Módulo módulo básico

Cadea de consulta do módulo

http módulo de procesamento de consultas

Método de referencia:

1
var querystring = require('querystring');

Función estática

escape

url Codificación de seguridade de cadea de pezas

1
static String querystring.escape(String str);

Parámetros de chamada:

 • str: Cadea, a codificar url

Resultado de volta:

 • String, Devolve a cadea codificada

unescape

url Descodificación de cadeas segura

1
static String querystring.unescape(String str);

Parámetros de chamada:

 • str: Cadea, para ser descodificada url

Resultado de volta:

 • String, Devolve a cadea descodificada

parse

Analice a cadea de consulta

1 2 3 4
static HttpCollection querystring.parse(String str, String sep = "&", String eq = "=", Object opt = {});

Parámetros de chamada:

 • str: Cadea, a cadea a analizar
 • sep: Cadea, a cadea dividida usada no análise, o predeterminado é &
 • eq: Cadea, a cadea de asignación usada no análise, o predeterminado é =
 • opt: Obxecto, parámetros de análise, aínda non soportado

Resultado de volta:


stringify

Serialice un obxecto como unha cadea de consulta

1 2 3 4
static String querystring.stringify(Object obj, String sep = "&", String eq = "=", Object opt = {});

Parámetros de chamada:

 • obj: Obxecto, o obxecto a serializar
 • sep: Cadea, a cadea dividida empregada durante a serialización, o predeterminado é &
 • eq: Cadea, a cadea de asignación usada durante a serialización, o predeterminado é =
 • opt: Obxecto, parámetros de análise, aínda non soportado

Resultado de volta:

 • String, Devolve a cadea serializada