea un obxecto de sinatura de resumo de mensaxes SM3

1 2
static Digest hash.hmac_sm3(Buffer key, Buffer data = NULL);

Parámetros de chamada:

  • key: Buffer, Clave de sinatura binaria
  • data: Buffer, Crea datos binarios que se actualizan ao mesmo tempo, o valor predeterminado é nulo e os datos non se actualizan

Resultado de volta:

  • Digest, Devolve o obxecto resumo da información construída

Crea un obxecto de sinatura de resumo de mensaxes SM3 e prepárao previamente

1 2 3 4
static Digest hash.hmac_sm3(PKey pubKey, String id, Buffer key, Buffer data = NULL);

Parámetros de chamada:

  • pubKey: PKey, Clave pública de sinatura
  • id: Cadea, identificación da sinatura
  • key: Buffer, Clave de sinatura binaria
  • data: Buffer, Crea datos binarios que se actualizan ao mesmo tempo, o valor predeterminado é nulo e os datos non se actualizan

Resultado de volta:

  • Digest, Devolve o obxecto resumo da información construída

constante

MD2

Constante de identificación do algoritmo de resumo de mensaxes MD2

1
const hash.MD2 = 1;

MD4

Constante de identificación do algoritmo de resumo de mensaxes MD4

1
const hash.MD4 = 2;

MD5

Constante de identificación do algoritmo de resumo de mensaxes MD5

1
const hash.MD5 = 3;

SHA1

Constante de identificación do algoritmo de resumo de mensaxes SHA1

1
const hash.SHA1 = 4;

SHA224

Constante de identificación do algoritmo de resumo de mensaxes SHA224

1
const hash.SHA224 = 5;

SHA256

Constante de identificación do algoritmo de resumo de mensaxes SHA256

1
const hash.SHA256 = 6;

SHA384

Constante de identificación do algoritmo de resumo de mensaxes SHA384

1
const hash.SHA384 = 7;

SHA512

Constante de identificación do algoritmo de resumo de mensaxes SHA512

1
const hash.SHA512 = 8;

RIPEMD160

RIPEMD160 Constante de identificación do algoritmo de resumo de información

1
const hash.RIPEMD160 = 9;

SM3

Constante de identificación do algoritmo de resumo de mensaxes SM3

1
const hash.SM3 = 10;