Módulo módulo básico

Módulo io

Módulo de procesamento de entrada e saída

Instrucións:

1
var io = require('io');

Obxecto

MemoryStream

Crea un obxecto de fluxo de memoria, ver MemoryStream

1
MemoryStream io.MemoryStream;

BufferedStream

Crea un fluxo de caché para ler o obxecto BufferedStream

1
BufferedStream io.BufferedStream;

RangeStream

Crear un obxecto de lectura de fluxo de consulta Range, ver RangeStream

1
RangeStream io.RangeStream;

Función estática

copyStream

Copia os datos do fluxo ao fluxo de destino

1 2 3
static Long io.copyStream(Stream from, Stream to, Long bytes = -1) async;

Parámetros de chamada:

  • from: Stream, Obxecto fluxo de orixe
  • to: Stream, O obxecto de fluxo de destino
  • bytes: Longo, o número de bytes copiados

Resultado de volta:

  • Long, Devolve o número de bytes copiados

bridge

Copia os datos de transmisión en ambas as direccións ata que non haxa datos no fluxo ou o fluxo estea pechado

1 2
static io.bridge(Stream stm1, Stream stm2) async;

Parámetros de chamada:

  • stm1: Stream, Obxecto Flow one
  • stm2: Stream, Obxecto de fluxo dous