Módulo módulo básico

ruta do módulo_posix

Módulo de procesamento de rutas de ficheiros

Método de referencia:

1
var path = require('path').posix;

función estática

normalize

Estandariza a ruta e procesa o directorio principal e outra información na ruta

1
static String path_posix.normalize(String path);

Parámetros de chamada:

 • path: String, o camiño non procesado indicado

Resultados de devolución:

 • String, devolve o camiño procesado

basename

Consulta o nome do ficheiro na ruta. Se se especifica unha extensión, a extensión correspondente cancelarase automaticamente.

1 2
static String path_posix.basename(String path, String ext = "");

Parámetros de chamada:

 • path: String, o camiño da consulta dada
 • ext: Cadea, especifica a extensión. Se hai unha extensión cualificada no nome do ficheiro, cancelarase automaticamente.

Resultados de devolución:

 • String, devolve o nome do ficheiro

extname

Consulta a extensión do ficheiro na ruta

1
static String path_posix.extname(String path);

Parámetros de chamada:

 • path: String, o camiño da consulta dada

Resultados de devolución:

 • String, devolve a extensión obtida

format

Proba a formatar un obxecto como un camiño

1
static String path_posix.format(Object pathObject);

Parámetros de chamada:

 • pathObject: Obxecto, especificar parámetros

Resultados de devolución:

 • String, devolve o camiño con formato

Os campos admitidos por pathObject son os seguintes:

1 2 3 4 5 6 7
{ "dir": "", // specify the directory of the path "root": "", // specify the root of the path "base": "", // specify the base of the path, it's the combination of name and ext "name": "", // specify the name of the path "ext": "", // specify the ext of the path }

parse

Analiza camiños en obxectos de camiño

1
static NObject path_posix.parse(String path);

Parámetros de chamada:

 • path: Cadena, camiño

Resultados de devolución:

 • NObject, devolve o obxecto pathObject

dirname

Ruta de directorio na ruta de consulta

1
static String path_posix.dirname(String path);

Parámetros de chamada:

 • path: String, o camiño da consulta dada

Resultados de devolución:

 • String, devolve o camiño ao directorio obtido

fullpath

Converte o camiño indicado nun camiño completo

1
static String path_posix.fullpath(String path);

Parámetros de chamada:

 • path: String, o camiño para a conversión dada

Resultados de devolución:

 • String, devolve a ruta completa da conversión

isAbsolute

Identifica se o camiño indicado é un camiño absoluto

1
static Boolean path_posix.isAbsolute(String path);

Parámetros de chamada:

 • path: Cadena, dado o camiño a identificar

Resultados de devolución:

 • Boolean, devolve verdadeiro se é un camiño absoluto.

join

Combina unha serie de camiños nun único camiño

1
static String path_posix.join(...ps);

Parámetros de chamada:

 • ps: ..., un ou varios camiños relacionados

Resultados de devolución:

 • String, devolve o novo camiño obtido

resolve

Combina unha serie de camiños nun camiño absoluto

1
static String path_posix.resolve(...ps);

Parámetros de chamada:

 • ps: ..., un ou varios camiños relacionados

Resultados de devolución:

 • String, devolve o novo camiño obtido

relative

Busca a ruta relativa de _de a a

1 2
static String path_posix.relative(String _from, String to);

Parámetros de chamada:

 • _from: Cadea, camiño de orixe
 • to: Cadea, camiño de destino

Resultados de devolución:

 • String, devolve o camiño relativo obtido

toNamespacedPath

Converte a ruta con prefixo de espazo de nomes. Só válido en Windows, outros sistemas volverán directamente.

1
static Value path_posix.toNamespacedPath(Value path = undefined);

Parámetros de chamada:

 • path: Valor, o camiño indicado.

Resultados de devolución:

 • Value, devolve o novo camiño obtido

ver: https://msdn.microsoft.com/library/windows/desktop/aa365247(v=vs.85).aspx#namespaces

propiedades estáticas

sep

Cadea, consulta o carácter de separación do camiño do sistema operativo actual, posix devolve '/', windows devolve '\'

1
static readonly String path_posix.sep;

delimiter

Cadea, consulta o carácter de combinación de varias rutas do sistema operativo actual, posix devolve ':', windows devolve ';'

1
static readonly String path_posix.delimiter;

posix

Obxecto, implementación de posix, ver path_posix

1
static readonly Object path_posix.posix;

win32

Obxecto, implementación de Windows, verpath_win32

1
static readonly Object path_posix.win32;