Obxecto obxecto incorporado

ObjectHeapGraphEdge

HeapGraphEdge representa dousHeapGraphNodeAsociacións entre nodos, desde nodos ascendentes a nodos descendentes

relación de herdanza

propiedades dos membros

type

Enteiro, modo de enlace dos nodos descendentes, valores posibles:

1
readonly Integer HeapGraphEdge.type;

name

Cadea, nome da ligazón

1
readonly String HeapGraphEdge.name;

description

Cadena, descrición da ligazón

1
readonly String HeapGraphEdge.description;

función de membro

getFromNode

Obtén a descarga de HeapGraphEdgeHeapGraphNodenodo

1
HeapGraphNode HeapGraphEdge.getFromNode();

Resultados de devolución:


getToNode

Obter a descarga de HeapGraphEdgeHeapGraphNodenodo

1
HeapGraphNode HeapGraphEdge.getToNode();

Resultados de devolución:


toString

Devolve a representación en cadea do obxecto. Polo xeral, devólvese "[Obxecto nativo]". O obxecto pódese volver implementar segundo as súas propias características.

1
String HeapGraphEdge.toString();

Resultados de devolución:

  • String, devolve a representación en cadea do obxecto

toJSON

Devolve unha representación en formato JSON do obxecto, devolvendo xeralmente unha colección de propiedades lexibles definidas polo obxecto.

1
Value HeapGraphEdge.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

  • key: Cadena, non usada

Resultados de devolución:

  • Value, devolve un valor que contén JSON serializable