Módulo módulo básico

Consola de módulos

Obxecto de acceso á consola

Obxecto global. Pode usarse para información rápida, avisos e rexistro de erros. Ao iniciar o ficheiro de configuración, os rexistros poden localizarse en diferentes dispositivos para un seguimento sinxelo. O rexistro admite a saída formatada, por exemplo:

1
console.log("%d + %d = %d", 100, 200, 100 + 200);

Os parámetros de formato que se poden empregar son os seguintes:

 • % s-cadea
 • % d números, incluídos números enteiros e números
 • % j obxecto de saída en formato JSON
 • %% - o propio carácter de saída '%'

Función estática

add

Engade sistema de saída de consola, os dispositivos compatibles son consola, syslog, evento, podes engadir ata 10 saídas

1
static console.add(String type);

Parámetros de chamada:

 • type: Cadea, dispositivo de saída

Ao configurar a consola, a saída do programa e os erros do sistema poden enviarse a diferentes dispositivos para recompilar información do contorno operativo.

tipo é a configuración, que é a cadea de nome do dispositivo:

1
console.add("console");

syslog só é válido na plataforma posix:

1
console.add("syslog");

o evento só é válido na plataforma Windows:

1
console.add("event");

Engade un sistema de saída da consola. Os dispositivos compatibles son consola, syslog, evento e ficheiro. Podes engadir ata 10 saídas

1
static console.add(Object cfg);

Parámetros de chamada:

 • cfg: Obxecto, configuración de saída

Ao configurar a consola, a saída do programa e os erros do sistema poden enviarse a diferentes dispositivos para recompilar información do contorno operativo.

cfg pode configurar obxectos para un dispositivo:

1 2 3 4
console.add({ type: "console", levels: [console.INFO, console.ERROR] // 选项,省略则输出全部级别日志 });

syslog só é válido na plataforma posix:

1 2 3 4
console.add({ type: "syslog", levels: [console.INFO, console.ERROR] });

o evento só é válido na plataforma Windows:

1 2 3 4
console.add({ type: "event", levels: [console.INFO, console.ERROR] });

rexistro de ficheiros:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
console.add({ type: "file", levels: [console.INFO, console.ERROR], // 必选项,指定日志输出文件,可使用 s% 指定插入日期位置,不指定则添加在结尾 path: "path/to/file_%s.log", // 选项,可选值为 "day", "hour", "minute", "###k", "###m", "###g",缺省为 "1m" split: "30m", // 选项,可选范围为 2-128,缺省为 128 count: 10 });

Engade o sistema de saída da consola por lotes. Os dispositivos compatibles son consola, syslog, evento e ficheiro. Podes engadir ata 10 saídas

1
static console.add(Array cfg);

Parámetros de chamada:

 • cfg: Matriz, matriz de configuración de saída

Ao configurar a consola, a saída do programa e os erros do sistema poden enviarse a diferentes dispositivos para recompilar información do contorno operativo.

1 2 3 4
console.add(["console", { type: "syslog", levels: [console.INFO, console.ERROR] }]);

reset

Inicialice a configuración predeterminada, só saia información na consola

1
static console.reset();

log

Grava información de rexistro común, equivalente a información

1 2
static console.log(String fmt, ...args);

Parámetros de chamada:

 • fmt: Cadea, formato cadea
 • args: ..., lista de parámetros opcional

Grava información de rexistro de nivel xeral. Normalmente úsase para emitir información de aviso sen erros.


Grava información de rexistro común, equivalente a información

1
static console.log(...args);

Parámetros de chamada:

 • args: ..., lista de parámetros opcional

Grava información de rexistro de nivel xeral. Normalmente úsase para emitir información de aviso sen erros.


debug

Gravar información de rexistro de depuración

1 2
static console.debug(String fmt, ...args);

Parámetros de chamada:

 • fmt: Cadea, formato cadea
 • args: ..., lista de parámetros opcional

Gravar información de rexistro de depuración. Normalmente úsase para emitir información de depuración. sen importancia.


Gravar información de rexistro de depuración

1
static console.debug(...args);

Parámetros de chamada:

 • args: ..., lista de parámetros opcional

Gravar información de rexistro de depuración. Normalmente úsase para emitir información de depuración. sen importancia.


info

Grave información de rexistro común, que equivale a rexistro

1 2
static console.info(String fmt, ...args);

Parámetros de chamada:

 • fmt: Cadea, formato cadea
 • args: ..., lista de parámetros opcional

Grava información de rexistro de nivel xeral. Normalmente úsase para emitir información de aviso sen erros.


Grave información de rexistro común, que equivale a rexistro

1
static console.info(...args);

Parámetros de chamada:

 • args: ..., lista de parámetros opcional

Grava información de rexistro de nivel xeral. Normalmente úsase para emitir información de aviso sen erros.


notice

Grava a información do rexistro de avisos

1 2
static console.notice(String fmt, ...args);

Parámetros de chamada:

 • fmt: Cadea, formato cadea
 • args: ..., lista de parámetros opcional

Grava a información do rexistro de avisos. Normalmente úsase para emitir información de depuración rápida. Xeralmente importante.


Grava a información do rexistro de avisos

1
static console.notice(...args);

Parámetros de chamada:

 • args: ..., lista de parámetros opcional

Grava a información do rexistro de avisos. Normalmente úsase para emitir información de depuración rápida. Xeralmente importante.


warn

Grava a información do rexistro de avisos

1 2
static console.warn(String fmt, ...args);

Parámetros de chamada:

 • fmt: Cadea, formato cadea
 • args: ..., lista de parámetros opcional

Grava a información do rexistro de avisos. Normalmente úsase para emitir información de depuración de avisos. importante.


Grava a información do rexistro de avisos

1
static console.warn(...args);

Parámetros de chamada:

 • args: ..., lista de parámetros opcional

Grava a información do rexistro de avisos. Normalmente úsase para emitir información de depuración de avisos. importante.


error

Gravar información de rexistro de erros

1 2
static console.error(String fmt, ...args);

Parámetros de chamada:

 • fmt: Cadea, formato cadea
 • args: ..., lista de parámetros opcional

Rexistrar información para o rexistro de erros. Normalmente úsase para emitir mensaxes de erro. Moi importante. A información de erros do sistema tamén se rexistrará neste nivel.


Gravar información de rexistro de erros

1
static console.error(...args);

Parámetros de chamada:

 • args: ..., lista de parámetros opcional

Rexistrar información para o rexistro de erros. Normalmente úsase para emitir mensaxes de erro. Moi importante. A información de erros do sistema tamén se rexistrará neste nivel.


crit

Grave a información crítica do rexistro de erros

1 2
static console.crit(String fmt, ...args);

Parámetros de chamada:

 • fmt: Cadea, formato cadea
 • args: ..., lista de parámetros opcional

Rexistrar información sobre erros críticos. Normalmente úsase para emitir mensaxes críticas de erro. Moi importante.


Grave a información crítica do rexistro de erros

1
static console.crit(...args);

Parámetros de chamada:

 • args: ..., lista de parámetros opcional

Rexistrar información sobre erros críticos. Normalmente úsase para emitir mensaxes críticas de erro. Moi importante.


alert

Gravar información de rexistro de erros de alarma

1 2
static console.alert(String fmt, ...args);

Parámetros de chamada:

 • fmt: Cadea, formato cadea
 • args: ..., lista de parámetros opcional

Gravar información de rexistro de erros para as alarmas. Normalmente úsase para emitir mensaxes de erro de alarma. Moi importante. É o nivel máis alto de información.


Gravar información de rexistro de erros de alarma

1
static console.alert(...args);

Parámetros de chamada:

 • args: ..., lista de parámetros opcional

Gravar información de rexistro de erros para as alarmas. Normalmente úsase para emitir mensaxes de erro de alarma. Moi importante. É o nivel máis alto de información.


dir

Obxectos de saída en formato JSON

1
static console.dir(Value obj);

Parámetros de chamada:

 • obj: Valor, dado o obxecto a mostrar

table

Obxectos de saída en formato JSON

1
static console.table(Value obj);

Parámetros de chamada:

 • obj: Valor, dado o obxecto a mostrar

Obxectos de saída en formato JSON

1 2
static console.table(Value obj, Array fields);

Parámetros de chamada:

 • obj: Valor, dado o obxecto a mostrar
 • fields: Matriz, dado o campo que se amosará

time

Inicia un temporizador

1
static console.time(String label = "time");

Parámetros de chamada:

 • label: Cadea, título, o predeterminado é unha cadea baleira.

timeElapse

Saia o valor de temporización actual do temporizador especificado

1
static console.timeElapse(String label = "time");

Parámetros de chamada:

 • label: Cadea, título, o predeterminado é unha cadea baleira.

timeEnd

Remate o temporizador especificado e saia o último valor do temporizador

1
static console.timeEnd(String label = "time");

Parámetros de chamada:

 • label: Cadea, título, o predeterminado é unha cadea baleira.

trace

Saída de pila de chamadas actual

1
static console.trace(String label = "trace");

Parámetros de chamada:

 • label: Cadea, título, o predeterminado é unha cadea baleira.

Saia a pila de chamadas actual a través do rexistro.


assert

Proba de afirmación, se o valor da proba é falso, notifícase un erro

1 2
static console.assert(Value value, String msg = "");

Parámetros de chamada:

 • value: Valor, o valor da proba
 • msg: Cadea, mensaxe de erro

print

Saída de texto formatado á consola, o contido de saída non se gravará no sistema de rexistro, o texto non se axustará automaticamente despois da saída e pódese emitir continuamente

1 2
static console.print(String fmt, ...args);

Parámetros de chamada:

 • fmt: Cadea, formato cadea
 • args: ..., lista de parámetros opcional

Saída de texto formatado á consola, o contido de saída non se gravará no sistema de rexistro, o texto non se axustará automaticamente despois da saída e pódese emitir continuamente

1
static console.print(...args);

Parámetros de chamada:

 • args: ..., lista de parámetros opcional

moveTo

Move o cursor da consola á posición especificada

1 2
static console.moveTo(Integer row, Integer column);

Parámetros de chamada:

 • row: Enteiro, especifica as coordenadas de liña do novo cursor
 • column: Enteiro, especifique as coordenadas de columna do novo cursor

hideCursor

Agochar o cursor da consola

1
static console.hideCursor();

showCursor

Mostrar o cursor da consola

1
static console.showCursor();

clear

Limpa a consola

1
static console.clear();

keyDown

Preme un botón

1 2
static console.keyDown(String key, String modifier = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, clave designada, un único carácter pásase directamente, a tecla de función pasa no nome
 • modifier: Cadea, clave de control designada, pode ser: control, alt, shift, comando

A tecla de parámetro pode usar unha cadea para pasar a tecla de función:

 • Teclas de función: f1-f12
 • Teclas de frecha: arriba, abaixo, esquerda, dereita, inicio, final, páxina de busca, redución de páxina
 • Teclas de edición: retroceso, eliminación, inserción, entrada, guía, escape, espazo
 • Teclas de control: control, alt, shift, comando

Preme un botón

1 2
static console.keyDown(String key, Array modifier);

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, clave designada, un único carácter pásase directamente, a tecla de función pasa no nome
 • modifier: Array, especifica unha matriz de claves de control, pode ser: control, alt, shift, comando

A tecla de parámetro pode usar unha cadea para pasar a tecla de función:

 • Teclas de función: f1-f12
 • Teclas de frecha: arriba, abaixo, esquerda, dereita, inicio, final, páxina de busca, redución de páxina
 • Teclas de edición: retroceso, eliminación, inserción, entrada, guía, escape, espazo
 • Teclas de control: control, alt, shift, comando

keyUp

Solta un botón

1 2
static console.keyUp(String key, String modifier = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, clave designada, un único carácter pásase directamente, a tecla de función pasa no nome
 • modifier: Cadea, clave de control designada, pode ser: control, alt, shift, comando

A tecla de parámetro pode usar unha cadea para pasar a tecla de función:

 • Teclas de función: f1-f12
 • Teclas de frecha: arriba, abaixo, esquerda, dereita, inicio, final, páxina de busca, redución de páxina
 • Teclas de edición: retroceso, eliminación, inserción, entrada, guía, escape, espazo
 • Teclas de control: control, alt, shift, comando

Solta un botón

1 2
static console.keyUp(String key, Array modifier);

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, clave designada, un único carácter pásase directamente, a tecla de función pasa no nome
 • modifier: Array, especifica unha matriz de claves de control, pode ser: control, alt, shift, comando

A tecla de parámetro pode usar unha cadea para pasar a tecla de función:

 • Teclas de función: f1-f12
 • Teclas de frecha: arriba, abaixo, esquerda, dereita, inicio, final, páxina de busca, redución de páxina
 • Teclas de edición: retroceso, eliminación, inserción, entrada, guía, escape, espazo
 • Teclas de control: control, alt, shift, comando

keyTap

Fai clic e solta un botón

1 2
static console.keyTap(String key, String modifier = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, clave designada, un único carácter pásase directamente, a tecla de función pasa no nome
 • modifier: Cadea, clave de control designada, pode ser: control, alt, shift, comando

A tecla de parámetro pode usar unha cadea para pasar a tecla de función:

 • Teclas de función: f1-f12
 • Teclas de frecha: arriba, abaixo, esquerda, dereita, inicio, final, páxina de busca, redución de páxina
 • Teclas de edición: retroceso, eliminación, inserción, entrada, guía, escape, espazo
 • Teclas de control: control, alt, shift, comando

Fai clic e solta un botón

1 2
static console.keyTap(String key, Array modifier);

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, clave designada, un único carácter pásase directamente, a tecla de función pasa no nome
 • modifier: Array, especifica unha matriz de claves de control, pode ser: control, alt, shift, comando

A tecla de parámetro pode usar unha cadea para pasar a tecla de función:

 • Teclas de función: f1-f12
 • Teclas de frecha: arriba, abaixo, esquerda, dereita, inicio, final, páxina de busca, redución de páxina
 • Teclas de edición: retroceso, eliminación, inserción, entrada, guía, escape, espazo
 • Teclas de control: control, alt, shift, comando

typeString

Introduza unha cadea

1
static console.typeString(String text);

Parámetros de chamada:

 • text: Cadea, especifique a cadea de entrada

moveMouse

Move o rato á posición especificada

1 2
static console.moveMouse(Integer x, Integer y);

Parámetros de chamada:

 • x: Enteiro, especifique a coordenada x
 • y: Enteiro, especifica a coordenada y

mouseUp

Preme un botón do rato

1
static console.mouseUp(String button);

Parámetros de chamada:

 • button: Cadea, especifica o nome do botón do rato, valores permitidos: esquerda, dereita, moddle

mouseDown

Solta un botón do rato

1
static console.mouseDown(String button);

Parámetros de chamada:

 • button: Cadea, especifica o nome do botón do rato, valores permitidos: esquerda, dereita, moddle

clickMouse

Fai clic nun botón do rato

1 2
static console.clickMouse(String button, Boolean dbclick = false);

Parámetros de chamada:

 • button: Cadea, especifica o nome do botón do rato, valores permitidos: esquerda, dereita, moddle
 • dbclick: Booleano, especifique se se fai dobre clic, o predeterminado é falso

readLine

Le a entrada do usuario desde a consola

1
static String console.readLine(String msg = "") async;

Parámetros de chamada:

 • msg: Cadea, mensaxe rápida

Resultado de volta:

 • String, Devolve a información introducida polo usuario

getpass

Le o contrasinal introducido polo usuario desde a consola

1
static String console.getpass(String msg = "") async;

Parámetros de chamada:

 • msg: Cadea, mensaxe rápida

Resultado de volta:

 • String, Devolve o contrasinal introducido polo usuario

Propiedades estáticas

loglevel

Entero, nivel de saída, usado para filtrar a información de saída, o valor predeterminado é NOTSET, toda a saída. Despois de filtrar a información, enviarase a cada dispositivo configurado por add.

1
static Integer console.loglevel;

width

Entero, consulta o número de caracteres en cada liña do terminal

1
static readonly Integer console.width;

height

Entero, consulta o número de filas de terminais

1
static readonly Integer console.height;

constante

FATAL

constante de nivel de Google

1
const console.FATAL = 0;

ALERT

constante de nivel de Google

1
const console.ALERT = 1;

CRIT

constante de nivel de Google

1
const console.CRIT = 2;

ERROR

constante de nivel de Google

1
const console.ERROR = 3;

WARN

constante de nivel de Google

1
const console.WARN = 4;

NOTICE

constante de nivel de Google

1
const console.NOTICE = 5;

INFO

constante de nivel de Google

1
const console.INFO = 6;

DEBUG

constante de nivel de Google

1
const console.DEBUG = 7;

PRINT

loglevel só se usa para a saída, a información non se axustará despois da saída, o ficheiro e o syslog non gardan esta información de nivel

1
const console.PRINT = 9;

NOTSET

constante de nivel de Google

1
const console.NOTSET = 10;