Módulo módulo básico

Proba de módulo

Módulo de suite de probas para definir e xestionar o conxunto de probas

Instrucións:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
var test = require('test'); test.setup(); describe('test', () => { before(() => { // setup before the whole test }); beforeEach(() => { // setup before each test }); after(() => { // cleanup after the whole test }); afterEach(() => { // cleanup after each test }); it('case', () => { assert.ok(true); }); // ignored test case xit('case', () => { assert.ok(true); }); // ignored test case it.skip('case', () => { assert.ok(true); }); // only test case oit('case', () => { assert.ok(true); }); // only test case it.only('case', () => { assert.ok(true); }); }); // async function test describe('test async', () => { it('pass case', async () => { assert.ok(true); }); it('error case', async () => { throw new Error('some thing wrong!'); }); }); // callback function test // cannot use callback mode in jsc describe('test callback', () => { it('pass case', done => { setTimeout(() => { assert.ok(true); done(); }, 0); }); it('error case', done => { setTimeout(() => { done(new Error('some thing wrong!')); }, 0); }); it('check in done', done => { setTimeout(() => { done(() => { assert.ok(true); }); }, 0); }); }); process.exit(-test.run(console.DEBUG));

Obxecto

assert

Afirme o módulo de proba, se o valor da proba é falso, informarase dun erro e pódese configurar o comportamento do erro para continuar executándose ou lanzar un erro

1
assert test.assert;

Función estática

describe

Definir un módulo de proba, pódese anidar definición

1 2
static test.describe(String name, Function block);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, define o nome do módulo
 • block: Función, código de inicialización do módulo

xdescribe

A definición do módulo para suspender a proba,test.setup Despois podes usar describe.skip para chamar

1 2
static test.xdescribe(String name, Function block);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, define o nome do módulo
 • block: Función, código de inicialización do módulo

odescribe

Definición de módulo para probas independentes,test.setup Podes usar describe.only para chamar máis tarde

1 2
static test.odescribe(String name, Function block);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, define o nome do módulo
 • block: Función, código de inicialización do módulo

it

Define un proxecto de proba

1 2
static test.it(String name, Function block);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, define o nome do proxecto
 • block: Función, contido da proba

xit

A definición do proxecto para suspender as probas,test.setup Pódese chamar despois empregándoo.skip

1 2
static test.xit(String name, Function block);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, define o nome do proxecto
 • block: Función, contido da proba

oit

Definición do proxecto para probas independentes,test.setup Pódese chamar máis tarde empregándoo.só

1 2
static test.oit(String name, Function block);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, define o nome do proxecto
 • block: Función, contido da proba

before

Define o evento de entrada do módulo de proba actual

1
static test.before(Function func);

Parámetros de chamada:

 • func: Función, función de evento

after

Defina o evento de saída do módulo de proba actual

1
static test.after(Function func);

Parámetros de chamada:

 • func: Función, función de evento

beforeEach

Defina o evento de entrada do elemento de proba do módulo de proba actual

1
static test.beforeEach(Function func);

Parámetros de chamada:

 • func: Función, función de evento

afterEach

Defina o evento de saída do proxecto de proba do módulo de proba actual

1
static test.afterEach(Function func);

Parámetros de chamada:

 • func: Función, función de evento

run

Comezar a executar o módulo de proba definido

1
static Integer test.run(Integer loglevel = console.ERROR);

Parámetros de chamada:

 • loglevel: En número enteiro, especifique o nivel de saída do rexistro durante a proba. Cando ERROR, a información do erro do proxecto amosarase despois do informe. Cando sexa inferior a ERRO, a información de saída mostrarase en calquera momento. Cando sexa superior a ERRO, só se amosará o informe.

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve os resultados estatísticos dos casos de proba, devolve 0 se é correcto e devolve o número de erros se é incorrecto

setup

Inicialice o entorno de proba do script actual, copie o método do módulo de proba á variable global do script actual

1
static test.setup();

Propiedades estáticas

slow

Entero, estableza e consulta o limiar de aviso de proba lenta, en ms, o predeterminado é 75

1
static Integer test.slow;