Obxecto obxecto incorporado

ObxectoHttpUploadData

Contén un dato de entrada para varias partes

relación de herdanza

propiedades dos membros

fileName

Cadea, o nome do ficheiro que contén os datos desta entrada

1
readonly String HttpUploadData.fileName;

contentType

Cadea, o tipo que contén os datos desta entrada

1
readonly String HttpUploadData.contentType;

contentTransferEncoding

Cadea, que contén o tipo de codificación de transferencia dos datos desta entrada

1
readonly String HttpUploadData.contentTransferEncoding;

body

SeekableStream, un obxecto de fluxo que contén a parte de datos desta entrada

1
readonly SeekableStream HttpUploadData.body;

función de membro

toString

Devolve a representación en cadea do obxecto. Polo xeral, devólvese "[Obxecto nativo]". O obxecto pódese volver implementar segundo as súas propias características.

1
String HttpUploadData.toString();

Resultados de devolución:

  • String, devolve a representación en cadea do obxecto

toJSON

Devolve unha representación en formato JSON do obxecto, devolvendo xeralmente unha colección de propiedades lexibles definidas polo obxecto.

1
Value HttpUploadData.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

  • key: Cadena, non usada

Resultados de devolución:

  • Value, devolve un valor que contén JSON serializable