Módulo módulo básico

Módulo dns

módulo de consulta de nome de dominio dns

Módulo básico, método de referencia:

1
var dns = require('dns');

Función estática

resolve

Consulte o enderezo do nome de host indicado

1
static NArray dns.resolve(String name) async;

Parámetros de chamada:

  • name: Cadea, especifica o nome do host

Resultado de volta:

  • NArray, Devolve a matriz de cadeas de ip consultada

lookup

Consulte o enderezo do nome de host indicado

1
static String dns.lookup(String name) async;

Parámetros de chamada:

  • name: Cadea, especifica o nome do host

Resultado de volta:

  • String, Devolve a cadea de ip consultada