Módulo módulo básico

Módulo string_decoder

descodificación Buffer Para encadear

Instrucións:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
const { StringDecoder } = require('string_decoder'); const decoder = new StringDecoder('utf8'); const cent = Buffer.from([0xC2, 0xA2]); console.log(decoder.write(cent)); const euro = Buffer.from([0xE2, 0x82, 0xAC]); console.log(decoder.write(euro));

Obxecto

StringDecoder

Crea un obxecto de descodificación, ver StringDecoder

1
StringDecoder string_decoder.StringDecoder;