Impresionante módulo comunitario

@fibjs/logstream

Versión NPM estado de construción estado de construción do transportador de aplicacións Cobertura das probas David deps Vulnerabilidades coñecidas descargar npm

envolver un fluxo de ficheiros como un fluxo de rexistro de alto rendemento.

Instalar

1
$ npm i @fibjs/logstream --save

Uso

1 2 3 4 5 6 7 8
const fs = require('fs'); const LogStream = require('@fibjs/logstream'); const fd = fs.open('path to log file', 'w'); const bf = new LogStream(fd); bf.writeText('some log'); bf.writeLine('new line log'); bf.end();// close the log stream.

Preguntas e suxestións

Abre un problema aquí .

Licenza

MIT