Módulo módulo básico

Módulo básico

 • Sistema
  • child_process- Módulo de xestión de subprocesos
  • console- obxecto de acceso á consola
  • coroutine- Módulo de control de concorrencia
  • global- o obxecto global, o obxecto base accesible a todos os scripts
  • gui- módulo gui
  • os-O módulo osé un dos módulos fundamentais utilizados para executar as funcións do sistema operativo. Ofrece funcións de utilidade para interactuar co sistema operativo, incluíndo enderezos de ficheiros, rutas de ficheiros, interfaces de rede, nomes de host, tipos de sistema operativo, etc.
  • process- Módulo de procesamento de procesos, utilizado para xestionar os recursos do proceso actual
  • timers- O módulo de temporizadores é un módulo integrado que proporciona algunhas funcións e obxectos relacionados co tempo, incluíndo setTimeout(), setInterval(), clearInterval(), clearTimeout(), etc.
  • tty- módulo tty
  • vm- Módulo sandbox de seguridade, usado para illar ambientes operativos con diferentes niveis de seguridade
  • worker_threads- Módulo base de traballadores
 • Sistema de ficheiros
  • fs- O módulo fs é un módulo de manipulación do sistema de ficheiros. Ofrece operacións de E/S de disco como ler ficheiros, escribir ficheiros, abrir ficheiros, pechar ficheiros e cambiar os permisos dos ficheiros, e admite o uso sincrónico e asíncrono. O módulo fs tamén ofrece a función de monitor de ficheiros, que pode supervisar os cambios de ficheiros e directorios no sistema de ficheiros e chamar de novo á función especificada.
  • io- Módulo de procesamento de entrada e saída
  • path- O módulo de ruta é un módulo principal que proporciona algunhas funcións de utilidade para traballar con rutas de ficheiros e directorios. Non verifica se o camiño existe ou é válido, só proporciona métodos para manexar camiños
  • path_posix- Módulo de procesamento de rutas de ficheiros
  • path_win32- Módulo de procesamento de rutas de ficheiros
 • rede
  • dgram- Un dos módulos básicos de dgram, usado principalmente para realizar a encapsulación do socket de paquetes de datos UDP.
  • dns- Módulo de consulta de nomes de dominio dns
  • http- O módulo http encapsula o procesamento de solicitudes e respostas HTTP, o que nos permite crear facilmente un servidor http ou simular un cliente para iniciar unha solicitude http. Usando o módulo http, os desenvolvedores poden escribir e procesar facilmente código relacionado co protocolo HTTP
  • mq- Módulo de cola de mensaxes
  • net- Módulo de acceso web
  • punycode- Módulo de conversión de nomes de dominio internacionalizado punycode
  • querystring- O módulo querystring ofrece algunhas funcións de utilidade para analizar e serializar os parámetros de consulta de URL. Usando o módulo de querystring, pode analizar facilmente os parámetros de consulta de URL en obxectos ou cadeas e tamén pode serializar obxectos en cadeas de parámetros de consulta de URL
  • ssl- O módulo ssl é un módulo de cifrado integrado de fibjs, que se pode usar para establecer o protocolo de transferencia de hipertexto SSL para conexións de rede. Este módulo proporciona autenticación criptográfica para que os clientes e servidores poidan garantir que as conexións sexan seguras
  • url- módulo de procesamento de URL, o módulo de url proporciona a clase de URL para procesar operacións relacionadas co URL, incluíndo análise, ensamblaxe, empalme, etc.
  • ws- Módulo de soporte websocket
 • Codificación
  • base32- Módulo de codificación e decodificación base32
  • base64- Módulo de codificación e decodificación base64
  • base58- Módulo de codificación e decodificación base58
  • encoding-Módulo encodingé un módulo incorporado de FibJS, que se usa para realizar a conversión entre varios formatos de codificación de datos e binarios. Estes formatos de codificación de datos inclúen base64, base32, hex, json, msgpack, etc. algúns formatos de codificación de datos de uso habitual.multibasebase58
  • hex- O módulo hexadecimal é un módulo integrado que proporciona unha implementación hexadecimal entre codificación e decodificación de datos binarios e caracteres ASCII. hexO módulo ofrece dúas funcións de codificación e decodificación
  • iconv- iconvé un módulo de conversión integrado para a conversión de datos entre varias codificacións
  • json- Módulo de codificación e decodificación json
  • multibase- multibase baséase na codificación Base1x, introducindo unha variedade de métodos de codificación de prefixos de codificación
  • msgpack- msgpack é un formato de intercambio de datos máis lixeiro que JSON, pode serializar obxectos JSON en datos binarios para lograr un intercambio de datos máis rápido e eficiente
  • string_decoder- Decodificar o búfer en cadea
 • Cripto
  • crypto-module cryptoé o módulo de algoritmo de cifrado fibjsintegrado . Ofrece funcións como cifrado simétrico, cifrado asimétrico, algoritmo de dixestión e xerador de números aleatorios criptográficos. Antes de usalo, o módulo debe require('crypto')cargarse .
  • hash- O módulo hash úsase principalmente para implementar o algoritmo de resumo de mensaxes, que é un submódulo moi importante na implementación do algoritmo de cifrado. Ao mesmo tempo, o algoritmo de resumo de mensaxes tamén é a base de moitos algoritmos de cifrado.
 • Comprimir
  • zip- O módulo zip é un módulo para a compresión e descompresión de ficheiros. Ofrece operacións como comprimir, descomprimir, buscar e enumerar a lista de ficheiros nun ficheiro zip
  • zlib- zlib é un módulo de compresión integrado que admite varios formatos e modos de compresión como gzip, deflate e zlib
 • proba
  • assert- Módulo de proba de asercións, se o valor da proba é falso, informará dun erro, o comportamento do erro pódese configurar para que siga executando ou arroxa un erro
  • performance- performance Módulo básico de seguimento do rendemento
  • perf_hooks- Módulo base perf_hooks
  • profiler- Módulo perfilador de memoria
  • test- O módulo de proba é un marco de proba, combinado co módulo de afirmación, asserté conveniente escribir varios casos de proba
 • Utilidade
  • db- Módulo de acceso a bases de datos
  • gd- O módulo gd é un módulo de procesamento de imaxes, que proporciona as funcións de creación, manipulación e almacenamento de imaxes, e ofrece cores, filtros, debuxos e outras operacións relacionadas.
  • registry- O módulo de rexistro é un módulo para manipular o Rexistro de Windows (Rexistro). Ofrece métodos e constantes para acceder ao rexistro, que se poden ler, modificar, eliminar, engadir e outras operacións. O módulo de rexistro ofrece operacións similares ás utilizadas polas aplicacións de Windows, pero ofrece capacidades en FibJS. As constantes inclúen constantes como raíz e tipos de datos, e algunhas constantes para os valores de retorno de diferentes operacións
  • util- O módulo de utilidade ofrece funcións de utilidade prácticas, como xulgar tipos de datos, copiar propiedades de obxectos, analizar cadeas de modelos e procesar eventos.
  • uuid- O módulo uuid proporciona operacións únicas de creación de id. Pódese usar para xerar un UUID (Universally Unique Identifier) ​​que cumpra varios requisitos
  • xml- Módulo de procesamento xml, pode usar o módulo xml para analizar e procesar ficheiros xml e html
 • Constantes
  • constants- Módulo de definición constante de uso habitual
  • fs_constants- Módulo de definición de constante común do módulo fs