Obxecto incorporado

Obxecto SMTP

Obxecto SMTP

Relación de herdanza

Construtor

Smtp

Construtor de obxectos SMTP

1
new Smtp();

Atributos dos membros

timeout

Entero, consulta e define o tempo de espera en milisegundos

1
Integer Smtp.timeout;

socket

Stream, Consulte a conexión actual do obxecto Smtp Socket

1
readonly Stream Smtp.socket;

Función de membro

connect

Configure o servidor especificado

1
Smtp.connect(String url) async;

Parámetros de chamada:

 • url: Cadea, especifique o protocolo de conexión, pode ser: tcp: // host: porto ou ssl: // host: porto

command

Envía o comando especificado e devolve unha resposta, se o servidor informa dun erro, lanzarase un erro

1 2
String Smtp.command(String cmd, String arg) async;

Parámetros de chamada:

 • cmd: Cadea, nome do comando
 • arg: Cadea, parámetro

Resultado de volta:

 • String, Se ten éxito, devolve a resposta do servidor

hello

Envía un comando HELO, se o servidor informa dun erro, lanzarase un erro

1
Smtp.hello(String hostname = "localhost") async;

Parámetros de chamada:

 • hostname: Cadea, nome de host, por defecto é "localhost"

login

Inicie sesión no servidor co usuario e contrasinal especificados, se o servidor informa dun erro, producirase un erro

1 2
Smtp.login(String username, String password) async;

Parámetros de chamada:

 • username: Cadea, nome de usuario
 • password: Cadea, contrasinal

from

Especifique a caixa de correo do remitente. Se o servidor informa dun erro, producirase un erro

1
Smtp.from(String address) async;

Parámetros de chamada:

 • address: Cadea, caixa de correo do remitente

to

Especifique a caixa de correo do destinatario e o servidor producirá un erro

1
Smtp.to(String address) async;

Parámetros de chamada:

 • address: Cadea, caixa de correo do destinatario

data

Envía o texto ao destinatario, se o servidor informa dun erro, lanzarase un erro

1
Smtp.data(String txt) async;

Parámetros de chamada:

 • txt: Cadea, o texto a enviar

quit

Saia e pecha a conexión, se o servidor informa dun erro, lanzarase un erro

1
Smtp.quit() async;

toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String Smtp.toString();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value Smtp.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

 • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable