Obxecto obxecto incorporado

ObxectoImaxe

Obxectos de procesamento de imaxes, usados ​​para converter, debuxar, almacenar e outras operacións sobre imaxes

A imaxe pertence ao obxectogdmódulo, crear:

1 2
var img = gd.create(640, 480); var img1 = gd.load(data);

relación de herdanza

propiedades dos membros

width

Número enteiro, anchura da imaxe de consulta

1
readonly Integer Image.width;

height

Número enteiro, altura da imaxe de consulta

1
readonly Integer Image.height;

format

Enteiro, consulta o formato de orixe da imaxe, o resultado égd.PNG,gd.JPEG,gd.GIF,gd.BMP,gd.WEBP

1
readonly Integer Image.format;

type

Enteiro, tipo de imaxe de consulta, o resultado égd.TRUECOLOR,gd.PALETTE

1
readonly Integer Image.type;

colorsTotal

Enteiro, consulta o número total de cores na táboa de cores da imaxe

1
readonly Integer Image.colorsTotal;

transparent

Enteiro, consulta e establece a cor especificada para que sexa transparente

1
Integer Image.transparent;

progressive

Booleano, consulta e establece se a imaxe é progresiva, só admite o formato jpeg

1
Boolean Image.progressive;

alphaBlending

Booleano, consulta e establece se calcular a capa alfa ao debuxar, o valor predeterminado é verdadeiro

1
Boolean Image.alphaBlending;

función de membro

getData

Devolve os datos da imaxe segundo o formato especificado

1 2
Buffer Image.getData(Integer format = gd.PNG, Integer quality = 85) async;

Parámetros de chamada:

 • format: Número enteiro, especifica o formato dos datos devoltos, o valor permitido égd.PNG,gd.JPEG,gd.GIF,gd.BMP,gd.WEBP, o valor predeterminado égd.PNG
 • quality: Número enteiro, cando o formato égd.JPEGougd.WEBPúsase para especificar a calidade da compresión. O valor predeterminado é 85. Este parámetro ignórase noutros formatos.

Resultados de devolución:

 • Buffer, devolve datos con formato

save

Almacena datos de imaxe nun obxecto de fluxo no formato especificado

1 2 3
Image.save(Stream stm, Integer format = gd.PNG, Integer quality = 85) async;

Parámetros de chamada:

 • stm:Stream, especifique o obxecto de fluxo que se vai almacenar
 • format: Número enteiro, especifica o formato dos datos devoltos, o valor permitido égd.PNG,gd.JPEG,gd.GIF,gd.BMP,gd.WEBP, o valor predeterminado égd.PNG
 • quality: Número enteiro, cando o formato égd.JPEGougd.WEBPúsase para especificar a calidade da compresión. O valor predeterminado é 85. Este parámetro ignórase noutros formatos.

Garda os datos da imaxe no ficheiro especificado no formato especificado e o ficheiro sobrescribirase á forza.

1 2 3
Image.save(String fname, Integer format = gd.PNG, Integer quality = 85) async;

Parámetros de chamada:

 • fname: Cadea, especifique o nome do ficheiro
 • format: Número enteiro, especifica o formato dos datos devoltos, o valor permitido égd.PNG,gd.JPEG,gd.GIF,gd.BMP,gd.WEBP, o valor predeterminado égd.PNG
 • quality: Número enteiro, cando o formato égd.JPEGúsase para especificar a calidade da compresión. O valor predeterminado é 85. Este parámetro ignórase noutros formatos.

colorAllocate

Solicite un número de cor para a cor especificada, paragd.PALETTEImaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgb

1 2 3
Integer Image.colorAllocate(Integer red, Integer green, Integer blue);

Parámetros de chamada:

 • red: Número enteiro, compoñente vermello, intervalo 0-255
 • green: Número enteiro, compoñente verde, intervalo 0-255
 • blue: Número enteiro, compoñente azul, intervalo 0-255

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve o número de cor, ou -1 se non ten éxito.

Solicite un número de cor para a cor especificada, paragd.PALETTEImaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgb

1
Integer Image.colorAllocate(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: Enteiro, valor de cor combinado, pode sergd.color, gb.rgb,gd.rgbaxeración de funcións

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve o número de cor, ou -1 se non ten éxito.

colorAllocateAlpha

Solicite un número de cor para a cor e a transparencia especificadas, paragd.PALETTEImaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, número de cor é un valor codificado rgba

1 2 3 4
Integer Image.colorAllocateAlpha(Integer red, Integer green, Integer blue, Number alpha);

Parámetros de chamada:

 • red: Número enteiro, compoñente vermello, intervalo 0-255
 • green: Número enteiro, compoñente verde, intervalo 0-255
 • blue: Número enteiro, compoñente azul, intervalo 0-255
 • alpha: Número, compoñente transparente, que varía de 0 a 1,0

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve o número de cor, ou -1 se non ten éxito.

Solicite un número de cor para a cor e a transparencia especificadas, paragd.PALETTEImaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, número de cor é un valor codificado rgba

1
Integer Image.colorAllocateAlpha(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: Enteiro, valor de cor combinado, pode sergd.color, gb.rgb,gd.rgbaxeración de funcións

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve o número de cor, ou -1 se non ten éxito.

colorClosest

Busca o número de cor máis próximo á cor especificada, paragd.PALETTEImaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgb

1 2 3
Integer Image.colorClosest(Integer red, Integer green, Integer blue);

Parámetros de chamada:

 • red: Número enteiro, compoñente vermello, intervalo 0-255
 • green: Número enteiro, compoñente verde, intervalo 0-255
 • blue: Número enteiro, compoñente azul, intervalo 0-255

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve o número de cor, ou -1 se non ten éxito.

Busca o número de cor máis próximo á cor especificada, paragd.PALETTEImaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgb

1
Integer Image.colorClosest(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: Enteiro, valor de cor combinado, pode sergd.color, gb.rgb,gd.rgbaxeración de funcións

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve o número de cor, ou -1 se non ten éxito.

colorClosestHWB

Busca o número de cor máis próximo á cor especificada. Este método usa o cálculo de Matiz/Branco/Negro para atopar a cor máis próxima.gd.PALETTEImaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgb

1 2 3
Integer Image.colorClosestHWB(Integer red, Integer green, Integer blue);

Parámetros de chamada:

 • red: Número enteiro, compoñente vermello, intervalo 0-255
 • green: Número enteiro, compoñente verde, intervalo 0-255
 • blue: Número enteiro, compoñente azul, intervalo 0-255

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve o número de cor, ou -1 se non ten éxito.

Busca o número de cor máis próximo á cor especificada. Este método usa o cálculo de Matiz/Branco/Negro para atopar a cor máis próxima.gd.PALETTEImaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgb

1
Integer Image.colorClosestHWB(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: Enteiro, valor de cor combinado, pode sergd.color, gb.rgb,gd.rgbaxeración de funcións

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve o número de cor, ou -1 se non ten éxito.

colorClosestAlpha

Busca o número de cor máis próximo para a cor e a transparencia especificadas, paragd.PALETTEImaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, número de cor é un valor codificado rgba

1 2 3 4
Integer Image.colorClosestAlpha(Integer red, Integer green, Integer blue, Number alpha);

Parámetros de chamada:

 • red: Número enteiro, compoñente vermello, intervalo 0-255
 • green: Número enteiro, compoñente verde, intervalo 0-255
 • blue: Número enteiro, compoñente azul, intervalo 0-255
 • alpha: Número, compoñente transparente, que varía de 0 a 1,0

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve o número de cor, ou -1 se non ten éxito.

Busca o número de cor máis próximo para a cor e a transparencia especificadas, paragd.PALETTEImaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, número de cor é un valor codificado rgba

1
Integer Image.colorClosestAlpha(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: Enteiro, valor de cor combinado, pode sergd.color, gb.rgb,gd.rgbaxeración de funcións

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve o número de cor, ou -1 se non ten éxito.

colorExact

Busca o número de cor correspondente á cor especificada, paragd.PALETTEImaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgb

1 2 3
Integer Image.colorExact(Integer red, Integer green, Integer blue);

Parámetros de chamada:

 • red: Número enteiro, compoñente vermello, intervalo 0-255
 • green: Número enteiro, compoñente verde, intervalo 0-255
 • blue: Número enteiro, compoñente azul, intervalo 0-255

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve o número de cor, ou -1 se non ten éxito.

Busca o número de cor correspondente á cor especificada, paragd.PALETTEImaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgb

1
Integer Image.colorExact(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: Enteiro, valor de cor combinado, pode sergd.color, gb.rgb,gd.rgbaxeración de funcións

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve o número de cor, ou -1 se non ten éxito.

colorExactAlpha

Busca o número de cor correspondente á cor e á transparencia especificadas, paragd.PALETTEImaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, número de cor é un valor codificado rgba

1 2 3 4
Integer Image.colorExactAlpha(Integer red, Integer green, Integer blue, Number alpha);

Parámetros de chamada:

 • red: Número enteiro, compoñente vermello, intervalo 0-255
 • green: Número enteiro, compoñente verde, intervalo 0-255
 • blue: Número enteiro, compoñente azul, intervalo 0-255
 • alpha: Número, compoñente transparente, que varía de 0 a 1,0

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve o número de cor, ou -1 se non ten éxito.

Busca o número de cor correspondente á cor e á transparencia especificadas, paragd.PALETTEImaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, número de cor é un valor codificado rgba

1
Integer Image.colorExactAlpha(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: Enteiro, valor de cor combinado, pode sergd.color, gb.rgb,gd.rgbaxeración de funcións

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve o número de cor, ou -1 se non ten éxito.

colorResolve

Busca o número de cor correspondente á cor especificada. Se a cor non existe, solicita un novo número de cor para ela.gd.PALETTEImaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgb

1 2 3
Integer Image.colorResolve(Integer red, Integer green, Integer blue);

Parámetros de chamada:

 • red: Número enteiro, compoñente vermello, intervalo 0-255
 • green: Número enteiro, compoñente verde, intervalo 0-255
 • blue: Número enteiro, compoñente azul, intervalo 0-255

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve o número de cor, ou -1 se non ten éxito.

Busca o número de cor correspondente á cor especificada. Se a cor non existe, solicita un novo número de cor para ela.gd.PALETTEImaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, o número de cor é un valor codificado rgb

1
Integer Image.colorResolve(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: Enteiro, valor de cor combinado, pode sergd.color, gb.rgb,gd.rgbaxeración de funcións

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve o número de cor, ou -1 se non ten éxito.

colorResolveAlpha

Busca o número de cor correspondente á cor e á transparencia especificadas. Se a cor non existe, solicita un novo número de cor para ela.gd.PALETTEImaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, número de cor é un valor codificado rgba

1 2 3 4
Integer Image.colorResolveAlpha(Integer red, Integer green, Integer blue, Number alpha);

Parámetros de chamada:

 • red: Número enteiro, compoñente vermello, intervalo 0-255
 • green: Número enteiro, compoñente verde, intervalo 0-255
 • blue: Número enteiro, compoñente azul, intervalo 0-255
 • alpha: Número, compoñente transparente, que varía de 0 a 1,0

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve o número de cor, ou -1 se non ten éxito.

Busca o número de cor correspondente á cor e á transparencia especificadas. Se a cor non existe, solicita un novo número de cor para ela.gd.PALETTEImaxe, o número de cor é o índice da paleta, paragd.TRUECOLORImaxe, número de cor é un valor codificado rgba

1
Integer Image.colorResolveAlpha(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: Enteiro, valor de cor combinado, pode sergd.color, gb.rgb,gd.rgbaxeración de funcións

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve o número de cor, ou -1 se non ten éxito.

colorDeallocate

Libera o número de cor especificado. O número de cor liberado substituirase despois de aplicalo de novo.

1
Image.colorDeallocate(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: Número enteiro, especifica o número de cor que se liberará

clip

Establece a xanela de recorte do debuxo. Despois de configurar, todos os debuxos recortaranse dentro da xanela.

1 2 3 4
Image.clip(Integer x1, Integer y1, Integer x2, Integer y2);

Parámetros de chamada:

 • x1: Enteiro, a coordenada x superior esquerda da xanela de recorte
 • y1: Número enteiro, coordenada y superior esquerda da xanela de recorte
 • x2: Número enteiro, a coordenada x inferior dereita da xanela de recorte
 • y2: Número enteiro, a coordenada y inferior dereita da xanela de recorte

getPixel

Consulta a cor dun punto especificado

1 2
Integer Image.getPixel(Integer x, Integer y);

Parámetros de chamada:

 • x: Número enteiro, especifica a coordenada x da consulta
 • y: Número enteiro, especifica a coordenada y da consulta

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve o número de cor do punto especificado

getTrueColorPixel

Consulta a cor verdadeira do punto de posición especificado

1 2
Integer Image.getTrueColorPixel(Integer x, Integer y);

Parámetros de chamada:

 • x: Número enteiro, especifica a coordenada x da consulta
 • y: Número enteiro, especifica a coordenada y da consulta

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve o número de cor do punto especificado

setPixel

Debuxa un punto no lugar especificado

1 2 3
Image.setPixel(Integer x, Integer y, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x: Número enteiro, especifica a coordenada x do punto de debuxo
 • y: Número enteiro, especifica a coordenada y do punto de debuxo
 • color: Número enteiro, especifica o número de cor do punto de debuxo

setThickness

Establece o ancho da liña. O ancho predeterminado ao debuxar liñas mediante liñas, rectángulos, arcos e outros métodos é dun píxel. Podes usar este método para cambiar o ancho da liña.

1
Image.setThickness(Integer thickness);

Parámetros de chamada:

 • thickness: Enteiro, o ancho da liña debuxada

line

Debuxa unha liña no lugar especificado

1 2 3 4 5
Image.line(Integer x1, Integer y1, Integer x2, Integer y2, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x1: Número enteiro, especifica a coordenada x inicial do debuxo lineal
 • y1: Número enteiro, especifica a coordenada y inicial do debuxo lineal
 • x2: Número enteiro, especifica a coordenada x final do debuxo lineal
 • y2: Número enteiro, especifica a coordenada final y do debuxo lineal
 • color: Número enteiro, especifica o número de cor do debuxo lineal

rectangle

Debuxa un rectángulo no lugar especificado

1 2 3 4 5
Image.rectangle(Integer x1, Integer y1, Integer x2, Integer y2, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x1: Número enteiro, especifica a coordenada x da esquina superior esquerda
 • y1: Número enteiro, especifica a coordenada y da esquina superior esquerda
 • x2: Número enteiro, especifica a coordenada x da esquina inferior dereita
 • y2: Número enteiro, especifica a coordenada y da esquina inferior dereita
 • color: Número enteiro, especifica o número de cor do rectángulo

filledRectangle

Debuxa un rectángulo cheo no lugar especificado

1 2 3 4 5
Image.filledRectangle(Integer x1, Integer y1, Integer x2, Integer y2, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x1: Número enteiro, especifica a coordenada x da esquina superior esquerda
 • y1: Número enteiro, especifica a coordenada y da esquina superior esquerda
 • x2: Número enteiro, especifica a coordenada x da esquina inferior dereita
 • y2: Número enteiro, especifica a coordenada y da esquina inferior dereita
 • color: Número enteiro, especifica o número de cor do rectángulo

polygon

Debuxa un polígono a partir de puntos dados

1 2
Image.polygon(Array points, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • points: Matriz, unha matriz que contén puntos de polígono, como [[1, 1], [1, 10], [10, 15], [10, 20]]
 • color: Número enteiro, especifica o número de cor do rectángulo

openPolygon

Debuxa un polígono aberto a partir dos puntos indicados

1 2
Image.openPolygon(Array points, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • points: Matriz, unha matriz que contén puntos de polígono, como [[1, 1], [1, 10], [10, 15], [10, 20]]
 • color: Número enteiro, especifica o número de cor do rectángulo

filledPolygon

Debuxa un polígono cheo a partir dos puntos indicados

1 2
Image.filledPolygon(Array points, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • points: Matriz, unha matriz que contén puntos de polígono, como [[1, 1], [1, 10], [10, 15], [10, 20]]
 • color: Número enteiro, especifica o número de cor do rectángulo

ellipse

debuxa unha elipse

1 2 3 4 5
Image.ellipse(Integer x, Integer y, Integer width, Integer height, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x: Número enteiro, coordenada x do centro da elipse
 • y: Número enteiro, coordenada y do centro da elipse
 • width: Número enteiro, ancho da elipse
 • height: Enteiro, a altura da elipse
 • color: Número enteiro, especifica o número de cor do rectángulo

filledEllipse

Debuxa unha elipse chea

1 2 3 4 5
Image.filledEllipse(Integer x, Integer y, Integer width, Integer height, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x: Número enteiro, coordenada x do centro da elipse
 • y: Número enteiro, coordenada y do centro da elipse
 • width: Número enteiro, ancho da elipse
 • height: Enteiro, a altura da elipse
 • color: Número enteiro, especifica o número de cor do rectángulo

arc

debuxa unha forma de abano

1 2 3 4 5 6 7
Image.arc(Integer x, Integer y, Integer width, Integer height, Integer start, Integer end, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x: Número enteiro, coordenada x do centro do sector
 • y: Número enteiro, coordenada y do centro do sector
 • width: Número enteiro, o ancho da elipse onde se atopa o sector
 • height: Enteiro, a altura da elipse onde se atopa o sector
 • start: Enteiro, o ángulo inicial do sector, que varía de 0 a 360
 • end: Número enteiro, o ángulo no que remata o sector, que varía de 0 a 360
 • color: Número enteiro, especifica o número de cor do rectángulo

filledArc

Debuxa un sector cheo

1 2 3 4 5 6 7 8
Image.filledArc(Integer x, Integer y, Integer width, Integer height, Integer start, Integer end, Integer color, Integer style = gd.ARC);

Parámetros de chamada:

 • x: Número enteiro, coordenada x do centro do sector
 • y: Número enteiro, coordenada y do centro do sector
 • width: Número enteiro, o ancho da elipse onde se atopa o sector
 • height: Enteiro, a altura da elipse onde se atopa o sector
 • start: Enteiro, o ángulo inicial do sector, que varía de 0 a 360
 • end: Número enteiro, o ángulo no que remata o sector, que varía de 0 a 360
 • color: Número enteiro, especifica o número de cor do rectángulo
 • style: Número enteiro, especifica o estilo da forma do ventilador, os valores permitidos songd.ARC,gd.CHORD,gd.NOFILL,gd.EDGEDe combinacións dos mesmos

fill

Encha a área pechada a partir do punto especificado

1 2 3
Image.fill(Integer x, Integer y, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x: Número enteiro, coordenada x para comezar a encher
 • y: Número enteiro, coordenada y para comezar a encher
 • color: Número enteiro, especifique o número da cor de recheo

fillToBorder

Enche a área pechada dentro do bordo da cor especificada a partir do punto especificado

1 2 3 4
Image.fillToBorder(Integer x, Integer y, Integer borderColor, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x: Número enteiro, coordenada x para comezar a encher
 • y: Número enteiro, coordenada y para comezar a encher
 • borderColor: Número enteiro, especifica o número de cor do bordo
 • color: Número enteiro, especifique o número da cor de recheo

colorReplace

Substitúe a cor especificada na imaxe por unha nova

1 2
Image.colorReplace(Integer src, Integer dst) async;

Parámetros de chamada:

 • src: Número enteiro, especifique a cor que se vai substituír
 • dst: Número enteiro, especifique unha nova cor

clone

Copia a imaxe actual nunha imaxe nova

1
Image Image.clone() async;

Resultados de devolución:

 • Image, devolve o novo obxecto de imaxe copiado

resample

Estira a imaxe para crear un novo tamaño

1 2
Image Image.resample(Integer width, Integer height) async;

Parámetros de chamada:

 • width: Número enteiro, especifica o ancho do tramo
 • height: Número enteiro, especifica a altura do tramo

Resultados de devolución:

 • Image, devolve un novo obxecto de imaxe

crop

Cortar parte dunha imaxe nunha imaxe nova

1 2 3 4
Image Image.crop(Integer x, Integer y, Integer width, Integer height) async;

Parámetros de chamada:

 • x: Enteiro, a coordenada x superior esquerda da xanela de recorte
 • y: Número enteiro, coordenada y superior esquerda da xanela de recorte
 • width: Enteiro, o ancho da xanela de recorte
 • height: Enteiro, a altura da xanela de recorte

Resultados de devolución:

 • Image, devolve a imaxe recortada

flip

Espello da imaxe actual

1
Image.flip(Integer dir = gd.HORIZONTAL) async;

Parámetros de chamada:


rotate

Xira a imaxe actual

1
Image.rotate(Integer dir) async;

Parámetros de chamada:

 • dir: Número enteiro, sentido de rotación, valor permitido égd.LEFT,gd.RIGHT

convert

Converte o tipo de imaxe actual

1
Image.convert(Integer color = gd.TRUECOLOR) async;

Parámetros de chamada:


copy

Copia unha área dunha imaxe a unha localización especificada

1 2 3 4 5 6 7
Image.copy(Image source, Integer dstX, Integer dstY, Integer srcX, Integer srcY, Integer width, Integer height) async;

Parámetros de chamada:

 • source: Imaxe, obxecto da imaxe de orixe
 • dstX: Número enteiro, especifica a coordenada x do destino da copia
 • dstY: Número enteiro, especifica a coordenada y do destino da copia
 • srcX: Número enteiro, especifica a coordenada x da esquina superior esquerda da fonte da copia
 • srcY: Número enteiro, especifica a coordenada y da esquina superior esquerda da fonte da copia
 • width: Número enteiro, especifica o ancho da copia
 • height: Número enteiro, especifica a altura da copia

copyMerge

Copia unha área dunha imaxe a unha localización especificada

1 2 3 4 5 6 7 8
Image.copyMerge(Image source, Integer dstX, Integer dstY, Integer srcX, Integer srcY, Integer width, Integer height, Integer percent) async;

Parámetros de chamada:

 • source: Imaxe, obxecto da imaxe de orixe
 • dstX: Número enteiro, especifica a coordenada x do destino da copia
 • dstY: Número enteiro, especifica a coordenada y do destino da copia
 • srcX: Número enteiro, especifica a coordenada x da esquina superior esquerda da fonte da copia
 • srcY: Número enteiro, especifica a coordenada y da esquina superior esquerda da fonte da copia
 • width: Número enteiro, especifica o ancho da copia
 • height: Número enteiro, especifica a altura da copia
 • percent: Número enteiro, especifica a transparencia da superposición

copyMergeGray

Copia unha superposición en escala de grises dunha área desde unha imaxe a unha localización especificada

1 2 3 4 5 6 7 8
Image.copyMergeGray(Image source, Integer dstX, Integer dstY, Integer srcX, Integer srcY, Integer width, Integer height, Integer percent) async;

Parámetros de chamada:

 • source: Imaxe, obxecto da imaxe de orixe
 • dstX: Número enteiro, especifica a coordenada x do destino da copia
 • dstY: Número enteiro, especifica a coordenada y do destino da copia
 • srcX: Número enteiro, especifica a coordenada x da esquina superior esquerda da fonte da copia
 • srcY: Número enteiro, especifica a coordenada y da esquina superior esquerda da fonte da copia
 • width: Número enteiro, especifica o ancho da copia
 • height: Número enteiro, especifica a altura da copia
 • percent: Número enteiro, especifica a transparencia da superposición

copyResized

Estira unha área dunha imaxe e cópiaa nun lugar especificado

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Image.copyResized(Image source, Integer dstX, Integer dstY, Integer srcX, Integer srcY, Integer dstW, Integer dstH, Integer srcW, Integer srcH) async;

Parámetros de chamada:

 • source: Imaxe, obxecto da imaxe de orixe
 • dstX: Número enteiro, especifica a coordenada x do destino da copia
 • dstY: Número enteiro, especifica a coordenada y do destino da copia
 • srcX: Número enteiro, especifica a coordenada x da esquina superior esquerda da fonte da copia
 • srcY: Número enteiro, especifica a coordenada y da esquina superior esquerda da fonte da copia
 • dstW: Número enteiro, especifica o ancho de tramo copiado
 • dstH: Número enteiro, especifica a altura de extrusión copiada
 • srcW: Número enteiro, especifica o ancho da fonte copiada
 • srcH: Enteiro, especifica a altura da orixe da copia

copyResampled

Estira unha área dunha imaxe e cópiaa nun lugar especificado. A diferenza de copyResized, este método difuminará a imaxe ao estirar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Image.copyResampled(Image source, Integer dstX, Integer dstY, Integer srcX, Integer srcY, Integer dstW, Integer dstH, Integer srcW, Integer srcH) async;

Parámetros de chamada:

 • source: Imaxe, obxecto da imaxe de orixe
 • dstX: Número enteiro, especifica a coordenada x do destino da copia
 • dstY: Número enteiro, especifica a coordenada y do destino da copia
 • srcX: Número enteiro, especifica a coordenada x da esquina superior esquerda da fonte da copia
 • srcY: Número enteiro, especifica a coordenada y da esquina superior esquerda da fonte da copia
 • dstW: Número enteiro, especifica o ancho de tramo copiado
 • dstH: Número enteiro, especifica a altura de extrusión copiada
 • srcW: Número enteiro, especifica o ancho da fonte copiada
 • srcH: Enteiro, especifica a altura da orixe da copia

copyRotated

Xira unha área dunha imaxe e cópiaa nun lugar especificado

1 2 3 4 5 6 7 8
Image.copyRotated(Image source, Number dstX, Number dstY, Integer srcX, Integer srcY, Integer width, Integer height, Number angle) async;

Parámetros de chamada:

 • source: Imaxe, obxecto da imaxe de orixe
 • dstX: Número, especifica a coordenada x do destino da copia
 • dstY: Número, especifica a coordenada y do destino da copia
 • srcX: Número enteiro, especifica a coordenada x da esquina superior esquerda da fonte da copia
 • srcY: Número enteiro, especifica a coordenada y da esquina superior esquerda da fonte da copia
 • width: Número enteiro, especifica o ancho da copia
 • height: Número enteiro, especifica a altura da copia
 • angle: Número, especifica o ángulo de xiro

filter

Aplique o filtro filterType á imaxe e pase os parámetros necesarios segundo o tipo de filtro

1 2 3 4 5
Image.filter(Integer filterType, Number arg1 = 0, Number arg2 = 0, Number arg3 = 0, Number arg4 = 0) async;

Parámetros de chamada:

 • filterType: Número enteiro, tipo de filtro
 • arg1: Número, parámetros necesarios para o filtro: nivel de suavizado de SMOOTH, nivel de brillo de BRIGHTNESS, nivel de contraste de CONTRASTE, puntuación vermella de COLORIZE
 • arg2: Número, parámetros de filtro necesarios: puntuación verde de COLORIZE
 • arg3: Número, parámetros de filtro necesarios: puntuación azul de COLORIZE
 • arg4: Número, parámetros de filtro necesarios: puntuación alfa de transparencia de COLORIZE

O parámetro filterType pode ser os seguintes valores:

 • MEAN_REMOVAL, usando o método de eliminación media para lograr o efecto de contorno
 • EDGEDETECT, use a detección de bordos para resaltar os bordos da imaxe
 • EMBOSS, para gravar a imaxe
 • SELECTIVE_BLUR, imaxe borrosa
 • GAUSSIAN_BLUR, desenfoca a imaxe usando o algoritmo gaussiano
 • NEGATE, inverte todas as cores da imaxe
 • GRAYSCALE, converte a imaxe en escala de grises
 • SMOOTH, fai a imaxe máis suave, usa arg1 para establecer o nivel de suavidade
 • BRIGHTNESS, cambia o brillo da imaxe, usa arg1 para definir o nivel de brillo, o intervalo de valores é -255~255
 • CONTRAST, cambia o contraste da imaxe, usa arg1 para establecer o nivel de contraste, o intervalo de valores é 0~100
 • COLORIZE, cambia o ton da imaxe, usa arg1, arg2 e arg3 para especificar as puntuacións vermella, azul e verde respectivamente. O rango de cada cor é de 0~255, arg4 é a transparencia e o valor devolto é de 0~127

affine

Afina a imaxe actual segundo a matriz dada

1 2 3 4 5
Image Image.affine(Array affine, Integer x = -1, Integer y = -1, Integer width = -1, Integer height = -1) async;

Parámetros de chamada:

 • affine: Matriz, matriz afín, composta por 6 números de tipo dobre
 • x: Enteiro, a coordenada x da orixe da área de recorte opcional
 • y: Número enteiro, a coordenada y da orixe da área de recorte opcional
 • width: Enteiro, o ancho da área de recorte opcional
 • height: Enteiro, a altura da área de recorte opcional

Resultados de devolución:

 • Image, devolve a imaxe afín

O parámetro affine é unha matriz:

1 2 3
affine = [a0, a1, b0, b1, a2, b2]; x ' = a0x + a1y + a2; y ' = b0x + b1y + b2;

gaussianBlur

Desenfoque gaussiano a imaxe actual

1
Image.gaussianBlur(Integer radius) async;

Parámetros de chamada:

 • radius: Número enteiro, raio de desenfoque

toString

Devolve a representación en cadea do obxecto. Polo xeral, devólvese "[Obxecto nativo]". O obxecto pódese volver implementar segundo as súas propias características.

1
String Image.toString();

Resultados de devolución:

 • String, devolve a representación en cadea do obxecto

toJSON

Devolve unha representación en formato JSON do obxecto, devolvendo xeralmente unha colección de propiedades lexibles definidas polo obxecto.

1
Value Image.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadena, non usada

Resultados de devolución:

 • Value, devolve un valor que contén JSON serializable