Impresionante módulo comunitario

@fibjs/mkdirp

Versión NPM estado de construción estado de construción do transportador de aplicacións Cobertura das probas David deps Vulnerabilidades coñecidas descargar npm

Como mkdir -p, pero en fibjs!

Instalar

1
$ npm i @fibjs/mkdirp --save

Uso

1 2 3 4 5 6 7
const mkdirp = require('@fibjs/mkdirp'); try{ mkdirp('/tmp/a/c/d') } catch(err) { console.error(err) }

entón creouse /tmp/a/c/d.

API

  • mkdirp(dir, opts)

cree de forma asíncrona un novo directorio e calquera subdirectorio necesario en dir cunha cadea de permiso octal opts.mode. Se optsnon é un obxecto, tratarase como opts.mode.

Se opts.modenon se especifica, o valor predeterminado é 0777 & (~process.umask()).

Devolve o primeiro directorio que tivo que ser creado, se hai.

Opcionalmente, pode pasar unha fsimplementación alternativa pasando opts.fs. A súa implementación debería ter opts.fs.mkdir(path, mode)e opts.fs.stat(path).

Preguntas e suxestións

Abre un problema aquí .

Licenza

MIT