Módulo módulo básico

rede de módulos

módulo de acceso á rede

Módulo básico. Pódese usar para crear e operar recursos de rede, método de referencia:

1
var net = require('net');

obxecto

Socket

CrearSocketobxecto, verSocket

1
Socket net.Socket;

Smtp

CrearSmtpobxecto, verSmtp

1
Smtp net.Smtp;

TcpServer

CrearTcpServerobxecto, verTcpServer

1
TcpServer net.TcpServer;

Url

CrearUrlObjectobxecto, verUrlObject

1
UrlObject net.Url;

función estática

info

Consulta a información da rede do contorno operativo actual

1
static Object net.info();

Resultados de devolución:

 • Object, devolve a información da tarxeta de rede

resolve

Consulta o enderezo dun nome de host determinado

1 2
static String net.resolve(String name, Integer family = AF_INET) async;

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, especifique o nome do servidor
 • family: Enteiro, especifica o tipo de devolución da consulta, o valor predeterminado é AF_INET

Resultados de devolución:

 • String, devolve a cadea IP consultada

ip

Enderezo de host para consulta rápida, equivalente a resolver(nome)

1
static String net.ip(String name) async;

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, especifique o nome do servidor

Resultados de devolución:

 • String, devolve a cadea IP consultada

ipv6

Consulta rapidamente o enderezo ipv6 do host, equivalente a resolver(nome,net.AF_INET6)

1
static String net.ipv6(String name) async;

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, especifique o nome do servidor

Resultados de devolución:

 • String, devolve a cadea ipv6 consultada

connect

CrearSocketouSslSocketobxectar e establecer conexión

1 2
static Stream net.connect(String url, Integer timeout = 0) async;

Parámetros de chamada:

 • url: String, especifica o protocolo de conexión, que pode ser: tcp://host:port oussl://host:port, tamén pode ser: unix:/usr/local/proc1 ou pipe://./pipe/proc1, hai que substituílo /ao conectarse á tubería\
 • timeout: Número enteiro, especifica o tempo de espera, a unidade é milisegundos, o valor predeterminado é 0

Resultados de devolución:


openSmtp

CrearSmtpobxectar e establecer unha conexión, véxSmtp

1 2
static Smtp net.openSmtp(String url, Integer timeout = 0) async;

Parámetros de chamada:

 • url: String, especifica o protocolo de conexión, que pode ser: tcp://host:port oussl://host:port
 • timeout: Número enteiro, especifica o tempo de espera, a unidade é milisegundos, o valor predeterminado é 0

Resultados de devolución:

 • Smtp, devolve a conexión correctaSmtpobxecto

backend

Consulta o motor de rede asíncrona do sistema actual

1
static String net.backend();

Resultados de devolución:

 • String, devolve o nome do motor de rede

isIP

Comproba se a entrada é un enderezo IP

1
static Integer net.isIP(String ip = "");

Parámetros de chamada:

 • ip: Cadea, especifica a cadea que se vai detectar

Resultados de devolución:

 • Integer, enderezo IP ilegal, devolve 0, se é IPv4, devolve 4, se é IPv6, devolve 6

isIPv4

Comproba se a entrada é un enderezo IPv4

1
static Boolean net.isIPv4(String ip = "");

Parámetros de chamada:

 • ip: Cadea, especifica a cadea que se vai detectar

Resultados de devolución:

 • Boolean, se é IPv4, devolve verdadeiro. En caso contrario, devolve false.

isIPv6

Comproba se a entrada é un enderezo IPv6

1
static Boolean net.isIPv6(String ip = "");

Parámetros de chamada:

 • ip: Cadea, especifica a cadea que se vai detectar

Resultados de devolución:

 • Boolean, se é IPv6, devolve verdadeiro. En caso contrario, devolve false

propiedades estáticas

use_uv_socket

Booleano, consulta e establece se o backend do socket usa uv, o valor predeterminado é falso

1
static Boolean net.use_uv_socket;

constante

AF_UNIX

Constante definida de enderezos, especificando o socket Unix

1
const net.AF_UNIX = 1;

AF_PIPE

Constante definida de enderezos, especifique a canalización de Windows

1
const net.AF_PIPE = 1;

AF_INET

Constante de conxunto de enderezos, especifique ipv4

1
const net.AF_INET = 2;

AF_INET6

Constante de conxunto de enderezos, especifique ipv6

1
const net.AF_INET6 = 10;