Impresionante módulo comunitario

@fibjs/ci

Ficheiro de configuración autogen ci.

Instalación

1
$ npm i @fibjs/ci --save-dev

Uso

Engade cipropiedade ao teu package.json:

1 2 3 4
"ci": { "type": "travis, appveyor", // default ci env type is 'travis, appveyor' "version": "0.3.1" // default version is 0.3.1. Only support version >= 0.3.1 }

podes consultar as versións dispoñibles aquí: fibjs.org/downloads/

e o sistema ci executará automaticamente npm run cio comando, así que engade isto ao teu package.json:

1 2 3
"scritps": { "ci": "fibjs test/test.js" }

Como

Use npm postinstallgancho para crear o *.ymldespois de cada npm installcarreira.

Licenza

MIT