Obxecto obxecto incorporado

obxectoImaxe

Obxectos de procesamento de imaxes, usados ​​para converter, debuxar, almacenar e outras operacións sobre imaxes

Os obxectos de imaxe pertencengdmódulo, crear:

1 2
var img = gd.create(640, 480); var img1 = gd.load(data);

relación de herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>Image|width;height;format;type;colorsTotal;transparent;progressive;alphaBlending|getData();save();colorAllocate();colorAllocateAlpha();colorClosest();colorClosestHWB();colorClosestAlpha();colorExact();colorExactAlpha();colorResolve();colorResolveAlpha();colorDeallocate();clip();getPixel();getTrueColorPixel();setPixel();setThickness();line();rectangle();filledRectangle();polygon();openPolygon();filledPolygon();ellipse();filledEllipse();arc();filledArc();fill();fillToBorder();colorReplace();clone();resample();crop();flip();rotate();convert();copy();copyMerge();copyMergeGray();copyResized();copyResampled();copyRotated();filter();affine();gaussianBlur()] [object] <:- [Image] Image width height format type colorsTotal transparent progressive alphaBlending getData() save() colorAllocate() colorAllocateAlpha() colorClosest() colorClosestHWB() colorClosestAlpha() colorExact() colorExactAlpha() colorResolve() colorResolveAlpha() colorDeallocate() clip() getPixel() getTrueColorPixel() setPixel() setThickness() line() rectangle() filledRectangle() polygon() openPolygon() filledPolygon() ellipse() filledEllipse() arc() filledArc() fill() fillToBorder() colorReplace() clone() resample() crop() flip() rotate() convert() copy() copyMerge() copyMergeGray() copyResized() copyResampled() copyRotated() filter() affine() gaussianBlur() object toString() toJSON()

Propiedades dos membros

width

Número enteiro, anchura da imaxe de consulta

1
readonly Integer Image.width;

height

Número enteiro, altura da imaxe de consulta

1
readonly Integer Image.height;

format

Enteiro, consulta o formato de orixe da imaxe, o resultado égd.PNG,gd.JPEG,gd.GIF,gd.BMP,gd.WEBP

1
readonly Integer Image.format;

type

Enteiro, tipo de imaxe de consulta, o resultado égd.TRUECOLOR,gd.PALETTE

1
readonly Integer Image.type;

colorsTotal

Enteiro, consulta o número total de cores na táboa de cores da imaxe

1
readonly Integer Image.colorsTotal;

transparent

Enteiro, consulta e establece a cor especificada como transparente

1
Integer Image.transparent;

progressive

Booleano, consulta e establece se a imaxe é progresiva, só admite o formato jpeg

1
Boolean Image.progressive;

alphaBlending

Booleano, consulta e establece se calcular a capa alfa ao debuxar, o valor predeterminado é verdadeiro

1
Boolean Image.alphaBlending;

función de membro

getData

Devolve os datos da imaxe no formato especificado

1 2
Buffer Image.getData(Integer format = gd.PNG, Integer quality = 85) async;

Parámetros de chamada:

 • format: Número enteiro, especifica o formato dos datos devoltos, o valor permitido égd.PNG,gd.JPEG,gd.GIF,gd.BMP,gd.WEBP, o valor predeterminado égd.PNG
 • quality: Número enteiro, cando o formato égd.JPEGougd.WEBPúsase para especificar a calidade de compresión, o valor predeterminado é 85, outros formatos ignoran este parámetro

Devolver resultado:

 • Buffer, devolve datos con formato

save

Almacena os datos da imaxe no obxecto de fluxo segundo o formato especificado

1 2 3
Image.save(Stream stm, Integer format = gd.PNG, Integer quality = 85) async;

Parámetros de chamada:

 • stm:Stream, especifica o obxecto de fluxo para almacenar
 • format: Número enteiro, especifica o formato dos datos devoltos, o valor permitido égd.PNG,gd.JPEG,gd.GIF,gd.BMP,gd.WEBP, o valor predeterminado égd.PNG
 • quality: Número enteiro, cando o formato égd.JPEGougd.WEBPúsase para especificar a calidade de compresión, o valor predeterminado é 85, outros formatos ignoran este parámetro

Garda os datos da imaxe no ficheiro especificado segundo o formato especificado, o ficheiro sobrescribirase á forza

1 2 3
Image.save(String fname, Integer format = gd.PNG, Integer quality = 85) async;

Parámetros de chamada:

 • fname: Cadea, especifica o nome do ficheiro
 • format: Número enteiro, especifica o formato dos datos devoltos, o valor permitido égd.PNG,gd.JPEG,gd.GIF,gd.BMP,gd.WEBP, o valor predeterminado égd.PNG
 • quality: Número enteiro, cando o formato égd.JPEGúsase para especificar a calidade de compresión, o valor predeterminado é 85, outros formatos ignoran este parámetro

colorAllocate

Solicite un número de cor para a cor especificada, paragd.PALETTEimaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgb

1 2 3
Integer Image.colorAllocate(Integer red, Integer green, Integer blue);

Parámetros de chamada:

 • red: Número enteiro, compoñente vermello, intervalo 0-255
 • green: Número enteiro, compoñente verde, intervalo 0-255
 • blue: Número enteiro, compoñente azul, intervalo 0-255

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o número de cor, se non ten éxito, devolve -1

Solicite un número de cor para a cor especificada, paragd.PALETTEimaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgb

1
Integer Image.colorAllocate(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: Enteiro, o valor de cor combinado, que se pode definir mediantegd.color, gb.rgb,gd.rgbaXeración de funcións iguais

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o número de cor, se non ten éxito, devolve -1

colorAllocateAlpha

Aplique un número de cor para a cor e a transparencia especificadas, paragd.PALETTEimaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgba

1 2 3 4
Integer Image.colorAllocateAlpha(Integer red, Integer green, Integer blue, Number alpha);

Parámetros de chamada:

 • red: Número enteiro, compoñente vermello, intervalo 0-255
 • green: Número enteiro, compoñente verde, intervalo 0-255
 • blue: Número enteiro, compoñente azul, intervalo 0-255
 • alpha: Número, compoñente transparente, intervalo 0-1,0

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o número de cor, se non ten éxito, devolve -1

Aplique un número de cor para a cor e a transparencia especificadas, paragd.PALETTEimaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgba

1
Integer Image.colorAllocateAlpha(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: Enteiro, o valor de cor combinado, que se pode definir mediantegd.color, gb.rgb,gd.rgbaXeración de funcións iguais

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o número de cor, se non ten éxito, devolve -1

colorClosest

Atopar un número de cor máis próximo para a cor especificada, paragd.PALETTEimaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgb

1 2 3
Integer Image.colorClosest(Integer red, Integer green, Integer blue);

Parámetros de chamada:

 • red: Número enteiro, compoñente vermello, intervalo 0-255
 • green: Número enteiro, compoñente verde, intervalo 0-255
 • blue: Número enteiro, compoñente azul, intervalo 0-255

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o número de cor, se non ten éxito, devolve -1

Atopar un número de cor máis próximo para a cor especificada, paragd.PALETTEimaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgb

1
Integer Image.colorClosest(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: Enteiro, o valor de cor combinado, que se pode definir mediantegd.color, gb.rgb,gd.rgbaXeración de funcións iguais

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o número de cor, se non ten éxito, devolve -1

colorClosestHWB

Busca un número de cor máis próximo para a cor especificada, este método usa o cálculo Ton/Branco/Negro para atopar a cor máis próxima, paragd.PALETTEimaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgb

1 2 3
Integer Image.colorClosestHWB(Integer red, Integer green, Integer blue);

Parámetros de chamada:

 • red: Número enteiro, compoñente vermello, intervalo 0-255
 • green: Número enteiro, compoñente verde, intervalo 0-255
 • blue: Número enteiro, compoñente azul, intervalo 0-255

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o número de cor, se non ten éxito, devolve -1

Busca un número de cor máis próximo para a cor especificada, este método usa o cálculo Ton/Branco/Negro para atopar a cor máis próxima, paragd.PALETTEimaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgb

1
Integer Image.colorClosestHWB(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: Enteiro, o valor de cor combinado, que se pode definir mediantegd.color, gb.rgb,gd.rgbaXeración de funcións iguais

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o número de cor, se non ten éxito, devolve -1

colorClosestAlpha

Busca o número de cor máis próximo para a cor e a transparencia especificadas, paragd.PALETTEimaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgba

1 2 3 4
Integer Image.colorClosestAlpha(Integer red, Integer green, Integer blue, Number alpha);

Parámetros de chamada:

 • red: Número enteiro, compoñente vermello, intervalo 0-255
 • green: Número enteiro, compoñente verde, intervalo 0-255
 • blue: Número enteiro, compoñente azul, intervalo 0-255
 • alpha: Número, compoñente transparente, intervalo 0-1,0

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o número de cor, se non ten éxito, devolve -1

Busca o número de cor máis próximo para a cor e a transparencia especificadas, paragd.PALETTEimaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgba

1
Integer Image.colorClosestAlpha(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: Enteiro, o valor de cor combinado, que se pode definir mediantegd.color, gb.rgb,gd.rgbaXeración de funcións iguais

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o número de cor, se non ten éxito, devolve -1

colorExact

Busca o número de cor correspondente á cor especificada, paragd.PALETTEimaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgb

1 2 3
Integer Image.colorExact(Integer red, Integer green, Integer blue);

Parámetros de chamada:

 • red: Número enteiro, compoñente vermello, intervalo 0-255
 • green: Número enteiro, compoñente verde, intervalo 0-255
 • blue: Número enteiro, compoñente azul, intervalo 0-255

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o número de cor, se non ten éxito, devolve -1

Busca o número de cor correspondente á cor especificada, paragd.PALETTEimaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgb

1
Integer Image.colorExact(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: Enteiro, o valor de cor combinado, que se pode definir mediantegd.color, gb.rgb,gd.rgbaXeración de funcións iguais

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o número de cor, se non ten éxito, devolve -1

colorExactAlpha

Busca a cor especificada e o número de cor correspondente á transparencia, paragd.PALETTEimaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgba

1 2 3 4
Integer Image.colorExactAlpha(Integer red, Integer green, Integer blue, Number alpha);

Parámetros de chamada:

 • red: Número enteiro, compoñente vermello, intervalo 0-255
 • green: Número enteiro, compoñente verde, intervalo 0-255
 • blue: Número enteiro, compoñente azul, intervalo 0-255
 • alpha: Número, compoñente transparente, intervalo 0-1,0

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o número de cor, se non ten éxito, devolve -1

Busca a cor especificada e o número de cor correspondente á transparencia, paragd.PALETTEimaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgba

1
Integer Image.colorExactAlpha(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: Enteiro, o valor de cor combinado, que se pode definir mediantegd.color, gb.rgb,gd.rgbaXeración de funcións iguais

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o número de cor, se non ten éxito, devolve -1

colorResolve

Busca o número de cor correspondente á cor especificada, se a cor non existe, solicita un novo número de cor para ela.gd.PALETTEimaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgb

1 2 3
Integer Image.colorResolve(Integer red, Integer green, Integer blue);

Parámetros de chamada:

 • red: Número enteiro, compoñente vermello, intervalo 0-255
 • green: Número enteiro, compoñente verde, intervalo 0-255
 • blue: Número enteiro, compoñente azul, intervalo 0-255

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o número de cor, se non ten éxito, devolve -1

Busca o número de cor correspondente á cor especificada, se a cor non existe, solicita un novo número de cor para ela.gd.PALETTEimaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgb

1
Integer Image.colorResolve(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: Enteiro, o valor de cor combinado, que se pode definir mediantegd.color, gb.rgb,gd.rgbaXeración de funcións iguais

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o número de cor, se non ten éxito, devolve -1

colorResolveAlpha

Busca a cor especificada e o número de cor correspondente á transparencia, se a cor non existe, solicita un novo número de cor para ela.gd.PALETTEimaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgba

1 2 3 4
Integer Image.colorResolveAlpha(Integer red, Integer green, Integer blue, Number alpha);

Parámetros de chamada:

 • red: Número enteiro, compoñente vermello, intervalo 0-255
 • green: Número enteiro, compoñente verde, intervalo 0-255
 • blue: Número enteiro, compoñente azul, intervalo 0-255
 • alpha: Número, compoñente transparente, intervalo 0-1,0

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o número de cor, se non ten éxito, devolve -1

Busca a cor especificada e o número de cor correspondente á transparencia, se a cor non existe, solicita un novo número de cor para ela.gd.PALETTEimaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgba

1
Integer Image.colorResolveAlpha(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: Enteiro, o valor de cor combinado, que se pode definir mediantegd.color, gb.rgb,gd.rgbaXeración de funcións iguais

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o número de cor, se non ten éxito, devolve -1

colorDeallocate

Libere o número de cor especificado e o número de cor liberado substituirase despois de volver aplicar

1
Image.colorDeallocate(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: Número enteiro, especifica o número de cor a liberar

clip

Establece a xanela de recorte do debuxo, despois de configurar, todo o debuxo recortarase dentro da xanela

1 2 3 4
Image.clip(Integer x1, Integer y1, Integer x2, Integer y2);

Parámetros de chamada:

 • x1: Enteiro, a coordenada x superior esquerda da xanela de recorte
 • y1: Número enteiro, a coordenada y superior esquerda da xanela de recorte
 • x2: Número enteiro, a coordenada x inferior dereita da xanela de recorte
 • y2: Número enteiro, a coordenada y inferior dereita da xanela de recorte

getPixel

Consulta a cor do punto de localización especificado

1 2
Integer Image.getPixel(Integer x, Integer y);

Parámetros de chamada:

 • x: Número enteiro, especifica a coordenada x da consulta
 • y: Número enteiro, especifica a coordenada y da consulta

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o número de cor do punto especificado

getTrueColorPixel

Consulta a cor verdadeira do punto de localización especificado

1 2
Integer Image.getTrueColorPixel(Integer x, Integer y);

Parámetros de chamada:

 • x: Número enteiro, especifica a coordenada x da consulta
 • y: Número enteiro, especifica a coordenada y da consulta

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o número de cor do punto especificado

setPixel

debuxa un punto no lugar especificado

1 2 3
Image.setPixel(Integer x, Integer y, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x: Número enteiro, especifica a coordenada x do punto debuxado
 • y: Número enteiro, especifique a coordenada y do punto que se debuxa
 • color: Número enteiro, especifique o número de cor do punto a debuxar

setThickness

Establece o ancho da liña. O ancho predeterminado da liña, do rectángulo, do arco e doutros métodos é dun píxel. Podes usar este método para cambiar o ancho da liña.

1
Image.setThickness(Integer thickness);

Parámetros de chamada:

 • thickness: Enteiro, o ancho da liña a debuxar

line

Debuxa unha liña no lugar especificado

1 2 3 4 5
Image.line(Integer x1, Integer y1, Integer x2, Integer y2, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x1: Número enteiro, especifica a coordenada x inicial da liña a debuxar
 • y1: Número enteiro, especifica a coordenada y inicial da liña a debuxar
 • x2: Número enteiro, especifica a coordenada final x do debuxo lineal
 • y2: Número enteiro, especifica a coordenada final y do debuxo lineal
 • color: Número enteiro, especifique o número de cor da liña a debuxar

rectangle

Debuxa un rectángulo no lugar especificado

1 2 3 4 5
Image.rectangle(Integer x1, Integer y1, Integer x2, Integer y2, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x1: Número enteiro, especifica a coordenada x da esquina superior esquerda
 • y1: Número enteiro, especifica a coordenada y da esquina superior esquerda
 • x2: Número enteiro, especifica a coordenada x da esquina inferior dereita
 • y2: Número enteiro, especifica a coordenada y da esquina inferior dereita
 • color: Número enteiro, especifica o número de cor do rectángulo

filledRectangle

Debuxa un rectángulo cheo no lugar especificado

1 2 3 4 5
Image.filledRectangle(Integer x1, Integer y1, Integer x2, Integer y2, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x1: Número enteiro, especifica a coordenada x da esquina superior esquerda
 • y1: Número enteiro, especifica a coordenada y da esquina superior esquerda
 • x2: Número enteiro, especifica a coordenada x da esquina inferior dereita
 • y2: Número enteiro, especifica a coordenada y da esquina inferior dereita
 • color: Número enteiro, especifica o número de cor do rectángulo

polygon

Debuxa un polígono a partir dun punto dado

1 2
Image.polygon(Array points, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • points: Matriz, Matriz que contén puntos de polígono, como [[1, 1], [1, 10], [10, 15], [10, 20]]
 • color: Número enteiro, especifica o número de cor do rectángulo

openPolygon

Debuxa un polígono aberto a partir dun punto dado

1 2
Image.openPolygon(Array points, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • points: Matriz, Matriz que contén puntos de polígono, como [[1, 1], [1, 10], [10, 15], [10, 20]]
 • color: Número enteiro, especifica o número de cor do rectángulo

filledPolygon

Debuxa un polígono cheo a partir dun punto dado

1 2
Image.filledPolygon(Array points, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • points: Matriz, Matriz que contén puntos de polígono, como [[1, 1], [1, 10], [10, 15], [10, 20]]
 • color: Número enteiro, especifica o número de cor do rectángulo

ellipse

debuxa unha elipse

1 2 3 4 5
Image.ellipse(Integer x, Integer y, Integer width, Integer height, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x: Enteiro, a coordenada x do centro da elipse
 • y: Enteiro, a coordenada y do centro da elipse
 • width: Número enteiro, o ancho da elipse
 • height: Enteiro, a altura da elipse
 • color: Número enteiro, especifica o número de cor do rectángulo

filledEllipse

debuxa unha elipse chea

1 2 3 4 5
Image.filledEllipse(Integer x, Integer y, Integer width, Integer height, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x: Enteiro, a coordenada x do centro da elipse
 • y: Enteiro, a coordenada y do centro da elipse
 • width: Número enteiro, o ancho da elipse
 • height: Enteiro, a altura da elipse
 • color: Número enteiro, especifica o número de cor do rectángulo

arc

debuxa un abano

1 2 3 4 5 6 7
Image.arc(Integer x, Integer y, Integer width, Integer height, Integer start, Integer end, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x: Enteiro, a coordenada x do centro do sector
 • y: Enteiro, a coordenada y do centro do sector
 • width: Número enteiro, o ancho da elipse onde se atopa o sector
 • height: Enteiro, a altura da elipse onde se atopa o sector
 • start: Enteiro, o ángulo no que comeza o sector, no intervalo 0-360
 • end: Número enteiro, o ángulo no que remata o sector, no intervalo 0-360
 • color: Número enteiro, especifica o número de cor do rectángulo

filledArc

debuxa un sector cheo

1 2 3 4 5 6 7 8
Image.filledArc(Integer x, Integer y, Integer width, Integer height, Integer start, Integer end, Integer color, Integer style = gd.ARC);

Parámetros de chamada:

 • x: Enteiro, a coordenada x do centro do sector
 • y: Enteiro, a coordenada y do centro do sector
 • width: Número enteiro, o ancho da elipse onde se atopa o sector
 • height: Enteiro, a altura da elipse onde se atopa o sector
 • start: Enteiro, o ángulo no que comeza o sector, no intervalo 0-360
 • end: Número enteiro, o ángulo no que remata o sector, no intervalo 0-360
 • color: Número enteiro, especifica o número de cor do rectángulo
 • style: Enteiro, especifica o estilo do sector, os valores permitidos songd.ARC,gd.CHORD,gd.NOFILL,gd.EDGEDe a súa combinación

fill

Encha a área pechada a partir do punto especificado

1 2 3
Image.fill(Integer x, Integer y, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x: Número enteiro, coordenada x para comezar a encher
 • y: Número enteiro, coordenada y para comezar a encher
 • color: Número enteiro, especifique o número de cor do recheo

fillToBorder

Enche a área pechada dentro dun bordo da cor especificada a partir do punto especificado

1 2 3 4
Image.fillToBorder(Integer x, Integer y, Integer borderColor, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x: Número enteiro, coordenada x para comezar a encher
 • y: Número enteiro, coordenada y para comezar a encher
 • borderColor: Número enteiro, especifica o número de cor do bordo
 • color: Número enteiro, especifique o número de cor do recheo

colorReplace

Substitúe a cor especificada na imaxe por unha nova

1 2
Image.colorReplace(Integer src, Integer dst) async;

Parámetros de chamada:

 • src: Número enteiro, especifica a cor a substituír
 • dst: Número enteiro, especifique unha nova cor

clone

Copia a imaxe actual nunha imaxe nova

1
Image Image.clone() async;

Devolver resultado:

 • Image, devolve o novo obxecto de imaxe copiado

resample

Xera unha imaxe de novo tamaño baseada no estiramento da imaxe

1 2
Image Image.resample(Integer width, Integer height) async;

Parámetros de chamada:

 • width: Número enteiro, especifica o ancho do tramo
 • height: Número enteiro, especifica a altura do tramo

Devolver resultado:

 • Image, devolve o novo obxecto de imaxe

crop

Cortar parte dunha imaxe nunha imaxe nova

1 2 3 4
Image Image.crop(Integer x, Integer y, Integer width, Integer height) async;

Parámetros de chamada:

 • x: Enteiro, a coordenada x superior esquerda da xanela de recorte
 • y: Número enteiro, a coordenada y superior esquerda da xanela de recorte
 • width: Enteiro, o ancho da xanela de recorte
 • height: Enteiro, a altura da xanela de recorte

Devolver resultado:

 • Image, devolve a imaxe recortada

flip

imaxe actual especular

1
Image.flip(Integer dir = gd.HORIZONTAL) async;

Parámetros de chamada:


rotate

Xira a imaxe actual

1
Image.rotate(Integer dir) async;

Parámetros de chamada:

 • dir: Enteiro, sentido de rotación, valores permitidos songd.LEFT,gd.RIGHT

convert

Converte o tipo de imaxe actual

1
Image.convert(Integer color = gd.TRUECOLOR) async;

Parámetros de chamada:


copy

Copia unha área dunha imaxe a unha localización especificada

1 2 3 4 5 6 7
Image.copy(Image source, Integer dstX, Integer dstY, Integer srcX, Integer srcY, Integer width, Integer height) async;

Parámetros de chamada:

 • source: Imaxe, obxecto da imaxe de orixe
 • dstX: Número enteiro, especifica a coordenada x do destino da copia
 • dstY: Número enteiro, especifica a coordenada y do destino da copia
 • srcX: Número enteiro, especifica a coordenada x da esquina superior esquerda da fonte da copia
 • srcY: Número enteiro, especifica a coordenada y da esquina superior esquerda da fonte da copia
 • width: Número enteiro, especifica o ancho da copia
 • height: Número enteiro, especifica a altura da copia

copyMerge

Copia unha área dunha imaxe para superpoñer no lugar especificado

1 2 3 4 5 6 7 8
Image.copyMerge(Image source, Integer dstX, Integer dstY, Integer srcX, Integer srcY, Integer width, Integer height, Integer percent) async;

Parámetros de chamada:

 • source: Imaxe, obxecto da imaxe de orixe
 • dstX: Número enteiro, especifica a coordenada x do destino da copia
 • dstY: Número enteiro, especifica a coordenada y do destino da copia
 • srcX: Número enteiro, especifica a coordenada x da esquina superior esquerda da fonte da copia
 • srcY: Número enteiro, especifica a coordenada y da esquina superior esquerda da fonte da copia
 • width: Número enteiro, especifica o ancho da copia
 • height: Número enteiro, especifica a altura da copia
 • percent: Número enteiro, especifica a transparencia da superposición

copyMergeGray

Copia unha superposición en escala de grises dunha área dunha imaxe a unha localización especificada

1 2 3 4 5 6 7 8
Image.copyMergeGray(Image source, Integer dstX, Integer dstY, Integer srcX, Integer srcY, Integer width, Integer height, Integer percent) async;

Parámetros de chamada:

 • source: Imaxe, obxecto da imaxe de orixe
 • dstX: Número enteiro, especifica a coordenada x do destino da copia
 • dstY: Número enteiro, especifica a coordenada y do destino da copia
 • srcX: Número enteiro, especifica a coordenada x da esquina superior esquerda da fonte da copia
 • srcY: Número enteiro, especifica a coordenada y da esquina superior esquerda da fonte da copia
 • width: Número enteiro, especifica o ancho da copia
 • height: Número enteiro, especifica a altura da copia
 • percent: Número enteiro, especifica a transparencia da superposición

copyResized

Estira e copia unha área dunha imaxe nun lugar especificado

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Image.copyResized(Image source, Integer dstX, Integer dstY, Integer srcX, Integer srcY, Integer dstW, Integer dstH, Integer srcW, Integer srcH) async;

Parámetros de chamada:

 • source: Imaxe, obxecto da imaxe de orixe
 • dstX: Número enteiro, especifica a coordenada x do destino da copia
 • dstY: Número enteiro, especifica a coordenada y do destino da copia
 • srcX: Número enteiro, especifica a coordenada x da esquina superior esquerda da fonte da copia
 • srcY: Número enteiro, especifica a coordenada y da esquina superior esquerda da fonte da copia
 • dstW: Número enteiro, especifica o ancho de extensión da copia
 • dstH: Número enteiro, especifica a altura de extrusión da copia
 • srcW: Enteiro, especifica o ancho de orixe da copia
 • srcH: Enteiro, especifica a altura da orixe da copia

copyResampled

Estira unha área dunha imaxe e cópiaa na posición especificada. A diferenza de copyResized, este método axitará a imaxe ao estirar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Image.copyResampled(Image source, Integer dstX, Integer dstY, Integer srcX, Integer srcY, Integer dstW, Integer dstH, Integer srcW, Integer srcH) async;

Parámetros de chamada:

 • source: Imaxe, obxecto da imaxe de orixe
 • dstX: Número enteiro, especifica a coordenada x do destino da copia
 • dstY: Número enteiro, especifica a coordenada y do destino da copia
 • srcX: Número enteiro, especifica a coordenada x da esquina superior esquerda da fonte da copia
 • srcY: Número enteiro, especifica a coordenada y da esquina superior esquerda da fonte da copia
 • dstW: Número enteiro, especifica o ancho de extensión da copia
 • dstH: Número enteiro, especifica a altura de extrusión da copia
 • srcW: Enteiro, especifica o ancho de orixe da copia
 • srcH: Enteiro, especifica a altura da orixe da copia

copyRotated

Xira e copia unha área dunha imaxe nun lugar especificado

1 2 3 4 5 6 7 8
Image.copyRotated(Image source, Number dstX, Number dstY, Integer srcX, Integer srcY, Integer width, Integer height, Number angle) async;

Parámetros de chamada:

 • source: Imaxe, obxecto da imaxe de orixe
 • dstX: Número, especifica a coordenada x do destino da copia
 • dstY: Número, especifica a coordenada y do destino da copia
 • srcX: Número enteiro, especifica a coordenada x da esquina superior esquerda da fonte da copia
 • srcY: Número enteiro, especifica a coordenada y da esquina superior esquerda da fonte da copia
 • width: Número enteiro, especifica o ancho da copia
 • height: Número enteiro, especifica a altura da copia
 • angle: Número, especifica o ángulo de xiro

filter

Aplique o filtro filterType á imaxe e pase os parámetros necesarios segundo o tipo de filtro

1 2 3 4 5
Image.filter(Integer filterType, Number arg1 = 0, Number arg2 = 0, Number arg3 = 0, Number arg4 = 0) async;

Parámetros de chamada:

 • filterType: Número enteiro, tipo de filtro
 • arg1: Número, filtros parámetros necesarios: nivel de suavizado para SUAVE, nivel de brillo para BRILLO, nivel de contraste para CONTRASTE, puntuación vermella para COLORIZA
 • arg2: Número, filtro dos parámetros necesarios: a puntuación verde de COLORIZE
 • arg3: Número, filtro dos parámetros necesarios: puntuación azul de COLORIZE
 • arg4: Número, filtro dos parámetros necesarios: COLORIZE puntuación alfa de transparencia

O parámetro filterType pode ser os seguintes valores:

 • MEAN_REMOVAL, use o método de eliminación media para lograr o efecto de contorno
 • EDGEDETECT, usando a detección de bordos para resaltar os bordos da imaxe
 • EMBOSS, para gravar a imaxe
 • SELECTIVE_BLUR, imaxe borrosa
 • GAUSSIAN_BLUR, desenfoca a imaxe cun algoritmo gaussiano
 • NEGATE, inverte todas as cores da imaxe
 • GRAYSCALE, converte a imaxe en escala de grises
 • SMOOTH, para facer a imaxe máis suave, use arg1 para establecer o nivel de suavidade
 • BRIGHTNESS, Cambia o brillo da imaxe, usa arg1 para configurar o nivel de brillo, o intervalo de valores é de -255 ~ 255
 • CONTRAST, Cambie o contraste da imaxe, use arg1 para establecer o nivel de contraste, o intervalo de valores é 0~100
 • COLORIZE, Cambie o ton de cor da imaxe, use arg1, arg2, arg3 para especificar os puntos vermello, azul e verde respectivamente, o rango de cada cor é 0~255, arg4 é a transparencia e o valor devolto é 0~127

affine

Afina a imaxe actual segundo a matriz dada

1 2 3 4 5
Image Image.affine(Array affine, Integer x = -1, Integer y = -1, Integer width = -1, Integer height = -1) async;

Parámetros de chamada:

 • affine: Matriz, matriz afín, formada por 6 números de tipo double
 • x: Enteiro, a coordenada x da orixe da rexión de recorte opcional
 • y: Enteiro, a coordenada y da orixe da rexión de recorte opcional
 • width: Enteiro, o ancho da rexión de recorte opcional
 • height: Enteiro, a altura da rexión de recorte opcional

Devolver resultado:

 • Image, devolve a imaxe afín

O parámetro affine é unha matriz:

1 2 3
affine = [a0, a1, b0, b1, a2, b2]; x ' = a0x + a1y + a2; y ' = b0x + b1y + b2;

gaussianBlur

Aplicar desenfoque gaussiano á imaxe actual

1
Image.gaussianBlur(Integer radius) async;

Parámetros de chamada:

 • radius: Número enteiro, raio de desenfoque

toString

Devolve a representación en cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode ser reimplementado segundo as súas propias características

1
String Image.toString();

Devolver resultado:

 • String, devolve a representación en cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve o conxunto de propiedades lexibles definidas polo obxecto

1
Value Image.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Corda, sen usar

Devolver resultado:

 • Value, devolve un valor que contén JSON serializable