Módulo módulo básico

Rexistro de módulos

Módulo de acceso ao rexistro de Windows

Método de referencia:

1 2
var registry = require('registry'); var value = registry.get(registry.CLASSES_ROOT, "\node1\node2\value");

Función estática

listSubKey

Devolve todas as subclavas baixo o valor da clave especificado

1 2
static NArray registry.listSubKey(Integer root, String key);

Parámetros de chamada:

 • root: Enteiro, especifique a raíz do rexistro
 • key: Cadea, especifica o valor clave

Resultado de volta:

 • NArray, Devolve todas as subclavas baixo este valor de clave

listValue

Devolve a saúde de todos os datos co valor clave especificado

1 2
static NArray registry.listValue(Integer root, String key);

Parámetros de chamada:

 • root: Enteiro, especifique a raíz do rexistro
 • key: Cadea, especifica o valor clave

Resultado de volta:

 • NArray, Devolve a saúde de todos os datos baixo o valor clave

get

Consulte o valor do valor da clave especificado

1 2
static Value registry.get(Integer root, String key);

Parámetros de chamada:

 • root: Enteiro, especifique a raíz do rexistro
 • key: Cadea, especifica o valor clave

Resultado de volta:

 • Value, Devolve o valor da clave especificada

set

Estableza o número de clave especificado

1 2 3 4
static registry.set(Integer root, String key, Number value, Integer type = DWORD);

Parámetros de chamada:

 • root: Enteiro, especifique a raíz do rexistro
 • key: Cadea, especifica o valor clave
 • value: Número, especifique o número
 • type: Enteiro, especifique o tipo, os tipos permitidos son DWORD e QWORD, o predeterminado é DWORD

Estableza o valor da clave especificado nunha cadea

1 2 3 4
static registry.set(Integer root, String key, String value, Integer type = SZ);

Parámetros de chamada:

 • root: Enteiro, especifique a raíz do rexistro
 • key: Cadea, especifica o valor clave
 • value: Cadea, especifique a cadea
 • type: En número enteiro, especifique o tipo, os tipos permitidos son SZ e EXPAND_SZ, o predeterminado é SZ

Estableza o valor da clave especificado nunha cadea múltiple

1 2 3
static registry.set(Integer root, String key, Array value);

Parámetros de chamada:

 • root: Enteiro, especifique a raíz do rexistro
 • key: Cadea, especifica o valor clave
 • value: Matriz, especifique unha matriz de varias cadeas

Estableza o valor da clave especificado en binario

1 2 3
static registry.set(Integer root, String key, Buffer value);

Parámetros de chamada:

 • root: Enteiro, especifique a raíz do rexistro
 • key: Cadea, especifica o valor clave
 • value: Buffer, Especifique datos binarios

del

Elimina o valor do valor da clave especificado

1 2
static registry.del(Integer root, String key);

Parámetros de chamada:

 • root: Enteiro, especifique a raíz do rexistro
 • key: Cadea, especifica o valor clave

constante

CLASSES_ROOT

Raíz do rexistro, que almacena unha lista detallada dos tipos de ficheiros recoñecidos por Windows e os programas asociados

1
const registry.CLASSES_ROOT = 0;

CURRENT_USER

A raíz do rexistro, que almacena a información establecida polo usuario actual

1
const registry.CURRENT_USER = 1;

LOCAL_MACHINE

Raíz do rexistro, incluída a información sobre o hardware e o software instalado no ordenador

1
const registry.LOCAL_MACHINE = 2;

USERS

A raíz do rexistro contén información sobre o usuario que usa o ordenador

1
const registry.USERS = 3;

CURRENT_CONFIG

Raíz do rexistro, esta rama contén a información de configuración de hardware actual do ordenador

1
const registry.CURRENT_CONFIG = 5;

SZ

Tipo de datos do rexistro, cadea

1
const registry.SZ = 1;

EXPAND_SZ

Tipo de datos do rexistro, cadea estendida

1
const registry.EXPAND_SZ = 2;

DWORD

Tipo de datos do rexistro, valor de 32 bits

1
const registry.DWORD = 4;

QWORD

Tipo de datos do rexistro, valor de 64 bits

1
const registry.QWORD = 11;