Módulo módulo básico

modulado b

Módulo de acceso a base de datos

Módulo básico. Pódese usar para crear e operar recursos de base de datos, método de referencia:

1 2
var db = require('db'); var conn = db.open('rng://user:pass@host:port/dbname');

Ao especificar o motor de base de datos, pódense establecer diferentes ligazóns de bases de datos. fibjs ten dous motores SQL integrados: sqlite e mysql. Tamén admite a conexión a máis bases de datos a través de ODBC/unixODBC. Baseado en ODBC/unixODBC, fibjs creou controladores para mssql e PostgreSQL. Para usar ODBC/unixODBC, necesitas instalar o controlador correspondente. Para usar mssql baixo posix, necesitas instalar freetds. Para usar PostgreSQL, necesitas instalar psqlodbc. En circunstancias normais, o controlador pódese usar directamente despois da instalación exitosa sen máis configuración.

función estática

open

Abre unha base de datos. Este método é unha entrada universal. Chámanse diferentes motores segundo a connString proporcionada.

1
static object db.open(String connString) async;

Parámetros de chamada:

 • connString: String, descrición da base de datos, como: mysql://user:pass@host/db

Resultados de devolución:

 • object, devolve o obxecto de conexión á base de datos

openMySQL

Abrir unha base de datos mysql

1
static MySQL db.openMySQL(String connString) async;

Parámetros de chamada:

 • connString: String, descrición da base de datos, como: mysql://user:pass@host/db

Resultados de devolución:

 • MySQL, devolve o obxecto de conexión á base de datos

openSQLite

Abra unha base de datos sqlite

1
static SQLite db.openSQLite(String connString) async;

Parámetros de chamada:

 • connString: String, descrición da base de datos, como: sqlite:test.db ou test.db

Resultados de devolución:

 • SQLite, devolve o obxecto de conexión á base de datos

openOdbc

Abra unha base de datos sqlite

1
static DbConnection db.openOdbc(String connString) async;

Parámetros de chamada:

 • connString: Cadena, descrición da base de datos, como: odbc://user:pass@host/db?driver=PostgreSQL%20ANSI

Resultados de devolución:

 • DbConnection, devolve o obxecto de conexión á base de datos

openMSSQL

Abra unha base de datos mssql

1
static DbConnection db.openMSSQL(String connString) async;

Parámetros de chamada:

 • connString: String, descrición da base de datos, como: mssql://user:pass@host/db

Resultados de devolución:

 • DbConnection, devolve o obxecto de conexión á base de datos

Para establecer unha conexión con mssql, o controlador odbc de freetds debe estar instalado baixo POSIX. Tamén pode usar o controlador mssql de Microsoft especificando o controlador. A forma de especificar o controlador está enurlA continuación, engade a opción ?driver=msodbcsql17[.so/.dylib].


openPSQL

Abra unha base de datos PostgresSQL

1
static DbConnection db.openPSQL(String connString) async;

Parámetros de chamada:

 • connString: String, descrición da base de datos, como: psql://user:pass@host/db

Resultados de devolución:

 • DbConnection, devolve o obxecto de conexión á base de datos

Para establecer unha conexión con PostgresSQL, o controlador odbc de PostgresSQL debe estar instalado.


openLevelDB

Abrir unha base de datos leveldb

1
static LevelDB db.openLevelDB(String connString) async;

Parámetros de chamada:

 • connString: String, descrición da base de datos, como: level:test.db ou test.db

Resultados de devolución:

 • LevelDB, devolve o obxecto da base de datos

openRedis

abrir aRedisbase de datos

1
static Redis db.openRedis(String connString) async;

Parámetros de chamada:

 • connString: String, descrición da base de datos, como: redis://server:port ou "server"

Resultados de devolución:

 • Redis, devolve o obxecto de conexión á base de datos