Obxecto incorporado

Object MongoCursor

obxecto do cursor de datos da base de datos mongodb

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>MongoCursor|skip();limit();sort();hasNext();next();count();size();forEach();map();toArray();hint()] [object] <:- [MongoCursor] object toString() toJSON() MongoCursor skip() limit() sort() hasNext() next() count() size() forEach() map() toArray() hint()

Función de membro

skip

Especifique o número de rexistros para omitir ao devolver resultados

1
MongoCursor MongoCursor.skip(Integer num) async;

Parámetros de chamada:

 • num: Enteiro, o número de rexistros

Resultado de volta:

 • MongoCursor, Devolve o propio obxecto do cursor para facilitar as chamadas en cadea

limit

Especifique o número máximo de rexistros para obter resultados

1
MongoCursor MongoCursor.limit(Integer size) async;

Parámetros de chamada:

 • size: Enteiro, o número de rexistros

Resultado de volta:

 • MongoCursor, Devolve o propio obxecto do cursor para facilitar as chamadas en cadea

sort

Define a orde dos resultados devoltos

1
MongoCursor MongoCursor.sort(Object opts);

Parámetros de chamada:

 • opts: Obxecto, especifica os criterios de ordenación

Resultado de volta:

 • MongoCursor, Devolve o propio obxecto do cursor para facilitar as chamadas en cadea

hasNext

Consulta se o cursor actual ten o seguinte rexistro

1
Boolean MongoCursor.hasNext();

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve a verdade se hai un rexistro

next

Devolve o seguinte rexistro do cursor actual

1
Object MongoCursor.next();

Resultado de volta:

 • Object, Rexistrar obxecto, devolver nulo se non hai rexistro

count

Consulte o número total de rexistros do cursor

1
Integer MongoCursor.count(Boolean applySkipLimit = false);

Parámetros de chamada:

 • applySkipLimit: Booleano, especifique se se debe consultar o número de rexistros despois de saltar e limitar, o valor predeterminado é falso, consultar o número total de rexistros

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o número total de rexistros

size

Consultar o número total de rexistros do cursor, equivalente a contar (verdadeiro)

1
Integer MongoCursor.size();

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o número total de rexistros

forEach

Atravesa todos os rexistros e devolve a función de procesamento

1
MongoCursor.forEach(Function func);

Parámetros de chamada:

 • func: Función, especifique a función de procesamento

map

Percorre todos os rexistros e devolve o resultado do procesamento

1
Array MongoCursor.map(Function func);

Parámetros de chamada:

 • func: Función, especifique a función de procesamento

Resultado de volta:

 • Array, Devolve unha matriz de resultados de procesamento

toArray

Devolve unha matriz de todos os rexistros do cursor actual

1
Array MongoCursor.toArray();

Resultado de volta:

 • Array, Devolve unha matriz Javascript que contén todos os datos

hint

Modifique a estratexia de índice predeterminada do servidor mongodb, use o índice especificado para a consulta

1
MongoCursor MongoCursor.hint(Object opts);

Parámetros de chamada:

 • opts: Obxecto, especifica o índice obrigatorio

Resultado de volta:

 • MongoCursor, Devolve o propio obxecto do cursor para facilitar as chamadas en cadea

toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String MongoCursor.toString();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value MongoCursor.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

 • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable