Módulo módulo básico

módulo gd

O módulo gd é un módulo para o procesamento de imaxes. Ofrece as funcións de creación, operación e almacenamento de imaxes, e ofrece unha gran cantidade de cores, filtros, debuxos e outras operacións relacionadas.

Aquí tes un código de mostra que usa o módulo gd para crear e manipular unha imaxe:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
var gd = require('gd'); var img = gd.create(440, 240); // create a 440x240 truecolor image var r = img.colorAllocate(255, 0, 0); // allocate two colors var b = img.colorAllocate(0, 0, 255); img.rectangle(40, 40, 50, 50, r); // draw a rectangle img.filledEllipse(80, 100, 30, 50, b); // fill a ellipse var data = img.getData(gd.PNG); // save image as PNG data

Neste exemplo, primeiro usamos o método create() para crear unha imaxe TRUECOLOR de 440 x 240, e usamos o método colorAllocate() para asignar dúas cores, despois usamos o método rectangle() para debuxar un rectángulo e debuxamos unha elipse chea e finalmente use o método getData() para gardar a imaxe como datos binarios en formato PNG.

función estática

create

Crea unha nova imaxe

1 2 3
static Image gd.create(Integer width, Integer height, Integer color = gd.TRUECOLOR) async;

Parámetros de chamada:

 • width: Número enteiro, especifique o ancho da imaxe
 • height: Número enteiro, especifique a altura da imaxe
 • color: Número enteiro, especifica o tipo de imaxe, os valores permitidos songd.TRUECOLORougd.PALETTE

Resultados de devolución:

 • Image, devolve o obxecto de imaxe creado correctamente

load

Descodifica a imaxe a partir de datos de formato

1
static Image gd.load(Buffer data) async;

Parámetros de chamada:

 • data:Buffer, dados os datos da imaxe descodificada

Resultados de devolución:

 • Image, devolve o obxecto de imaxe descodificado correctamente

Decodifica a imaxe do obxecto de fluxo

1
static Image gd.load(SeekableStream stm) async;

Parámetros de chamada:

 • stm:SeekableStream, o obxecto de fluxo onde se atopan os datos da imaxe indicados

Resultados de devolución:

 • Image, devolve o obxecto de imaxe descodificado correctamente

Descodificar unha imaxe do ficheiro especificado

1
static Image gd.load(String fname) async;

Parámetros de chamada:

 • fname: Cadea, especifique o nome do ficheiro

Resultados de devolución:

 • Image, devolve o obxecto de imaxe descodificado correctamente

rgb

Xera cores combinadas a partir de compoñentes de cor rgb

1 2 3
static Integer gd.rgb(Integer red, Integer green, Integer blue);

Parámetros de chamada:

 • red: Número enteiro, compoñente vermello, intervalo 0-255
 • green: Número enteiro, compoñente verde, intervalo 0-255
 • blue: Número enteiro, compoñente azul, intervalo 0-255

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve a cor combinada

rgba

Xera cores combinadas a partir de compoñentes de cor rgba

1 2 3 4
static Integer gd.rgba(Integer red, Integer green, Integer blue, Number alpha);

Parámetros de chamada:

 • red: Número enteiro, compoñente vermello, intervalo 0-255
 • green: Número enteiro, compoñente verde, intervalo 0-255
 • blue: Número enteiro, compoñente azul, intervalo 0-255
 • alpha: Número, compoñente transparente, intervalo 0,0-1,0

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve a cor combinada

hsl

Xera cores combinadas a partir de compoñentes de cor hsl

1 2 3
static Integer gd.hsl(Number hue, Number saturation, Number lightness);

Parámetros de chamada:

 • hue: Número, compoñente de ton, intervalo 0-360
 • saturation: Número, compoñente de saturación, intervalo 0,0-1,0
 • lightness: Número, compoñente de brillo, intervalo 0,0-1,0

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve a cor combinada

hsla

Xera cores combinadas a partir de compoñentes de cor hsla

1 2 3 4
static Integer gd.hsla(Number hue, Number saturation, Number lightness, Number alpha);

Parámetros de chamada:

 • hue: Número, compoñente de ton, intervalo 0-360
 • saturation: Número, compoñente de saturación, intervalo 0,0-1,0
 • lightness: Número, compoñente de brillo, intervalo 0,0-1,0
 • alpha: Número, compoñente transparente, intervalo 0,0-1,0

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve a cor combinada

hsb

Xera cores combinadas a partir de compoñentes de cor hsb

1 2 3
static Integer gd.hsb(Number hue, Number saturation, Number brightness);

Parámetros de chamada:

 • hue: Número, compoñente de ton, intervalo 0-360
 • saturation: Número, compoñente de saturación, intervalo 0,0-1,0
 • brightness: Número, compoñente de brillo, intervalo 0,0-1,0

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve a cor combinada

hsba

Xera cores combinadas a partir de compoñentes de cor hsba

1 2 3 4
static Integer gd.hsba(Number hue, Number saturation, Number brightness, Number alpha);

Parámetros de chamada:

 • hue: Número, compoñente de ton, intervalo 0-360
 • saturation: Número, compoñente de saturación, intervalo 0,0-1,0
 • brightness: Número, compoñente de brillo, intervalo 0,0-1,0
 • alpha: Número, compoñente transparente, intervalo 0,0-1,0

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve a cor combinada

color

Xera cores combinadas a partir dunha cadea

1
static Integer gd.color(String color);

Parámetros de chamada:

 • color: Cadea, unha cadea que especifica a cor, como: "#ff0000", "ff0000", "#f00", "f00"

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve a cor combinada

constante

NONE

Formato da imaxe constante, que indica que a fonte actual da imaxe é descoñecida

1
const gd.NONE = 0;

JPEG

Constante de formato de imaxe, que indica que a fonte actual da imaxe son datos en formato jpeg

1
const gd.JPEG = 1;

GIF

Constante de formato de imaxe, que indica que a fonte actual da imaxe son datos en formato gif

1
const gd.GIF = 2;

PNG

Constante de formato de imaxe, que indica que a fonte actual da imaxe son datos en formato png

1
const gd.PNG = 3;

TIFF

Constante de formato de imaxe, que indica que a fonte actual da imaxe son datos en formato tiff

1
const gd.TIFF = 4;

BMP

Constante de formato de imaxe, que indica que a fonte actual da imaxe son datos en formato bmp

1
const gd.BMP = 5;

WEBP

Constante de formato de imaxe, que indica que a fonte actual da imaxe son datos en formato webp

1
const gd.WEBP = 6;

TRUECOLOR

Constante de tipo de imaxe, que indica que a imaxe actual é unha imaxe en cor real

1
const gd.TRUECOLOR = 0;

PALETTE

Constante de tipo de imaxe, que indica que a imaxe actual é unha imaxe de paleta

1
const gd.PALETTE = 1;

ARC

Estilo de debuxo sectorial, debuxa un arco que une os puntos de inicio e final

1
const gd.ARC = 0;

CHORD

Estilo de debuxo sectorial, debuxa unha liña recta que une os puntos de orixe, inicio e final

1
const gd.CHORD = 1;

NOFILL

Estilo de debuxo sectorial, debuxa un sector sen recheo

1
const gd.NOFILL = 2;

EDGED

Estilo de debuxo sectorial, debuxa un arco que une o punto inicial e o punto final e unha liña recta que une a orixe

1
const gd.EDGED = 4;

HORIZONTAL

Dirección de espello, procesamento de espello horizontal

1
const gd.HORIZONTAL = 1;

VERTICAL

Dirección do espello, procesamento do espello vertical

1
const gd.VERTICAL = 2;

BOTH

Dirección de espello, procesamento de espello horizontal e vertical

1
const gd.BOTH = 3;

LEFT

Dirección de rotación, xira á esquerda

1
const gd.LEFT = 1;

Dirección de rotación, xira á dereita

1
const gd.RIGHT = 2;

MEAN_REMOVAL

Tipo de filtro: use un método de eliminación medio para conseguir un efecto de contorno

1
const gd.MEAN_REMOVAL = 0;

EDGEDETECT

Tipo de filtro: use a detección de bordos para resaltar os bordos da imaxe

1
const gd.EDGEDETECT = 1;

EMBOSS

Tipo de filtro: imaxe en relevo

1
const gd.EMBOSS = 2;

SELECTIVE_BLUR

Tipo de filtro: Imaxe borrosa

1
const gd.SELECTIVE_BLUR = 3;

GAUSSIAN_BLUR

Tipo de filtro: imaxe borrosa con algoritmo gaussiano

1
const gd.GAUSSIAN_BLUR = 4;

NEGATE

Tipo de filtro: inverte todas as cores da imaxe

1
const gd.NEGATE = 5;

GRAYSCALE

Tipo de filtro: converte a imaxe en escala de grises

1
const gd.GRAYSCALE = 6;

SMOOTH

Tipo de filtro: fai a imaxe máis suave, usa arg1 para establecer o nivel de suavidade

1
const gd.SMOOTH = 7;

BRIGHTNESS

Tipo de filtro: cambia o brillo da imaxe, usa arg1 para definir o nivel de brillo, o intervalo de valores é de -255 ~ 255

1
const gd.BRIGHTNESS = 8;

CONTRAST

Tipo de filtro: cambia o contraste da imaxe, usa arg1 para definir o nivel de contraste, o intervalo de valores é de 0 a 100

1
const gd.CONTRAST = 9;

COLORIZE

Tipo de filtro: cambia o ton da imaxe. Usa arg1, arg2 e arg3 para especificar vermello, azul e verde respectivamente. O intervalo de cada cor é de 0 a 255. arg4 é transparencia e o valor devolto é de 0 a 127.

1
const gd.COLORIZE = 10;