Módulo módulo básico

Módulo os

Módulo de procesamento do sistema operativo e do sistema de ficheiros

Instrucións:

1
var os = require('os');

Obxecto

Service

Service Construtor, ver Service

1
Service os.Service;

Función estática

hostname

Consulte o nome de host do entorno operativo actual

1
static String os.hostname();

Resultado de volta:

 • String, Devolve o nome do host

endianness

Consulte a orde de bytes da CPU actual

1
static String os.endianness();

Resultado de volta:

 • String, Devolver orde de bytes

type

Consulte o nome do sistema operativo do entorno en execución actual

1
static String os.type();

Resultado de volta:

 • String, Devolve o nome do sistema

release

Consulte a versión do sistema operativo do entorno operativo actual

1
static String os.release();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a información da versión

homedir

Consulte o directorio de usuario actual

1
static String os.homedir();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a cadea de directorio

arch

Consulte o contorno actual da CPU

1
static String os.arch();

Resultado de volta:

 • String, Devolve o tipo de CPU, os posibles resultados son "amd64", "arm", "arm64", "ia32"

loadavg

Consulte o contorno operativo durante 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos de carga media

1
static Array os.loadavg();

Resultado de volta:

 • Array, Devolve unha matriz que contén tres datos de carga

totalmem

Consulte a memoria total do contorno operativo, en bytes

1
static Long os.totalmem();

Resultado de volta:

 • Long, Devolve datos de memoria

freemem

Consulte a memoria dispoñible do contorno operativo, en bytes

1
static Long os.freemem();

Resultado de volta:

 • Long, Devolve datos de memoria

cpus

Consulte o número e os parámetros da CPU actual do entorno operativo

1
static Array os.cpus();

Resultado de volta:

 • Array, Devolve unha matriz que contén parámetros da CPU, cada elemento corresponde a unha CPU

cpuNumbers

Consulte o número de CPU no entorno operativo actual

1
static Integer os.cpuNumbers();

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o número de CPU

tmpdir

Consulte o directorio de ficheiros temporais do contorno operativo actual

1
static String os.tmpdir();

Resultado de volta:

 • String, Volver ao directorio de ficheiros temporais

userInfo

Devolve a información efectiva actual do usuario

1
static Object os.userInfo(Object options = {});

Parámetros de chamada:

 • options: Obxecto, a codificación de caracteres usada para interpretar a cadea de resultados

Resultado de volta:

 • Object, Información actual do usuario de execución efectiva

networkInterfaces

Consultar información actual da rede de contorno operativo

1
static Object os.networkInterfaces();

Resultado de volta:

 • Object, Devolve a información da tarxeta de rede

printerInfo

Consulte a información da impresora do host actual

1
static Array os.printerInfo();

Resultado de volta:

 • Array, Devolve a información da impresora

openPrinter

Crea un obxecto de saída da impresora

1
static BufferedStream os.openPrinter(String name) async;

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, nome da impresora

Resultado de volta:


platform

Consulta o nome da plataforma actual

1
static String os.platform();

Resultado de volta:

 • String, Devolve o nome da plataforma, os posibles resultados son "win "," freebsd "," linux "ou" win32 "

time

Analice a cadea de tempo ou consulte a hora actual do entorno de execución

1
static Date os.time(String tmString = "");

Parámetros de chamada:

 • tmString: Cadea, cadea de tempo, a hora actual é consultada por defecto

Resultado de volta:

 • Date, Devolve o obxecto Data javascript

dateAdd

Función de cálculo do tempo, especifique o tempo de cálculo segundo a parte

1 2 3
static Date os.dateAdd(Date d, Integer num, String part);

Parámetros de chamada:

 • d: Data, especifica o obxecto Date usado para calcular
 • num: Enteiro, especifique o valor da operación
 • part: Cadea, especifique a parte do tempo da operación, os valores recibidos son: "ano", "mes", "día", "hora", "minuto", "segundo"

Resultado de volta:

 • Date, Devolve o obxecto Data javascript

Propiedades estáticas

timezone

Entero, consulta a zona horaria actual do contorno operativo

1
static readonly Integer os.timezone;

EOL

Cadea, consulta o identificador de fin de liña do contorno operativo actual, posix: \ "\ n \"; windows: \ "\ r \ n \"

1
static readonly String os.EOL;