Módulo módulo básico

modulegui

módulo gui

Instrucións:

1
var gui = require('gui');

función estática

setVersion

montarWebViewA versión simulada de IE máis alta do sistema. Cando a versión de IE do sistema sexa inferior a esta, simularase a versión de instalación do sistema.

1
static gui.setVersion(Integer ver);

Parámetros de chamada:

  • ver: Número enteiro, especifique a versión de simulación ie

open

Abre unha xanela e visita o URL especificado

1 2
static WebView gui.open(String url, Object opt = {});

Parámetros de chamada:

  • url: Pódese usar String, o URL especificadofs:pathAcceda ao sistema de ficheiros local
  • opt: Obxecto, abrir parámetros da xanela

Resultados de devolución:

  • WebView, devolve o obxecto da xanela aberta

Admítense os seguintes parámetros:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
{ "left": 100, // specify the left position of the window, default is system auto set "right": 100, // spcify the top position of the window, default is system auto set "width": 100, // specify the width of the window, default is system auto set "height": 100, // specify the height of the window, default is system auto set "border": true, // specify whether the window has border, default is true "caption": true, // specify whether the window has caption, default is true "resizable": true, // specify whether the window is resizable, default is true "maximize": false, // specify whether the window is maximized, default is false "fullscreen": false, // specify whether the window is fullscreen, default is false "debug": true, // specify whether the WebView output error and console info, default is true }

Cando se establecen o ancho e o alto, pero non se definen á esquerda ou á dereita, a xanela centrarase automaticamente


Abre unha xanela baleira do navegador

1
static WebView gui.open(Object opt = {});

Parámetros de chamada:

  • opt: Obxecto, abrir parámetros da xanela

Resultados de devolución:

  • WebView, devolve o obxecto da xanela aberta

Admítense os seguintes parámetros:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
{ "left": 100, // specify the left position of the window, default is system auto set "right": 100, // spcify the top position of the window, default is system auto set "width": 100, // specify the width of the window, default is system auto set "height": 100, // specify the height of the window, default is system auto set "border": true, // specify whether the window has border, default is true "caption": true, // specify whether the window has caption, default is true "resizable": true, // specify whether the window is resizable, default is true "maximize": false, // specify whether the window is maximized, default is false "fullscreen": false, // specify whether the window is fullscreen, default is false "debug": true, // specify whether the WebView output error and console info, default is true }

Cando se establecen o ancho e o alto, pero non se definen á esquerda ou á dereita, a xanela centrarase automaticamente

constante

IE7

WebViewé dicir, versión de simulación, especifique ie7

1
const gui.IE7 = 7000;

IE8

WebViewé dicir, versión de simulación, especifique ie8

1
const gui.IE8 = 8000;

IE9

WebViewé dicir, versión de simulación, especifique ie9

1
const gui.IE9 = 9000;

IE10

WebViewé dicir, versión de simulación, especifique ie10

1
const gui.IE10 = 10000;

IE11

WebViewé dicir, versión de simulación, especifique ie11

1
const gui.IE11 = 11000;

EDGE

WebViewé dicir, versión de simulación, especifique o borde

1
const gui.EDGE = 11001;