Obxecto obxecto incorporado

ObjectSmtp

Obxecto SMTP

relación de herdanza

Construtor

Smtp

Construtor de obxectos smtp

1
new Smtp();

propiedades dos membros

timeout

Unidade de tempo de espera enteiro, consulta e establece milisegundos

1
Integer Smtp.timeout;

socket

Stream, Consulta a conexión actual do obxecto SmtpSocket

1
readonly Stream Smtp.socket;

función de membro

connect

Crear no servidor especificado

1
Smtp.connect(String url) async;

Parámetros de chamada:

 • url: String, especifica o protocolo de conexión, que pode ser: tcp://host:port oussl://host:port

command

Envía o comando especificado e devolve a resposta. Se o servidor informa dun erro, xerarase un erro.

1 2
String Smtp.command(String cmd, String arg) async;

Parámetros de chamada:

 • cmd: Cadea, nome do comando
 • arg: Cadea, parámetro

Resultados de devolución:

 • String, se ten éxito, devolve a resposta do servidor

hello

Envía o comando HELO e envía un erro se o servidor informa dun erro.

1
Smtp.hello(String hostname = "localhost") async;

Parámetros de chamada:

 • hostname: String, nome de host, o predeterminado é "localhost"

login

Inicia sesión no servidor co usuario e contrasinal especificados. Se o servidor informa dun erro, xerarase un erro.

1 2
Smtp.login(String username, String password) async;

Parámetros de chamada:

 • username: Cadea, nome de usuario
 • password: Cadea, contrasinal

from

Especifique a caixa de correo do remitente. Se o servidor informa dun erro, xerarase un erro.

1
Smtp.from(String address) async;

Parámetros de chamada:

 • address: String, caixa de correo do remitente

to

Especifique a caixa de correo do destinatario. Se o servidor informa dun erro, xerarase un erro.

1
Smtp.to(String address) async;

Parámetros de chamada:

 • address: String, caixa de correo do destinatario

data

Enviar texto ao destinatario, lanzar un erro se o servidor informa dun erro

1
Smtp.data(String txt) async;

Parámetros de chamada:

 • txt: String, o texto que se vai enviar

quit

Sae e pecha a conexión. Se o servidor informa dun erro, xerarase un erro.

1
Smtp.quit() async;

toString

Devolve a representación en cadea do obxecto. Polo xeral, devólvese "[Obxecto nativo]". O obxecto pódese volver implementar segundo as súas propias características.

1
String Smtp.toString();

Resultados de devolución:

 • String, devolve a representación en cadea do obxecto

toJSON

Devolve unha representación en formato JSON do obxecto, devolvendo xeralmente unha colección de propiedades lexibles definidas polo obxecto.

1
Value Smtp.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadena, non usada

Resultados de devolución:

 • Value, devolve un valor que contén JSON serializable