Módulo módulo básico

URL do módulo

módulo de procesamento de URL

Obxecto

URL

Crear UrlObject Solicitar obxecto, ver UrlObject

1
UrlObject url.URL;

Función estática

format

Construción de parámetros UrlObject Obxecto

1
static String url.format(Object args);

Parámetros de chamada:

  • args: Object, o obxecto do dicionario que especifica os parámetros de construción. Os campos soportados son: protocolo, barras, nome de usuario, contrasinal, nome de host, porto, nome de ruta, consulta, hash

Resultado de volta:

  • String, Devolve a cadea construída con éxito

parse

Analice unha cadea de URL

1 2 3
static UrlObject url.parse(String url, Boolean parseQueryString = false, Boolean slashesDenoteHost = false);

Parámetros de chamada:

  • url: Cadea, especifica a cadea de url que hai que analizar
  • parseQueryString: Booleano, especifique se analizar a consulta
  • slashesDenoteHost: Booleano, o predeterminado é falso, se se define como verdadeiro, a cadea de despois da cadea '//' á seguinte '/' analizarase como host, por exemplo, '// foo / bar', o resultado debería ser { host: 'foo', ruta: '/ bar') no canto de {ruta: '// foo / bar'}

Resultado de volta:

  • UrlObject, Devolve un obxecto que contén datos analizados

resolve

Combina camiños relativos nun camiño absoluto

1 2
static String url.resolve(String _from, String to);

Parámetros de chamada:

  • _from: Cadea, camiño de orixe
  • to: Cadea, camiño relativo

Resultado de volta:

  • String, Devolve o camiño absoluto