Módulo módulo básico

Módulo zlib

módulo de compresión e descompresión zlib

Instrucións:

1
var zlib = require('zlib');

Función estática

createDeflate

Crea un obxecto de fluxo desinflado

1
static Stream zlib.createDeflate(Stream to);

Parámetros de chamada:

 • to: Stream, O fluxo usado para almacenar os resultados do procesamento

Resultado de volta:

 • Stream, Devolve o obxecto de fluxo encapsulado

createDeflateRaw

Crea un obxecto de fluxo deflateRaw

1
static Stream zlib.createDeflateRaw(Stream to);

Parámetros de chamada:

 • to: Stream, O fluxo usado para almacenar os resultados do procesamento

Resultado de volta:

 • Stream, Devolve o obxecto de fluxo encapsulado

createGunzip

Crea un obxecto de fluxo zipz

1 2
static Stream zlib.createGunzip(Stream to, Integer maxSize = -1);

Parámetros de chamada:

 • to: Stream, O fluxo usado para almacenar os resultados do procesamento
 • maxSize: En número enteiro, especifique o límite de tamaño de descompresión, o predeterminado é -1, sen límite

Resultado de volta:

 • Stream, Devolve o obxecto de fluxo encapsulado

createGzip

Crea un obxecto de fluxo gzip

1
static Stream zlib.createGzip(Stream to);

Parámetros de chamada:

 • to: Stream, O fluxo usado para almacenar os resultados do procesamento

Resultado de volta:

 • Stream, Devolve o obxecto de fluxo encapsulado

createInflate

Crea un obxecto de inflación de fluxo

1 2
static Stream zlib.createInflate(Stream to, Integer maxSize = -1);

Parámetros de chamada:

 • to: Stream, O fluxo usado para almacenar os resultados do procesamento
 • maxSize: En número enteiro, especifique o límite de tamaño de descompresión, o predeterminado é -1, sen límite

Resultado de volta:

 • Stream, Devolve o obxecto de fluxo encapsulado

createInflateRaw

Crea un obxecto de fluxo inflateRaw

1 2
static Stream zlib.createInflateRaw(Stream to, Integer maxSize = -1);

Parámetros de chamada:

 • to: Stream, O fluxo usado para almacenar os resultados do procesamento
 • maxSize: En número enteiro, especifique o límite de tamaño de descompresión, o predeterminado é -1, sen límite

Resultado de volta:

 • Stream, Devolve o obxecto de fluxo encapsulado

deflate

Use o algoritmo de desinflar para comprimir datos (formato zlib)

1 2
static Buffer zlib.deflate(Buffer data, Integer level = DEFAULT_COMPRESSION) async;

Parámetros de chamada:

 • data: Buffer, Dados os datos a comprimir
 • level: Enteiro, especifique o nivel de compresión, o predeterminado é DEFAULT_COMPRESSION

Resultado de volta:

 • Buffer, Devolve datos binarios comprimidos

deflateTo

Use o algoritmo de desinflar para comprimir datos nun obxecto de fluxo (formato zlib)

1 2 3
static zlib.deflateTo(Buffer data, Stream stm, Integer level = DEFAULT_COMPRESSION) async;

Parámetros de chamada:

 • data: Buffer, Dados os datos a comprimir
 • stm: Stream, Especifique o fluxo para almacenar datos comprimidos
 • level: Enteiro, especifique o nivel de compresión, o predeterminado é DEFAULT_COMPRESSION

Use o algoritmo de desinflar para comprimir os datos no fluxo de orixe no obxecto de fluxo (formato zlib)

1 2 3
static zlib.deflateTo(Stream src, Stream stm, Integer level = DEFAULT_COMPRESSION) async;

Parámetros de chamada:

 • src: Stream, Dado o fluxo onde se atopan os datos a comprimir
 • stm: Stream, Especifique o fluxo para almacenar datos comprimidos
 • level: Enteiro, especifique o nivel de compresión, o predeterminado é DEFAULT_COMPRESSION

inflate

Descomprimir datos comprimidos por algoritmo de desinflar (formato zlib)

1 2
static Buffer zlib.inflate(Buffer data, Integer maxSize = -1) async;

Parámetros de chamada:

 • data: Buffer, Dados datos comprimidos
 • maxSize: En número enteiro, especifique o límite de tamaño de descompresión, o predeterminado é -1, sen límite

Resultado de volta:

 • Buffer, Devolve os datos binarios non comprimidos

inflateTo

Descomprimir os datos comprimidos polo algoritmo de desinflar nun obxecto de fluxo (formato zlib)

1 2 3
static zlib.inflateTo(Buffer data, Stream stm, Integer maxSize = -1) async;

Parámetros de chamada:

 • data: Buffer, Dados os datos a descomprimir
 • stm: Stream, Especifique o fluxo onde se almacenan os datos descomprimidos
 • maxSize: En número enteiro, especifique o límite de tamaño de descompresión, o predeterminado é -1, sen límite

Descomprimir os datos comprimidos polo algoritmo de desinflar no fluxo de orixe ao obxecto de fluxo (formato zlib)

1 2 3
static zlib.inflateTo(Stream src, Stream stm, Integer maxSize = -1) async;

Parámetros de chamada:

 • src: Stream, Dado o fluxo onde se atopan os datos a descomprimir
 • stm: Stream, Especifique o fluxo onde se almacenan os datos descomprimidos
 • maxSize: En número enteiro, especifique o límite de tamaño de descompresión, o predeterminado é -1, sen límite

gzip

Use o algoritmo gzip para comprimir datos

1
static Buffer zlib.gzip(Buffer data) async;

Parámetros de chamada:

 • data: Buffer, Dados os datos a comprimir

Resultado de volta:

 • Buffer, Devolve datos binarios comprimidos

gzipTo

Use o algoritmo gzip para comprimir datos no obxecto de fluxo

1 2
static zlib.gzipTo(Buffer data, Stream stm) async;

Parámetros de chamada:

 • data: Buffer, Dados os datos a comprimir
 • stm: Stream, Especifique o fluxo para almacenar datos comprimidos

Use o algoritmo gzip para comprimir os datos do fluxo de orixe no obxecto de fluxo

1 2
static zlib.gzipTo(Stream src, Stream stm) async;

Parámetros de chamada:

 • src: Stream, Dado o fluxo onde se atopan os datos a comprimir
 • stm: Stream, Especifique o fluxo para almacenar datos comprimidos

gunzip

Descomprimir datos comprimidos polo algoritmo gzip

1 2
static Buffer zlib.gunzip(Buffer data, Integer maxSize = -1) async;

Parámetros de chamada:

 • data: Buffer, Dados datos comprimidos
 • maxSize: En número enteiro, especifique o límite de tamaño de descompresión, o predeterminado é -1, sen límite

Resultado de volta:

 • Buffer, Devolve os datos binarios non comprimidos

gunzipTo

Descomprimir os datos comprimidos polo algoritmo gzip no obxecto de fluxo

1 2 3
static zlib.gunzipTo(Buffer data, Stream stm, Integer maxSize = -1) async;

Parámetros de chamada:

 • data: Buffer, Dados os datos a descomprimir
 • stm: Stream, Especifique o fluxo onde se almacenan os datos descomprimidos
 • maxSize: En número enteiro, especifique o límite de tamaño de descompresión, o predeterminado é -1, sen límite

Descomprimir os datos comprimidos polo algoritmo gzip no fluxo de orixe ao obxecto de fluxo

1 2 3
static zlib.gunzipTo(Stream src, Stream stm, Integer maxSize = -1) async;

Parámetros de chamada:

 • src: Stream, Dado o fluxo onde se atopan os datos a descomprimir
 • stm: Stream, Especifique o fluxo onde se almacenan os datos descomprimidos
 • maxSize: En número enteiro, especifique o límite de tamaño de descompresión, o predeterminado é -1, sen límite

deflateRaw

Use o algoritmo de desinflar para comprimir datos (deflateRaw)

1 2
static Buffer zlib.deflateRaw(Buffer data, Integer level = DEFAULT_COMPRESSION) async;

Parámetros de chamada:

 • data: Buffer, Dados os datos a comprimir
 • level: Enteiro, especifique o nivel de compresión, o predeterminado é DEFAULT_COMPRESSION

Resultado de volta:

 • Buffer, Devolve datos binarios comprimidos

deflateRawTo

Use o algoritmo de desinflar para comprimir datos nun obxecto de fluxo (deflateRaw)

1 2 3
static zlib.deflateRawTo(Buffer data, Stream stm, Integer level = DEFAULT_COMPRESSION) async;

Parámetros de chamada:

 • data: Buffer, Dados os datos a comprimir
 • stm: Stream, Especifique o fluxo para almacenar datos comprimidos
 • level: Enteiro, especifique o nivel de compresión, o predeterminado é DEFAULT_COMPRESSION

Use o algoritmo de desinflar para comprimir os datos do fluxo de orixe no obxecto de fluxo (deflateRaw)

1 2 3
static zlib.deflateRawTo(Stream src, Stream stm, Integer level = DEFAULT_COMPRESSION) async;

Parámetros de chamada:

 • src: Stream, Dado o fluxo onde se atopan os datos a comprimir
 • stm: Stream, Especifique o fluxo para almacenar datos comprimidos
 • level: Enteiro, especifique o nivel de compresión, o predeterminado é DEFAULT_COMPRESSION

inflateRaw

Descomprimir os datos comprimidos polo algoritmo de desinflar (inflateRaw)

1 2
static Buffer zlib.inflateRaw(Buffer data, Integer maxSize = -1) async;

Parámetros de chamada:

 • data: Buffer, Dados datos comprimidos
 • maxSize: En número enteiro, especifique o límite de tamaño de descompresión, o predeterminado é -1, sen límite

Resultado de volta:

 • Buffer, Devolve os datos binarios non comprimidos

inflateRawTo

Descomprimir os datos comprimidos polo algoritmo de desinflar no obxecto de fluxo (inflateRaw)

1 2 3
static zlib.inflateRawTo(Buffer data, Stream stm, Integer maxSize = -1) async;

Parámetros de chamada:

 • data: Buffer, Dados os datos a descomprimir
 • stm: Stream, Especifique o fluxo onde se almacenan os datos descomprimidos
 • maxSize: En número enteiro, especifique o límite de tamaño de descompresión, o predeterminado é -1, sen límite

Descomprimir os datos comprimidos polo algoritmo de desinflar no fluxo de orixe ao obxecto de fluxo (inflateRaw)

1 2 3
static zlib.inflateRawTo(Stream src, Stream stm, Integer maxSize = -1) async;

Parámetros de chamada:

 • src: Stream, Dado o fluxo onde se atopan os datos a descomprimir
 • stm: Stream, Especifique o fluxo onde se almacenan os datos descomprimidos
 • maxSize: En número enteiro, especifique o límite de tamaño de descompresión, o predeterminado é -1, sen límite

constante

NO_COMPRESSION

desinflar o nivel de compresión, non establecer ningunha compresión

1
const zlib.NO_COMPRESSION = 0;

BEST_SPEED

desinflar o nivel de compresión, establecer a compresión máis rápida

1
const zlib.BEST_SPEED = 1;

BEST_COMPRESSION

desinflar o nivel de compresión, establecer a compresión máis alta

1
const zlib.BEST_COMPRESSION = 9;

DEFAULT_COMPRESSION

desinflar o nivel de compresión, establecer a configuración predeterminada

1
const zlib.DEFAULT_COMPRESSION = -1;