Módulo módulo básico

Módulo base64

módulo de codificación e descodificación base64

Método de referencia:

1 2
var encoding = require('encoding'); var base64 = encoding.base64;

ou

1
var base64 = require('base64');

Función estática

encode

Codificar datos en base64

1 2
static String base64.encode(Buffer data, Boolean url = false);

Parámetros de chamada:

  • data: Buffer, Os datos que se van codificar
  • url: Booleano, especifique se se usa url Codificación de caracteres segura

Resultado de volta:

  • String, Devolve a cadea codificada

decode

Descodifica unha cadea en datos binarios en modo base64

1
static Buffer base64.decode(String data);

Parámetros de chamada:

  • data: Cadea, a cadea que se vai descodificar

Resultado de volta:

  • Buffer, Devolve os datos binarios descodificados