Módulo módulo básico

Módulo msgpack

módulo de codificación e descodificación msgpack

Método de referencia:

1 2
var encoding = require('encoding'); var msgpack = encoding.msgpack;

ou

1
var msgpack = require('msgpack');

Función estática

encode

Codificar variables en formato msgpack

1
static Buffer msgpack.encode(Value data);

Parámetros de chamada:

  • data: Valor, a variable que se vai codificar

Resultado de volta:

  • Buffer, Devolve datos binarios codificados

decode

Descodifica a cadea nunha variable no modo msgpack

1
static Value msgpack.decode(Buffer data);

Parámetros de chamada:

  • data: Buffer, Os datos binarios que se van descodificar

Resultado de volta:

  • Value, Devolve a variable decodificada