Obxecto obxecto incorporado

ObjectTextEncoder

Obxecto de codificación TextEncoder

Crear método

1
var textEncoder = new util.TextEncoder('utf8');

relación de herdanza

Construtor

TextEncoder

Construtor de obxectos TextEncoder, construído usando parámetros

1 2
new TextEncoder(String codec = "utf8", Object opts = {});

Parámetros de chamada:

  • codec: Cadea, especifica o conxunto de caracteres de codificación
  • opts: Obxecto, especifique as opcións de codificación

propiedades dos membros

encoding

Cadea, consulta o conxunto de caracteres de codificación actual

1
readonly String TextEncoder.encoding;

función de membro

encode

Converter texto en datos binarios

1 2
Buffer TextEncoder.encode(String data = "", Object opts = {});

Parámetros de chamada:

  • data: String, o texto que se vai converter
  • opts: Obxecto, especifique as opcións de codificación

Resultados de devolución:

  • Buffer, devolve datos binarios codificados

toString

Devolve a representación en cadea do obxecto. Polo xeral, devólvese "[Obxecto nativo]". O obxecto pódese volver implementar segundo as súas propias características.

1
String TextEncoder.toString();

Resultados de devolución:

  • String, devolve a representación en cadea do obxecto

toJSON

Devolve unha representación en formato JSON do obxecto, devolvendo xeralmente unha colección de propiedades lexibles definidas polo obxecto.

1
Value TextEncoder.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

  • key: Cadena, non usada

Resultados de devolución:

  • Value, devolve un valor que contén JSON serializable