Obxecto incorporado

Imaxe de obxecto

Obxectos de procesamento de imaxes, utilizados para converter, debuxar e almacenar imaxes

O obxecto da imaxe pertence a gd Módulo, crea:

1 2
var img = gd.create(640, 480); var img1 = gd.load(data);

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>Image|width;height;format;type;colorsTotal;transparent;progressive;alphaBlending|getData();save();colorAllocate();colorAllocateAlpha();colorClosest();colorClosestHWB();colorClosestAlpha();colorExact();colorExactAlpha();colorResolve();colorResolveAlpha();colorDeallocate();clip();getPixel();getTrueColorPixel();setPixel();setThickness();line();rectangle();filledRectangle();polygon();openPolygon();filledPolygon();ellipse();filledEllipse();arc();filledArc();fill();fillToBorder();colorReplace();clone();resample();crop();flip();rotate();convert();copy();copyMerge();copyMergeGray();copyResized();copyResampled();copyRotated();filter();affine();gaussianBlur()] [object] <:- [Image] Image width height format type colorsTotal transparent progressive alphaBlending getData() save() colorAllocate() colorAllocateAlpha() colorClosest() colorClosestHWB() colorClosestAlpha() colorExact() colorExactAlpha() colorResolve() colorResolveAlpha() colorDeallocate() clip() getPixel() getTrueColorPixel() setPixel() setThickness() line() rectangle() filledRectangle() polygon() openPolygon() filledPolygon() ellipse() filledEllipse() arc() filledArc() fill() fillToBorder() colorReplace() clone() resample() crop() flip() rotate() convert() copy() copyMerge() copyMergeGray() copyResized() copyResampled() copyRotated() filter() affine() gaussianBlur() object toString() toJSON()

Atributos dos membros

width

Entero, consulta o ancho da imaxe

1
readonly Integer Image.width;

height

Entero, consulta a altura da imaxe

1
readonly Integer Image.height;

format

Entero, consulta o formato de orixe da imaxe, o resultado é gd.PNG, gd.JPEG, gd.GIF, gd.BMP, gd.WEBP

1
readonly Integer Image.format;

type

Entero, consulta o tipo de imaxe, o resultado é gd.TRUECOLOR, gd.PALETTE

1
readonly Integer Image.type;

colorsTotal

Entero, consulta o número total de cores na táboa de cores da imaxe

1
readonly Integer Image.colorsTotal;

transparent

Entero, consulta e configura a cor especificada como transparente

1
Integer Image.transparent;

progressive

Booleano, consulta e define se a imaxe é progresiva ou non, cando só se admite o formato jpeg

1
Boolean Image.progressive;

alphaBlending

Booleano, consulta e define se se calcula a capa alfa ao debuxar, o predeterminado é verdadeiro

1
Boolean Image.alphaBlending;

Función de membro

getData

Devolve os datos da imaxe segundo o formato especificado

1 2
Buffer Image.getData(Integer format = gd.PNG, Integer quality = 85) async;

Parámetros de chamada:

 • format: Enteiro, especifique o formato dos datos devoltos, o valor permitido é gd.PNG, gd.JPEG, gd.GIF, gd.BMP, gd.WEBP, O predeterminado é gd.PNG
 • quality: Enteiro, cando o formato é gd.JPEG ou gd.WEBP Cando se usa para especificar a calidade de compresión, o predeterminado é 85, outros formatos ignoran este parámetro

Resultado de volta:

 • Buffer, Devolve datos formatados

save

Almacena os datos da imaxe no obxecto de fluxo segundo o formato especificado

1 2 3
Image.save(Stream stm, Integer format = gd.PNG, Integer quality = 85) async;

Parámetros de chamada:

 • stm: Stream, Especifique o obxecto de fluxo que se vai almacenar
 • format: Enteiro, especifique o formato dos datos devoltos, o valor permitido é gd.PNG, gd.JPEG, gd.GIF, gd.BMP, gd.WEBP, O predeterminado é gd.PNG
 • quality: Enteiro, cando o formato é gd.JPEG ou gd.WEBP Cando se usa para especificar a calidade de compresión, o predeterminado é 85, outros formatos ignoran este parámetro

Garda os datos da imaxe no ficheiro especificado segundo o formato especificado e o ficheiro sobrescribirase á forza

1 2 3
Image.save(String fname, Integer format = gd.PNG, Integer quality = 85) async;

Parámetros de chamada:

 • fname: Cadea, especifique o nome do ficheiro
 • format: Enteiro, especifique o formato dos datos devoltos, o valor permitido é gd.PNG, gd.JPEG, gd.GIF, gd.BMP, gd.WEBP, O predeterminado é gd.PNG
 • quality: Enteiro, cando o formato é gd.JPEG Cando se usa para especificar a calidade de compresión, o predeterminado é 85, outros formatos ignoran este parámetro

colorAllocate

Aplique un número de cor para a cor especificada, para gd.PALETTE Imaxe, o número de cor é o índice de paleta, para gd.TRUECOLOR A imaxe, o número de cor é un valor codificado en rgb

1 2 3
Integer Image.colorAllocate(Integer red, Integer green, Integer blue);

Parámetros de chamada:

 • red: Enteiro, o compoñente vermello, o intervalo é 0-255
 • green: Enteiro, o compoñente verde, o intervalo é 0-255
 • blue: Composto enteiro, azul, rango 0-255

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o número de cor, devolve -1 se non ten éxito

Aplique un número de cor para a cor especificada, para gd.PALETTE Imaxe, o número de cor é o índice de paleta, para gd.TRUECOLOR A imaxe, o número de cor é un valor codificado en rgb

1
Integer Image.colorAllocate(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: O valor enteiro, combinado da cor, pode ser gd.color, gb.rgb, gd.rgba Agarde a xeración de funcións

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o número de cor, devolve -1 se non ten éxito

colorAllocateAlpha

Solicite un número de cor para a cor e transparencia especificadas, para gd.PALETTE Imaxe, o número de cor é o índice de paleta, para gd.TRUECOLOR A imaxe, o número de cor é un valor codificado rgba

1 2 3 4
Integer Image.colorAllocateAlpha(Integer red, Integer green, Integer blue, Number alpha);

Parámetros de chamada:

 • red: Enteiro, o compoñente vermello, o intervalo é 0-255
 • green: Enteiro, o compoñente verde, o intervalo é 0-255
 • blue: Composto enteiro, azul, rango 0-255
 • alpha: Número, o compoñente transparente, o rango é 0-1.0

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o número de cor, devolve -1 se non ten éxito

Solicite un número de cor para a cor e transparencia especificadas, para gd.PALETTE Imaxe, o número de cor é o índice de paleta, para gd.TRUECOLOR A imaxe, o número de cor é un valor codificado rgba

1
Integer Image.colorAllocateAlpha(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: O valor enteiro, combinado da cor, pode ser gd.color, gb.rgb, gd.rgba Agarde a xeración de funcións

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o número de cor, devolve -1 se non ten éxito

colorClosest

Atopar o número de cor máis próximo á cor especificada, para gd.PALETTE Imaxe, o número de cor é o índice de paleta, para gd.TRUECOLOR A imaxe, o número de cor é un valor codificado en rgb

1 2 3
Integer Image.colorClosest(Integer red, Integer green, Integer blue);

Parámetros de chamada:

 • red: Enteiro, o compoñente vermello, o intervalo é 0-255
 • green: Enteiro, o compoñente verde, o intervalo é 0-255
 • blue: Composto enteiro, azul, rango 0-255

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o número de cor, devolve -1 se non ten éxito

Atopar o número de cor máis próximo á cor especificada, para gd.PALETTE Imaxe, o número de cor é o índice de paleta, para gd.TRUECOLOR A imaxe, o número de cor é un valor codificado en rgb

1
Integer Image.colorClosest(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: O valor enteiro, combinado da cor, pode ser gd.color, gb.rgb, gd.rgba Agarde a xeración de funcións

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o número de cor, devolve -1 se non ten éxito

colorClosestHWB

Atopa o número de cor máis próximo á cor especificada. Este método usa o cálculo Tonalidade / Branco / Negro para atopar a cor máis próxima gd.PALETTE Imaxe, o número de cor é o índice de paleta, para gd.TRUECOLOR A imaxe, o número de cor é un valor codificado en rgb

1 2 3
Integer Image.colorClosestHWB(Integer red, Integer green, Integer blue);

Parámetros de chamada:

 • red: Enteiro, o compoñente vermello, o intervalo é 0-255
 • green: Enteiro, o compoñente verde, o intervalo é 0-255
 • blue: Composto enteiro, azul, rango 0-255

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o número de cor, devolve -1 se non ten éxito

Atopa o número de cor máis próximo á cor especificada. Este método usa o cálculo Tonalidade / Branco / Negro para atopar a cor máis próxima gd.PALETTE Imaxe, o número de cor é o índice de paleta, para gd.TRUECOLOR A imaxe, o número de cor é un valor codificado en rgb

1
Integer Image.colorClosestHWB(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: O valor enteiro, combinado da cor, pode ser gd.color, gb.rgb, gd.rgba Agarde a xeración de funcións

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o número de cor, devolve -1 se non ten éxito

colorClosestAlpha

Atopar o número de cor máis próximo para a cor e transparencia especificadas, para gd.PALETTE Imaxe, o número de cor é o índice de paleta, para gd.TRUECOLOR A imaxe, o número de cor é un valor codificado rgba

1 2 3 4
Integer Image.colorClosestAlpha(Integer red, Integer green, Integer blue, Number alpha);

Parámetros de chamada:

 • red: Enteiro, o compoñente vermello, o intervalo é 0-255
 • green: Enteiro, o compoñente verde, o intervalo é 0-255
 • blue: Composto enteiro, azul, rango 0-255
 • alpha: Número, o compoñente transparente, o rango é 0-1.0

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o número de cor, devolve -1 se non ten éxito

Atopar o número de cor máis próximo para a cor e transparencia especificadas, para gd.PALETTE Imaxe, o número de cor é o índice de paleta, para gd.TRUECOLOR A imaxe, o número de cor é un valor codificado rgba

1
Integer Image.colorClosestAlpha(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: O valor enteiro, combinado da cor, pode ser gd.color, gb.rgb, gd.rgba Agarde a xeración de funcións

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o número de cor, devolve -1 se non ten éxito

colorExact

Atopar o número de cor correspondente á cor especificada, para gd.PALETTE Imaxe, o número de cor é o índice de paleta, para gd.TRUECOLOR A imaxe, o número de cor é un valor codificado en rgb

1 2 3
Integer Image.colorExact(Integer red, Integer green, Integer blue);

Parámetros de chamada:

 • red: Enteiro, o compoñente vermello, o intervalo é 0-255
 • green: Enteiro, o compoñente verde, o intervalo é 0-255
 • blue: Composto enteiro, azul, rango 0-255

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o número de cor, devolve -1 se non ten éxito

Atopar o número de cor correspondente á cor especificada, para gd.PALETTE Imaxe, o número de cor é o índice de paleta, para gd.TRUECOLOR A imaxe, o número de cor é un valor codificado en rgb

1
Integer Image.colorExact(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: O valor enteiro, combinado da cor, pode ser gd.color, gb.rgb, gd.rgba Agarde a xeración de funcións

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o número de cor, devolve -1 se non ten éxito

colorExactAlpha

Atope a cor especificada e o número de cor correspondente á transparencia, para gd.PALETTE Imaxe, o número de cor é o índice de paleta, para gd.TRUECOLOR A imaxe, o número de cor é un valor codificado rgba

1 2 3 4
Integer Image.colorExactAlpha(Integer red, Integer green, Integer blue, Number alpha);

Parámetros de chamada:

 • red: Enteiro, o compoñente vermello, o intervalo é 0-255
 • green: Enteiro, o compoñente verde, o intervalo é 0-255
 • blue: Composto enteiro, azul, rango 0-255
 • alpha: Número, o compoñente transparente, o rango é 0-1.0

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o número de cor, devolve -1 se non ten éxito

Atope a cor especificada e o número de cor correspondente á transparencia, para gd.PALETTE Imaxe, o número de cor é o índice de paleta, para gd.TRUECOLOR A imaxe, o número de cor é un valor codificado rgba

1
Integer Image.colorExactAlpha(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: O valor enteiro, combinado da cor, pode ser gd.color, gb.rgb, gd.rgba Agarde a xeración de funcións

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o número de cor, devolve -1 se non ten éxito

colorResolve

Atopa o número de cor correspondente á cor especificada. Se a cor non existe, solicita un novo número de cor gd.PALETTE Imaxe, o número de cor é o índice de paleta, para gd.TRUECOLOR A imaxe, o número de cor é un valor codificado en rgb

1 2 3
Integer Image.colorResolve(Integer red, Integer green, Integer blue);

Parámetros de chamada:

 • red: Enteiro, o compoñente vermello, o intervalo é 0-255
 • green: Enteiro, o compoñente verde, o intervalo é 0-255
 • blue: Composto enteiro, azul, rango 0-255

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o número de cor, devolve -1 se non ten éxito

Atopa o número de cor correspondente á cor especificada. Se a cor non existe, solicita un novo número de cor gd.PALETTE Imaxe, o número de cor é o índice de paleta, para gd.TRUECOLOR A imaxe, o número de cor é un valor codificado en rgb

1
Integer Image.colorResolve(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: O valor enteiro, combinado da cor, pode ser gd.color, gb.rgb, gd.rgba Agarde a xeración de funcións

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o número de cor, devolve -1 se non ten éxito

colorResolveAlpha

Busque a cor especificada e o número de cor correspondente á transparencia. Se a cor non existe, solicite un novo número de cor gd.PALETTE Imaxe, o número de cor é o índice de paleta, para gd.TRUECOLOR A imaxe, o número de cor é un valor codificado rgba

1 2 3 4
Integer Image.colorResolveAlpha(Integer red, Integer green, Integer blue, Number alpha);

Parámetros de chamada:

 • red: Enteiro, o compoñente vermello, o intervalo é 0-255
 • green: Enteiro, o compoñente verde, o intervalo é 0-255
 • blue: Composto enteiro, azul, rango 0-255
 • alpha: Número, o compoñente transparente, o rango é 0-1.0

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o número de cor, devolve -1 se non ten éxito

Busque a cor especificada e o número de cor correspondente á transparencia. Se a cor non existe, solicite un novo número de cor gd.PALETTE Imaxe, o número de cor é o índice de paleta, para gd.TRUECOLOR A imaxe, o número de cor é un valor codificado rgba

1
Integer Image.colorResolveAlpha(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: O valor enteiro, combinado da cor, pode ser gd.color, gb.rgb, gd.rgba Agarde a xeración de funcións

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o número de cor, devolve -1 se non ten éxito

colorDeallocate

Solte o número de cor especificado, o número de cor liberado substituirase despois de aplicar de novo

1
Image.colorDeallocate(Integer color);

Parámetros de chamada:

 • color: Enteiro, especifique o número de cor que se liberará

clip

Establece a xanela cortada do debuxo, despois de axustala, cortarase todo o debuxo dentro da xanela

1 2 3 4
Image.clip(Integer x1, Integer y1, Integer x2, Integer y2);

Parámetros de chamada:

 • x1: Enteiro, a coordenada x superior esquerda da xanela de recorte
 • y1: Enteiro, a coordenada y superior esquerda da xanela de recorte
 • x2: Enteiro, a coordenada x inferior dereita da xanela de recorte
 • y2: Enteiro, a coordenada inferior dereita da ventá de recorte

getPixel

Consulte a cor do punto especificado

1 2
Integer Image.getPixel(Integer x, Integer y);

Parámetros de chamada:

 • x: Enteiro, especifique a coordenada x da consulta
 • y: Enteiro, especifique a coordenada y da consulta

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o número de cor do punto especificado

getTrueColorPixel

Consulte a cor da cor verdadeira do punto de localización especificado

1 2
Integer Image.getTrueColorPixel(Integer x, Integer y);

Parámetros de chamada:

 • x: Enteiro, especifique a coordenada x da consulta
 • y: Enteiro, especifique a coordenada y da consulta

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o número de cor do punto especificado

setPixel

Debuxa un punto na posición especificada

1 2 3
Image.setPixel(Integer x, Integer y, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x: Enteiro, especifique a coordenada x do punto de debuxo
 • y: Enteiro, especifique a coordenada y do punto de debuxo
 • color: Enteiro, especifique o número de cor do punto pintado

setThickness

Estableza o ancho da liña, o ancho predeterminado é dun píxel cando se debuxan a liña, o rectángulo, o arco e outros métodos. Podes usar este método para cambiar o ancho da liña

1
Image.setThickness(Integer thickness);

Parámetros de chamada:

 • thickness: Enteiro, o ancho da liña

line

Debuxe unha liña na posición especificada

1 2 3 4 5
Image.line(Integer x1, Integer y1, Integer x2, Integer y2, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x1: Enteiro, especifique a coordenada x inicial da liña
 • y1: Enteiro, especifique a coordenada y inicial da liña
 • x2: Enteiro, especifica a coordenada final x da liña
 • y2: Enteiro, especifica a coordenada y final da liña
 • color: Enteiro, especifique o número de cor da liña

rectangle

Debuxa un rectángulo na posición especificada

1 2 3 4 5
Image.rectangle(Integer x1, Integer y1, Integer x2, Integer y2, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x1: Enteiro, especifica a coordenada x da esquina superior esquerda
 • y1: Enteiro, especifica a coordenada y da esquina superior esquerda
 • x2: Enteiro, especifica a coordenada x da esquina inferior dereita
 • y2: Enteiro, especifica a coordenada y da esquina inferior dereita
 • color: Enteiro, especifique o número de cor do rectángulo

filledRectangle

Debuxa un rectángulo cheo na posición especificada

1 2 3 4 5
Image.filledRectangle(Integer x1, Integer y1, Integer x2, Integer y2, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x1: Enteiro, especifica a coordenada x da esquina superior esquerda
 • y1: Enteiro, especifica a coordenada y da esquina superior esquerda
 • x2: Enteiro, especifica a coordenada x da esquina inferior dereita
 • y2: Enteiro, especifica a coordenada y da esquina inferior dereita
 • color: Enteiro, especifique o número de cor do rectángulo

polygon

Debuxa un polígono baseado nun punto dado

1 2
Image.polygon(Array points, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • points: Matriz, unha matriz que contén puntos de polígono, como [[1, 1], [1, 10], [10, 15], [10, 20]]
 • color: Enteiro, especifique o número de cor do rectángulo

openPolygon

Debuxa un polígono aberto baseado nun punto dado

1 2
Image.openPolygon(Array points, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • points: Matriz, unha matriz que contén puntos de polígono, como [[1, 1], [1, 10], [10, 15], [10, 20]]
 • color: Enteiro, especifique o número de cor do rectángulo

filledPolygon

Debuxa un polígono cheo en función do punto indicado

1 2
Image.filledPolygon(Array points, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • points: Matriz, unha matriz que contén puntos de polígono, como [[1, 1], [1, 10], [10, 15], [10, 20]]
 • color: Enteiro, especifique o número de cor do rectángulo

ellipse

Debuxa un óvalo

1 2 3 4 5
Image.ellipse(Integer x, Integer y, Integer width, Integer height, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x: Enteiro, a coordenada x do centro da elipse
 • y: Enteiro, a coordenada y do centro da elipse
 • width: Enteiro, o ancho da elipse
 • height: Enteiro, a altura da elipse
 • color: Enteiro, especifique o número de cor do rectángulo

filledEllipse

Debuxa unha elipse chea

1 2 3 4 5
Image.filledEllipse(Integer x, Integer y, Integer width, Integer height, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x: Enteiro, a coordenada x do centro da elipse
 • y: Enteiro, a coordenada y do centro da elipse
 • width: Enteiro, o ancho da elipse
 • height: Enteiro, a altura da elipse
 • color: Enteiro, especifique o número de cor do rectángulo

arc

Debuxe un abano

1 2 3 4 5 6 7
Image.arc(Integer x, Integer y, Integer width, Integer height, Integer start, Integer end, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x: Enteiro, a coordenada x do centro do sector
 • y: Enteiro, a coordenada y do centro do sector
 • width: Enteiro, o ancho da elipse onde se atopa o sector
 • height: Enteiro, a altura da elipse onde se atopa o sector
 • start: Enteiro, o ángulo de partida do sector, o rango é de 0-360
 • end: Enteiro, o ángulo no que remata o sector, o rango é de 0-360
 • color: Enteiro, especifique o número de cor do rectángulo

filledArc

Debuxa un sector cheo

1 2 3 4 5 6 7 8
Image.filledArc(Integer x, Integer y, Integer width, Integer height, Integer start, Integer end, Integer color, Integer style = gd.ARC);

Parámetros de chamada:

 • x: Enteiro, a coordenada x do centro do sector
 • y: Enteiro, a coordenada y do centro do sector
 • width: Enteiro, o ancho da elipse onde se atopa o sector
 • height: Enteiro, a altura da elipse onde se atopa o sector
 • start: Enteiro, o ángulo de partida do sector, o rango é de 0-360
 • end: Enteiro, o ángulo no que remata o sector, o rango é de 0-360
 • color: Enteiro, especifique o número de cor do rectángulo
 • style: Enteiro, especifica o estilo en forma de abanico, os valores permitidos son gd.ARC, gd.CHORD, gd.NOFILL, gd.EDGED E a súa combinación

fill

Encha a área pechada desde o punto especificado

1 2 3
Image.fill(Integer x, Integer y, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x: Enteiro, a coordenada x para comezar a encher
 • y: Enteiro, a coordenada y para comezar a encher
 • color: Enteiro, especifique o número de cor do recheo

fillToBorder

Encha a área pechada dentro do bordo da cor especificada desde o punto especificado

1 2 3 4
Image.fillToBorder(Integer x, Integer y, Integer borderColor, Integer color);

Parámetros de chamada:

 • x: Enteiro, a coordenada x para comezar a encher
 • y: Enteiro, a coordenada y para comezar a encher
 • borderColor: Enteiro, especifique o número de cor do bordo
 • color: Enteiro, especifique o número de cor do recheo

colorReplace

Substitúe a cor especificada na imaxe pola nova cor

1 2
Image.colorReplace(Integer src, Integer dst) async;

Parámetros de chamada:

 • src: Enteiro, especifique a cor que se vai substituír
 • dst: Enteiro, especifica unha nova cor

clone

Copia a imaxe actual como unha nova imaxe

1
Image Image.clone() async;

Resultado de volta:

 • Image, Devolve o novo obxecto de imaxe copiado

resample

Xera unha imaxe de novo tamaño baseada na extensión da imaxe

1 2
Image Image.resample(Integer width, Integer height) async;

Parámetros de chamada:

 • width: Enteiro, especifica o ancho do treito
 • height: Enteiro, especifica a altura do treito

Resultado de volta:

 • Image, Devolve un novo obxecto de imaxe

crop

Cortar parte da imaxe nunha nova imaxe

1 2 3 4
Image Image.crop(Integer x, Integer y, Integer width, Integer height) async;

Parámetros de chamada:

 • x: Enteiro, a coordenada x superior esquerda da xanela de recorte
 • y: Enteiro, a coordenada y superior esquerda da xanela de recorte
 • width: Enteiro, o ancho da xanela cortada
 • height: Enteiro, a altura da xanela de recorte

Resultado de volta:

 • Image, Devolve a imaxe recortada

flip

Espello da imaxe actual

1
Image.flip(Integer dir = gd.HORIZONTAL) async;

Parámetros de chamada:


rotate

Xira a imaxe actual

1
Image.rotate(Integer dir) async;

Parámetros de chamada:


convert

Converter o tipo de imaxe actual

1
Image.convert(Integer color = gd.TRUECOLOR) async;

Parámetros de chamada:


copy

Copia unha área dunha imaxe á localización especificada

1 2 3 4 5 6 7
Image.copy(Image source, Integer dstX, Integer dstY, Integer srcX, Integer srcY, Integer width, Integer height) async;

Parámetros de chamada:

 • source: Imaxe, obxecto de imaxe de orixe
 • dstX: Enteiro, especifique a coordenada x do destino da copia
 • dstY: Enteiro, especifique a coordenada y do destino da copia
 • srcX: Enteiro, especifique a coordenada x da esquina superior esquerda da fonte de copia
 • srcY: Enteiro, especifique a coordenada y da esquina superior esquerda da fonte de copia
 • width: Enteiro, especifique o ancho da copia
 • height: Enteiro, especifique a altura da copia

copyMerge

Copia unha área dunha imaxe á localización especificada

1 2 3 4 5 6 7 8
Image.copyMerge(Image source, Integer dstX, Integer dstY, Integer srcX, Integer srcY, Integer width, Integer height, Integer percent) async;

Parámetros de chamada:

 • source: Imaxe, obxecto de imaxe de orixe
 • dstX: Enteiro, especifique a coordenada x do destino da copia
 • dstY: Enteiro, especifique a coordenada y do destino da copia
 • srcX: Enteiro, especifique a coordenada x da esquina superior esquerda da fonte de copia
 • srcY: Enteiro, especifique a coordenada y da esquina superior esquerda da fonte de copia
 • width: Enteiro, especifique o ancho da copia
 • height: Enteiro, especifique a altura da copia
 • percent: Enteiro, especifique a transparencia da superposición

copyMergeGray

Copia a cobertura gris dunha área dunha imaxe á posición especificada

1 2 3 4 5 6 7 8
Image.copyMergeGray(Image source, Integer dstX, Integer dstY, Integer srcX, Integer srcY, Integer width, Integer height, Integer percent) async;

Parámetros de chamada:

 • source: Imaxe, obxecto de imaxe de orixe
 • dstX: Enteiro, especifique a coordenada x do destino da copia
 • dstY: Enteiro, especifique a coordenada y do destino da copia
 • srcX: Enteiro, especifique a coordenada x da esquina superior esquerda da fonte de copia
 • srcY: Enteiro, especifique a coordenada y da esquina superior esquerda da fonte de copia
 • width: Enteiro, especifique o ancho da copia
 • height: Enteiro, especifique a altura da copia
 • percent: Enteiro, especifique a transparencia da superposición

copyResized

Estire unha área nunha imaxe e cópiaa na posición especificada

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Image.copyResized(Image source, Integer dstX, Integer dstY, Integer srcX, Integer srcY, Integer dstW, Integer dstH, Integer srcW, Integer srcH) async;

Parámetros de chamada:

 • source: Imaxe, obxecto de imaxe de orixe
 • dstX: Enteiro, especifique a coordenada x do destino da copia
 • dstY: Enteiro, especifique a coordenada y do destino da copia
 • srcX: Enteiro, especifique a coordenada x da esquina superior esquerda da fonte de copia
 • srcY: Enteiro, especifique a coordenada y da esquina superior esquerda da fonte de copia
 • dstW: Enteiro, especifique o ancho estirado da copia
 • dstH: Enteiro, especifique a altura de estiramento da copia
 • srcW: Enteiro, especifique o ancho de orixe da copia
 • srcH: Enteiro, especifique a altura de orixe da copia

copyResampled

Estira unha área dunha imaxe e cópiaa na posición especificada. A diferenza de copyResized, este método descolgará a imaxe cando estire.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Image.copyResampled(Image source, Integer dstX, Integer dstY, Integer srcX, Integer srcY, Integer dstW, Integer dstH, Integer srcW, Integer srcH) async;

Parámetros de chamada:

 • source: Imaxe, obxecto de imaxe de orixe
 • dstX: Enteiro, especifique a coordenada x do destino da copia
 • dstY: Enteiro, especifique a coordenada y do destino da copia
 • srcX: Enteiro, especifique a coordenada x da esquina superior esquerda da fonte de copia
 • srcY: Enteiro, especifique a coordenada y da esquina superior esquerda da fonte de copia
 • dstW: Enteiro, especifique o ancho estirado da copia
 • dstH: Enteiro, especifique a altura de estiramento da copia
 • srcW: Enteiro, especifique o ancho de orixe da copia
 • srcH: Enteiro, especifique a altura de orixe da copia

copyRotated

Xire unha área nunha imaxe e cópiaa na posición especificada

1 2 3 4 5 6 7 8
Image.copyRotated(Image source, Number dstX, Number dstY, Integer srcX, Integer srcY, Integer width, Integer height, Number angle) async;

Parámetros de chamada:

 • source: Imaxe, obxecto de imaxe de orixe
 • dstX: Número, especifique a coordenada x do destino da copia
 • dstY: Número, especifique a coordenada y do destino da copia
 • srcX: Enteiro, especifique a coordenada x da esquina superior esquerda da fonte de copia
 • srcY: Enteiro, especifique a coordenada y da esquina superior esquerda da fonte de copia
 • width: Enteiro, especifique o ancho da copia
 • height: Enteiro, especifique a altura da copia
 • angle: Número, especifique o ángulo de xiro

filter

Aplique o filtro Tipo de filtro á imaxe e pase os parámetros requiridos segundo o tipo de filtro

1 2 3 4 5
Image.filter(Integer filterType, Number arg1 = 0, Number arg2 = 0, Number arg3 = 0, Number arg4 = 0) async;

Parámetros de chamada:

 • filterType: Enteiro, tipo de filtro
 • arg1: Número, parámetros necesarios do filtro: nivel de suavizado suave, nivel de brillo BRILLANTE, nivel de contraste de CONTRASTO, COLORAR puntuación vermella
 • arg2: Número, os parámetros requiridos do filtro: a puntuación verde de COLORIZE
 • arg3: Número, os parámetros requiridos do filtro: a puntuación azul de COLORIZAR
 • arg4: Número, os parámetros requiridos do filtro: a puntuación alfa da transparencia de COLORIZE

O parámetro filterType pode ser o seguinte:

 • MEAN_REMOVAL, Use o método de eliminación medio para conseguir o efecto de contorno
 • EDGEDETECT, Use a detección de bordos para resaltar os bordos da imaxe
 • EMBOSS, Para gravar a imaxe
 • SELECTIVE_BLUR, Imaxe borrosa
 • GAUSSIAN_BLUR, Borrar a imaxe co algoritmo de Gauss
 • NEGATE, Inverte todas as cores da imaxe
 • GRAYSCALEConverte a imaxe en escala de grises
 • SMOOTH, Para facer a imaxe máis suave, use arg1 para establecer o nivel de suavidade
 • BRIGHTNESS, Cambia o brillo da imaxe, usa arg1 para establecer o nivel de brillo, o rango de valores é -255 ~ 255
 • CONTRAST, Cambia o contraste da imaxe, usa arg1 para establecer o nivel de contraste, o rango de valores é 0 ~ 100
 • COLORIZE, Cambia o ton da imaxe, usa arg1, arg2 e arg3 para especificar as puntuacións vermellas, azuis e verdes respectivamente. O intervalo de cada cor é 0 ~ 255, arg4 é a transparencia e o valor devolto é 0 ~ 127

affine

De acordo coa matriz dada, afine a imaxe actual

1 2 3 4 5
Image Image.affine(Array affine, Integer x = -1, Integer y = -1, Integer width = -1, Integer height = -1) async;

Parámetros de chamada:

 • affine: Matriz afín, composta por 6 números dobres
 • x: Enteiro, a coordenada x da orixe da área de recorte opcional
 • y: Enteiro, coordenada y opcional da orixe da área de recorte
 • width: Enteiro, o ancho da área de recorte opcional
 • height: Enteiro, a altura da área de recorte opcional

Resultado de volta:

 • Image, Devolve a imaxe afín

O parámetro affine é unha matriz:

1 2 3
affine = [a0, a1, b0, b1, a2, b2]; x ' = a0x + a1y + a2; y ' = b0x + b1y + b2;

gaussianBlur

Gauss desdibuxando a imaxe actual

1
Image.gaussianBlur(Integer radius) async;

Parámetros de chamada:

 • radius: Enteiro, radio de desenfoque

toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String Image.toString();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value Image.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

 • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable