Módulo base módulo

codificación de módulos

Módulo de codificación e decodificación, usado para procesar a conversión entre diferentes formatos de codificación de datos e binarios

Cita:

1
var encoding = require('encoding');

obxecto

base32

base32Módulo de codificación e decodificación

1
base32 encoding.base32;

base64

base64Módulo de codificación e decodificación

1
base64 encoding.base64;

base58

base58Módulo de codificación e decodificación

1
base58 encoding.base58;

hex

hexMódulo de codificación e decodificación

1
hex encoding.hex;

multibase

multibaseMódulo de codificación e decodificación

1
multibase encoding.multibase;

iconv

iconvMódulo de codificación e decodificación

1
iconv encoding.iconv;

json

jsonMódulo de codificación e decodificación

1
json encoding.json;

msgpack

msgpackMódulo de codificación e decodificación

1
msgpack encoding.msgpack;

función estática

jsstr

Codifica unha cadea como unha cadea de escape javascript para incluír texto no código javascript

1 2
static String encoding.jsstr(String str, Boolean json = false);

Parámetros de chamada:

  • str: String, a cadea a codificar
  • json: Booleano, se debe xerarjsoncadea compatible

Devolver resultado:

  • String, devolve a cadea codificada

encodeURI

urlCodificación segura de cadeas

1
static String encoding.encodeURI(String url);

Parámetros de chamada:

  • url: Cadena, para codificarurl

Devolver resultado:

  • String, devolve a cadea codificada

encodeURIComponent

urlCodificación segura de cadeas de partes

1
static String encoding.encodeURIComponent(String url);

Parámetros de chamada:

  • url: Cadena, para codificarurl

Devolver resultado:

  • String, devolve a cadea codificada

decodeURI

urlDecodificación segura de cadeas

1
static String encoding.decodeURI(String url);

Parámetros de chamada:

  • url: Cadena, para decodificarurl

Devolver resultado:

  • String, devolve a cadea descodificada