Módulo módulo básico

módulo json

Módulo de codificación e decodificación json

Cita:

1 2
var encoding = require('encoding'); var json = encoding.json;

ou

1
var json = require('json');

función estática

encode

Codificar variables en formato json

1
static String json.encode(Value data);

Parámetros de chamada:

  • data: Valor, a variable a codificar

Resultados de devolución:

  • String, devolve a cadea codificada

decode

Decodificar unha cadea nunha variable en modo json

1
static Value json.decode(String data);

Parámetros de chamada:

  • data: String, a cadea que se vai decodificar

Resultados de devolución:

  • Value, devolve a variable descodificada