Módulo módulo básico

Módulo gd

Módulo de procesamento de ficheiros de imaxes

Módulo básico. Pódese usar para crear e manipular ficheiros de imaxe, método de referencia:

1
var gd = require('gd');

Función estática

create

Crea unha nova imaxe

1 2 3
static Image gd.create(Integer width, Integer height, Integer color = gd.TRUECOLOR) async;

Parámetros de chamada:

 • width: Enteiro, especifica o ancho da imaxe
 • height: Enteiro, especifica a altura da imaxe
 • color: Enteiro, especifique o tipo de imaxe, o valor permitido é gd.TRUECOLOR ou gd.PALETTE

Resultado de volta:

 • Image, Devolve o obxecto de imaxe creado con éxito

load

Descodificar imaxe a partir de datos de formato

1
static Image gd.load(Buffer data) async;

Parámetros de chamada:

 • data: Buffer, Dados datos de imaxe descodificados

Resultado de volta:

 • Image, Devolve o obxecto de imaxe descodificado con éxito

Descodifica a imaxe desde o obxecto de fluxo

1
static Image gd.load(SeekableStream stm) async;

Parámetros de chamada:

 • stm: SeekableStream, O obxecto de fluxo onde se atopan os datos da imaxe dada

Resultado de volta:

 • Image, Devolve o obxecto de imaxe descodificado con éxito

Descodifica a imaxe do ficheiro especificado

1
static Image gd.load(String fname) async;

Parámetros de chamada:

 • fname: Cadea, especifique o nome do ficheiro

Resultado de volta:

 • Image, Devolve o obxecto de imaxe descodificado con éxito

rgb

Xera cores combinadas a partir de compoñentes de cor rgb

1 2 3
static Integer gd.rgb(Integer red, Integer green, Integer blue);

Parámetros de chamada:

 • red: Enteiro, o compoñente vermello, o intervalo é 0-255
 • green: Enteiro, o compoñente verde, o intervalo é 0-255
 • blue: Composto enteiro, azul, rango 0-255

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve a cor combinada

rgba

Xera cores combinadas a partir de compoñentes de cor rgba

1 2 3 4
static Integer gd.rgba(Integer red, Integer green, Integer blue, Number alpha);

Parámetros de chamada:

 • red: Enteiro, o compoñente vermello, o intervalo é 0-255
 • green: Enteiro, o compoñente verde, o intervalo é 0-255
 • blue: Composto enteiro, azul, rango 0-255
 • alpha: Número, o compoñente transparente, o intervalo é 0,0-1,0

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve a cor combinada

hsl

Xera cores combinadas a partir de compoñentes de cor hsl

1 2 3
static Integer gd.hsl(Number hue, Number saturation, Number lightness);

Parámetros de chamada:

 • hue: Número, compoñente de tonalidade, o intervalo é 0-360
 • saturation: Número, compoñente de saturación, o rango é 0,0-1,0
 • lightness: Número, o compoñente de brillo, o rango é 0,0-1,0

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve a cor combinada

hsla

Xera cores combinadas a partir de compoñentes de cor hsla

1 2 3 4
static Integer gd.hsla(Number hue, Number saturation, Number lightness, Number alpha);

Parámetros de chamada:

 • hue: Número, compoñente de tonalidade, o intervalo é 0-360
 • saturation: Número, compoñente de saturación, o rango é 0,0-1,0
 • lightness: Número, o compoñente de brillo, o rango é 0,0-1,0
 • alpha: Número, o compoñente transparente, o intervalo é 0,0-1,0

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve a cor combinada

hsb

Xera cores combinadas a partir de compoñentes de cor hsb

1 2 3
static Integer gd.hsb(Number hue, Number saturation, Number brightness);

Parámetros de chamada:

 • hue: Número, compoñente de tonalidade, o intervalo é 0-360
 • saturation: Número, compoñente de saturación, o rango é 0,0-1,0
 • brightness: Número, o compoñente de brillo, o rango é 0,0-1,0

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve a cor combinada

hsba

Xera cores combinadas a partir de compoñentes de cor hsba

1 2 3 4
static Integer gd.hsba(Number hue, Number saturation, Number brightness, Number alpha);

Parámetros de chamada:

 • hue: Número, compoñente de tonalidade, o intervalo é 0-360
 • saturation: Número, compoñente de saturación, o rango é 0,0-1,0
 • brightness: Número, o compoñente de brillo, o rango é 0,0-1,0
 • alpha: Número, o compoñente transparente, o intervalo é 0,0-1,0

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve a cor combinada

color

Xera cores combinadas a partir de cordas

1
static Integer gd.color(String color);

Parámetros de chamada:

 • color: Cadea, unha cadea de caracteres que especifica a cor, como por exemplo: "# ff0000", "ff0000", "# f00", "f00"

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve a cor combinada

constante

NONE

Constante de formato de imaxe, que indica que se descoñece a fonte da imaxe actual

1
const gd.NONE = 0;

JPEG

Constante de formato de imaxe, que indica que a fonte de imaxe actual son datos de formato jpeg

1
const gd.JPEG = 1;

GIF

Constante de formato de imaxe, que indica que a fonte de imaxe actual son datos de formato gif

1
const gd.GIF = 2;

PNG

Constante de formato de imaxe, que indica que a fonte de imaxe actual son datos en formato PNG

1
const gd.PNG = 3;

TIFF

Constante de formato de imaxe, que indica que a fonte de imaxe actual son datos de formato TIFF

1
const gd.TIFF = 4;

BMP

Constante de formato de imaxe, que indica que a fonte de imaxe actual son datos de formato BMP

1
const gd.BMP = 5;

WEBP

Constante de formato de imaxe, que indica que a fonte de imaxe actual son datos de formato webp

1
const gd.WEBP = 6;

TRUECOLOR

Tipo de imaxe constante, o que indica que a imaxe actual é unha verdadeira imaxe en cor

1
const gd.TRUECOLOR = 0;

PALETTE

Tipo de imaxe constante, marcando a imaxe actual como unha imaxe de paleta

1
const gd.PALETTE = 1;

ARC

Estilo de debuxo en forma de abano, debuxa un arco que conecta os puntos inicial e final

1
const gd.ARC = 0;

CHORD

Estilo de debuxo en forma de abano, debuxa unha liña recta que une a orixe, o punto inicial e o final

1
const gd.CHORD = 1;

NOFILL

Estilo de debuxo do abanico, debuxa un abanico sen encher

1
const gd.NOFILL = 2;

EDGED

Estilo de debuxo en forma de abano, debuxa un arco que une os puntos inicial e final e unha liña recta que une a orixe

1
const gd.EDGED = 4;

HORIZONTAL

Dirección do espello, procesamento da imaxe espello horizontal

1
const gd.HORIZONTAL = 1;

VERTICAL

Dirección do espello, procesamento de imaxe espello lonxitudinalmente

1
const gd.VERTICAL = 2;

BOTH

Dirección do espello, procesamento horizontal e vertical do espello

1
const gd.BOTH = 3;

LEFT

Dirección de xiro, xira á esquerda

1
const gd.LEFT = 1;

Dirección de xiro, xira á dereita

1
const gd.RIGHT = 2;

MEAN_REMOVAL

Tipo de filtro: usa un método de eliminación medio para conseguir un efecto de contorno

1
const gd.MEAN_REMOVAL = 0;

EDGEDETECT

Tipo de filtro: usa a detección de bordos para resaltar os bordos da imaxe

1
const gd.EDGEDETECT = 1;

EMBOSS

Tipo de filtro: imprimir a imaxe

1
const gd.EMBOSS = 2;

SELECTIVE_BLUR

Tipo de filtro: imaxe borrosa

1
const gd.SELECTIVE_BLUR = 3;

GAUSSIAN_BLUR

Tipo de filtro: desenfoque de imaxe con algoritmo de Gauss

1
const gd.GAUSSIAN_BLUR = 4;

NEGATE

Tipo de filtro: inverte todas as cores da imaxe

1
const gd.NEGATE = 5;

GRAYSCALE

Tipo de filtro: converte a imaxe en escala de grises

1
const gd.GRAYSCALE = 6;

SMOOTH

Tipo de filtro: fai a imaxe máis suave, usa arg1 para establecer o nivel de suavidade

1
const gd.SMOOTH = 7;

BRIGHTNESS

Tipo de filtro: cambia o brillo da imaxe, usa arg1 para establecer o nivel de brillo, o intervalo de valores é -255 ~ 255

1
const gd.BRIGHTNESS = 8;

CONTRAST

Tipo de filtro: cambia o contraste da imaxe, usa arg1 para establecer o nivel de contraste, o rango de valores é de 0 a 100

1
const gd.CONTRAST = 9;

COLORIZE

Tipo de filtro: cambia o ton da imaxe, usa arg1, arg2 e arg3 para especificar o vermello, o azul e o verde respectivamente. O rango de cada cor é 0 ~ 255, arg4 é transparencia e o valor devolto é 0 ~ 127

1
const gd.COLORIZE = 10;