Módulo comunitario incrible

@ fibjs / logstream

Versión NPM estado de compilación estado de compilación de appveyor Cobertura da proba David deps Vulnerabilidades coñecidas descarga npm

envolve un fluxo de ficheiros como un fluxo de rexistro de alto rendemento.

Instalar

1
$ npm i @fibjs/logstream --save

Uso

1 2 3 4 5 6 7 8
const fs = require('fs'); const LogStream = require('@fibjs/logstream'); const fd = fs.open('path to log file', 'w'); const bf = new LogStream(fd); bf.writeText('some log'); bf.writeLine('new line log'); bf.end();// close the log stream.

Preguntas e suxestións

Abre un número aquí .

Licenza

MIT