Obxecto incorporado

Obxecto HttpUploadData

Contén datos dun elemento de multiparte

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>HttpUploadData|fileName;contentType;contentTransferEncoding;body] [object] <:- [HttpUploadData] object toString() toJSON() HttpUploadData fileName contentType contentTransferEncoding body

Atributos dos membros

fileName

Cadea, o nome do ficheiro que contén os datos desta entrada

1
readonly String HttpUploadData.fileName;

contentType

Cadea, o tipo que contén os datos desta entrada

1
readonly String HttpUploadData.contentType;

contentTransferEncoding

Cadea, o tipo de codificación de transferencia que contén os datos desta entrada

1
readonly String HttpUploadData.contentTransferEncoding;

body

SeekableStream, O obxecto de fluxo que contén a parte de datos desta entrada

1
readonly SeekableStream HttpUploadData.body;

Función de membro

toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String HttpUploadData.toString();

Resultado de volta:

  • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value HttpUploadData.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

  • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

  • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable