Módulo módulo básico

Módulo neto

Módulo de acceso á rede

Módulo básico. Pode usarse para crear e operar recursos de rede, a forma de referencia:

1
var net = require('net');

Obxecto

Socket

Crear Socket Obxecto, ver Socket

1
Socket net.Socket;

Smtp

Crear Smtp Obxecto, ver Smtp

1
Smtp net.Smtp;

TcpServer

Crear TcpServer Obxecto, ver TcpServer

1
TcpServer net.TcpServer;

Url

Crear UrlObject Obxecto, ver UrlObject

1
UrlObject net.Url;

Función estática

info

Consultar información actual da rede de contorno operativo

1
static Object net.info();

Resultado de volta:

 • Object, Devolve a información da tarxeta de rede

resolve

Consulte o enderezo do nome de host indicado

1 2
static String net.resolve(String name, Integer family = AF_INET) async;

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, especifica o nome do host
 • family: En número enteiro, especifique o tipo de devolución da consulta, o predeterminado é AF_INET

Resultado de volta:

 • String, Devolve a cadea de ip consultada

ip

O enderezo de host para unha consulta rápida, equivalente a resolver (nome)

1
static String net.ip(String name) async;

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, especifica o nome do host

Resultado de volta:

 • String, Devolve a cadea de ip consultada

ipv6

O enderezo IPv6 do servidor para unha consulta rápida, que equivale a resolver (nome, net.AF_INET6)

1
static String net.ipv6(String name) async;

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, especifica o nome do host

Resultado de volta:

 • String, Devolve a cadea ipv6 consultada

connect

Crear Socket ou SslSocket Obxecta e establece unha conexión

1 2
static Stream net.connect(String url, Integer timeout = 0) async;

Parámetros de chamada:

 • url: Cadea, especifique o protocolo de conexión, pode ser: tcp: // host: porto ou ssl: // host: port, pode ser: unix: / usr / local / proc1 ou pipe: //./pipe/proc1, hai que /substituír as conexións de tubos\
 • timeout: Enteiro, especifique o período de tempo de espera, a unidade é de milisegundos, o predeterminado é 0

Resultado de volta:


openSmtp

Crear Smtp Obxecta e establece unha conexión, ver Smtp

1 2
static Smtp net.openSmtp(String url, Integer timeout = 0) async;

Parámetros de chamada:

 • url: Cadea, especifique o protocolo de conexión, pode ser: tcp: // host: porto ou ssl: // host: porto
 • timeout: Enteiro, especifique o período de tempo de espera, a unidade é de milisegundos, o predeterminado é 0

Resultado de volta:

 • Smtp, Devolve a conexión correcta Smtp Obxecto

backend

Consulte o motor de rede asíncrono do sistema actual

1
static String net.backend();

Resultado de volta:

 • String, Devolve o nome do motor de rede

isIP

Comprobe se a entrada é un enderezo IP

1
static Integer net.isIP(String ip = "");

Parámetros de chamada:

 • ip: Cadea, especifique a cadea que se vai detectar

Resultado de volta:

 • Integer, Dirección IP ilegal, devolución 0, se é IPv4, devolución 4, se é IPv6, devolución 6

isIPv4

Comprobe se a entrada é un enderezo IPv4

1
static Boolean net.isIPv4(String ip = "");

Parámetros de chamada:

 • ip: Cadea, especifique a cadea que se vai detectar

Resultado de volta:

 • Boolean, Se é IPv4, devolve verdadeiro. Se non, devolve falso

isIPv6

Comprobe se a entrada é un enderezo IPv6

1
static Boolean net.isIPv6(String ip = "");

Parámetros de chamada:

 • ip: Cadea, especifique a cadea que se vai detectar

Resultado de volta:

 • Boolean, Se é IPv6, devolve verdadeiro. Se non, devolve falso

Propiedades estáticas

use_uv_socket

Booleano, consulta e define se o backend de socket usa uv, o predeterminado é falso

1
static Boolean net.use_uv_socket;

constante

AF_UNIX

Constante do conxunto de enderezos, especifique o socket Unix

1
const net.AF_UNIX = 1;

AF_PIPE

Constante do conxunto de enderezos, especifique o tubo de Windows

1
const net.AF_PIPE = 1;

AF_INET

Constante do conxunto de enderezos, especifique ipv4

1
const net.AF_INET = 2;

AF_INET6

Constante de conxunto de enderezos, especifique ipv6

1
const net.AF_INET6 = 10;