Guía Guía de desenvolvemento

Enrutamento de nomes de dominio

A partir de 0.28.0, fibjso obxecto mq.Routing admite o método HOST como enrutamento de nomes de dominio.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
const mq = require('mq') const rt = new mq.Routing(); // 使得 routes 支持 *.fibjs.org 解析 rt.host('*.fibjs.org', ...) // 使得 routes 支持 api.fibjs.org 解析 rt.host('api.fibjs.org', ...) // 使得 routes 支持 www.fibjs.org, other.fibjs.org, *.fibjs.org 解析 rt.host('fibjs.org', ...) // `rt.host(...args)` 实际上是 `rt.append('host', ...args)` 的别名 rt.append('host', 'fibjs.org', ...)

Vexamos algúns exemplos.

Exemplo sinxelo

Manipuladores de ficheiros sinxelos

Fibjs.org asume que o nome de dominio estivo ligado á máquina onde a nosa aplicación (para fins de proba, tamén pode logralo modificando o efecto de vinculación de hosts localmente), e esperamos file.fibjs.orgque poida descargar o directorio de ficheiros na máquina Recursos FILE_DIR , Podemos facelo:

1 2 3 4 5 6
const mq = require('mq') const http = require('http') const fileRoutes = new mq.Routing(); // 对域名 file.fibjs.org 的请求, 以 fileHandler 响应 fileRoutes.host('file.fibjs.org', http.fileHandler(FILE_DIR))

Anfitrión de recursos front-end

Un escenario típico é a compilación de aplicacións front-end que se poden publicar na máquina, como para manter o /home/frontend/assets/directorio

1 2 3 4 5
/home/frontend/assets/index.html /home/frontend/assets/200.html /home/frontend/assets/app.839ca9.js /home/frontend/assets/common.537a50.js /home/frontend/assets/chunk.d45858.js

Se queremos obter estes recursos a través de festatic.fibjs.org, podemos escribir:

1
fileRoutes.host('festatic.fibjs.org', http.fileHandlers('/home/frontend/assets/'))

servidor api

Supoña que hai un servidor API na súa máquina, quere que unifiquen api.fibjs.orgo nome de dominio, pero asigne un camiño diferente, como:

Servidor API Uso Camiño
http://127.0.0.1:3001 Servizo ao usuario / usuario
http://127.0.0.1:8080 Biz1 / biz1
http://127.0.0.1:9007 Biz2 / biz2

Entón podes:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
const mq = require('mq') const apiRoutes = new mq.Routing(); // proxyTo 是代理请求到对应 origin 的函数 apiRoutes.host('api.fibjs.org', { '/user': (req) => proxyTo(req, `http://127.0.0.1:3001`), '/biz1': (req) => proxyTo(req, `http://127.0.0.1:8080`), '/biz2': (req) => proxyTo(req, `http://127.0.0.1:9007`), })

Ademais, se desexa que o camiño "/ biz1" só acepte solicitudes http POST, pode:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
const mq = require('mq') const apiRoutes = new mq.Routing(); apiRoutes.host('api.fibjs.org', { '/user': (req) => proxyTo(req, `http://127.0.0.1:3001`), '/biz1': apiRoutes.post((req) => proxyTo(req, `http://127.0.0.1:8080`)), '/biz2': (req) => proxyTo(req, `http://127.0.0.1:9007`), })

Teña en conta que api.fibjs.org debe estar ligado á máquina actual

Exemplo complexo

Se non hai outra declaración, no seguinte exemplo, existen as seguintes funcións:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
// 生成带特定 host 的请求 function getRequest({ path = '/', host = 'www.fibjs.org' }) { const req = new http.Request() req.value = path req.addHeader('host', host) return req } // 以 method 尝试对 routes 发起一个 header: host=host 的请求 function invokePathFromHost (path, host, method = 'GET') { const req = getRequest({ path, host }) req.method = method mq.invoke(routes, req) const result = req.response.body.readAll() return result ? result.toString() : result }

Desvío de dominio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
const mq = require('mq') const http = require('http') const assert = require('assert') const routes = new mq.Routing(); routes.host('api.fibjs.org', [ { '/user/information': req => req.response.json({name: 'xicilion'}), }, req => req.response.body.rewind() ]) // routes.host 方法可以多次调用 routes.host('*.fibjs.org', [ { '/': req => req.response.json({message: 'I am in root'}), '/index.html': req => req.response.body.write(`<html><body>hello fibjs</body></html>`), '/index.js': req => req.response.body.write(`console.log('hello world')`), '*': (req, domain) => { req.response.json({message: 'I am fallback'}) } }, req => req.response.body.rewind() ]) assert.equal( invokePathFromHost('/', 'www.fibjs.org'), `{"message":"I am in root"}` ) assert.equal( invokePathFromHost('/index.html', 'static.fibjs.org'), `<html><body>hello fibjs</body></html>` ) assert.equal( invokePathFromHost('/index.js', 'static.fibjs.org'), `console.log('hello world')` ) assert.equal( invokePathFromHost('/user/information', 'api.fibjs.org'), JSON.stringify({name: 'xicilion'}) ) try { invokePathFromHost('/', 'fibjs.org') } catch (error) { assert.equal(error, 'Error: Routing: unknown routing: fibjs.org') }

A continuación, só precisa montar as rutas do exemplo anterior nun servidor http (s) e pode comezar a funcionar. Se o servidor escoita o porto predeterminado da máquina (normalmente 80), entón divídese segundo o nome de dominio Os servizos de pasarela para diferentes rutas están construídos, isto significa que para realizar a mesma función só se pode usar o mq.Routing de fibjs en lugar de instalar servizos de pasarela tradicionais como nginx / apache / tomcat / iis.

👉 [ Uso do certificado X509 en fibjs ]