Módulo módulo básico

Módulo xml

módulo de procesamento XML

Obxecto

Document

obxecto de documento xml, ver XmlDocument Obxecto

1
XmlDocument xml.Document;

Función estática

parse

Analice o texto xml / html e cree XmlDocument Obxecto, non é compatible con varios idiomas

1 2
static XmlDocument xml.parse(String source, String type = "text/xml");

Parámetros de chamada:

  • source: Cadea, especifica o texto xml / html que hai que analizar
  • type: Cadea, especifica o tipo de texto, o predeterminado é text / xml, tamén se pode especificar como text / html

Resultado de volta:


Analice xml / html e cree XmlDocument Obxecto, converterase segundo o idioma especificado ao analizar

1 2
static XmlDocument xml.parse(Buffer source, String type = "text/xml");

Parámetros de chamada:

  • source: Buffer, Especifique os datos binarios xml / html que hai que analizar
  • type: Cadea, especifica o tipo de texto, o predeterminado é text / xml, tamén se pode especificar como text / html

Resultado de volta:


serialize

Serialización XmlNode Como unha corda

1
static String xml.serialize(XmlNode node);

Parámetros de chamada:

Resultado de volta:

  • String, Devolve a cadea serializada

constante

ELEMENT_NODE

XmlNode A constante da propiedade nodeType, que indica que o nodo é XmlElement Obxecto

1
const xml.ELEMENT_NODE = 1;

ATTRIBUTE_NODE

XmlNode A constante da propiedade nodeType, que indica que o nodo é XmlAttr Obxecto

1
const xml.ATTRIBUTE_NODE = 2;

TEXT_NODE

XmlNode A constante da propiedade nodeType, que indica que o nodo é XmlText Obxecto

1
const xml.TEXT_NODE = 3;

CDATA_SECTION_NODE

XmlNode A constante da propiedade nodeType, que indica que o nodo é XmlCDATASection Obxecto

1
const xml.CDATA_SECTION_NODE = 4;

PROCESSING_INSTRUCTION_NODE

XmlNode A constante da propiedade nodeType, que indica que o nodo é XmlProcessingInstruction Obxecto

1
const xml.PROCESSING_INSTRUCTION_NODE = 7;

COMMENT_NODE

XmlNode A constante da propiedade nodeType, que indica que o nodo é XmlComment Obxecto

1
const xml.COMMENT_NODE = 8;

DOCUMENT_NODE

XmlNode A constante da propiedade nodeType, que indica que o nodo é XmlDocument Obxecto

1
const xml.DOCUMENT_NODE = 9;

DOCUMENT_TYPE_NODE

XmlNode A constante da propiedade nodeType, que indica que o nodo é XmlDocumentType Obxecto

1
const xml.DOCUMENT_TYPE_NODE = 10;