Módulo base módulo

módulo os

Sistema operativo e módulo de procesamento do sistema de ficheiros

Instrucións:

1
var os = require('os');

obxecto

Service

Serviceconstrutor, véxaseService

1
Service os.Service;

función estática

hostname

Consulta o nome de host do entorno en execución actual

1
static String os.hostname();

Devolver resultado:

 • String, devolve o nome do servidor

endianness

Consulta a orde de bytes da CPU actual

1
static String os.endianness();

Devolver resultado:

 • String, devolve a orde de bytes

type

Consulta o nome do sistema operativo do entorno operativo actual

1
static String os.type();

Devolver resultado:

 • String, devolve o nome do sistema

release

Consulta a versión do sistema operativo do entorno operativo actual

1
static String os.release();

Devolver resultado:

 • String, devolve información da versión

homedir

Consulta o directorio de usuarios actual

1
static String os.homedir();

Devolver resultado:

 • String, devolve a cadea de directorio

arch

Consulta o ambiente actual da CPU

1
static String os.arch();

Devolver resultado:

 • String, devolve o tipo de CPU, os resultados posibles son 'amd64', 'arm', 'arm64', 'ia32'

loadavg

Consulta o ambiente en execución durante 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos de carga media

1
static Array os.loadavg();

Devolver resultado:

 • Array, devolve unha matriz que contén as tres cargas útiles

totalmem

Consulta a memoria total do entorno de execución, en bytes

1
static Long os.totalmem();

Devolver resultado:

 • Long, devolve os datos da memoria

freemem

Consulta a memoria dispoñible do entorno de execución, en bytes

1
static Long os.freemem();

Devolver resultado:

 • Long, devolve os datos da memoria

cpus

Consulta o número e os parámetros das CPU no entorno de execución actual

1
static Array os.cpus();

Devolver resultado:

 • Array, devolve unha matriz que contén os parámetros da CPU, un para cada CPU

cpuNumbers

Consulta o número de CPU no entorno en execución actual

1
static Integer os.cpuNumbers();

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o número de CPU

tmpdir

Consulta o directorio de ficheiros temporal do contorno operativo actual

1
static String os.tmpdir();

Devolver resultado:

 • String, devolve o directorio de ficheiros temporal

userInfo

Devolve a información de usuario de execución válida actual

1
static Object os.userInfo(Object options = {});

Parámetros de chamada:

 • options: Obxecto, a codificación de caracteres utilizada para interpretar a cadea resultante

Devolver resultado:

 • Object, a información actual do usuario de execución válida

networkInterfaces

Consulta a información de rede do entorno en execución actual

1
static Object os.networkInterfaces();

Devolver resultado:

 • Object, devolve a información da tarxeta de rede

printerInfo

Consulta a información da impresora do host actual

1
static Array os.printerInfo();

Devolver resultado:

 • Array, devolve a información da impresora

openPrinter

Crear un obxecto de saída da impresora

1
static BufferedStream os.openPrinter(String name) async;

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, nome da impresora

Devolver resultado:


platform

Consulta o nome da plataforma actual

1
static String os.platform();

Devolver resultado:

 • String, devolve o nome da plataforma, os posibles resultados son 'darwin', 'freebsd', 'linux' ou 'win32'

time

Analiza a cadea de tempo ou consulta a hora actual do ambiente en execución

1
static Date os.time(String tmString = "");

Parámetros de chamada:

 • tmString: String, time string, o predeterminado é consultar a hora actual

Devolver resultado:

 • Date, devolve un obxecto Javascript Date

dateAdd

Función de cálculo de tempo, especificando o tempo de cálculo segundo a parte

1 2 3
static Date os.dateAdd(Date d, Integer num, String part);

Parámetros de chamada:

 • d: Data, especifica o obxecto Date usado para calcular
 • num: Número enteiro, especifica o valor numérico da operación
 • part: Cadea, especifica a parte horaria da operación, o valor recibido é: "ano", "mes", "día", "hora", "minuto", "segundo"

Devolver resultado:

 • Date, devolve un obxecto Javascript Date

propiedades estáticas

timezone

Enteiro, consulta a zona horaria actual do ambiente de execución

1
static readonly Integer os.timezone;

EOL

Cadena, consulta o identificador de final de liña do contorno de execución actual, posix:\"\n\"; windows:\"\r\n\"

1
static readonly String os.EOL;