Obxecto obxecto incorporado

ObjectStat

Obxecto de información básica do ficheiro

Os obxectos estatísticos pasanfs.stat,File.stat,fs.readdirConsulta, non se pode crear de forma independente

relación de herdanza

propiedades dos membros

name

Cadea, nome do ficheiro

1
readonly String Stat.name;

dev

Enteiro, contén o ID do dispositivo do ficheiro

1
readonly Integer Stat.dev;

ino

Enteiro, o número de Inodes do ficheiro

1
readonly Integer Stat.ino;

mode

Enteiro, permiso de ficheiro, Windows non admite este atributo

1
readonly Integer Stat.mode;

Enteiro, o número de ligazóns físicas asociadas a este ficheiro

1
readonly Integer Stat.nlink;

uid

Enteiro, o ID do propietario do ficheiro

1
readonly Integer Stat.uid;

gid

Enteiro, o ID do grupo ao que pertence o ficheiro

1
readonly Integer Stat.gid;

rdev

Enteiro, para tipos especiais de ficheiros, contén o ID do dispositivo do ficheiro

1
readonly Integer Stat.rdev;

size

Número, tamaño do ficheiro

1
readonly Number Stat.size;

blksize

Enteiro, tamaño do bloque do sistema de ficheiros nas operacións de E/S

1
readonly Integer Stat.blksize;

blocks

Enteiro, o número de bloques asignados a este ficheiro

1
readonly Integer Stat.blocks;

mtime

Data, a hora da última modificación do ficheiro

1
readonly Date Stat.mtime;

mtimeMs

Número, tempo da última modificación do ficheiro (ms)

1
readonly Number Stat.mtimeMs;

atime

Data, última hora de acceso ao ficheiro

1
readonly Date Stat.atime;

atimeMs

Número, hora do último acceso ao ficheiro (ms)

1
readonly Number Stat.atimeMs;

ctime

Data, hora de creación do ficheiro

1
readonly Date Stat.ctime;

ctimeMs

Número, tempo de creación do ficheiro (ms)

1
readonly Number Stat.ctimeMs;

birthtime

Data, hora de creación do ficheiro

1
readonly Date Stat.birthtime;

birthtimeMs

Número, tempo de creación do ficheiro (ms)

1
readonly Number Stat.birthtimeMs;

función de membro

isWritable

Comproba se o ficheiro ten permiso de escritura

1
Boolean Stat.isWritable();

Resultados de devolución:

 • Boolean, se é verdadeiro, hai permiso de escritura

isReadable

Comproba se un ficheiro ten permiso de lectura

1
Boolean Stat.isReadable();

Resultados de devolución:

 • Boolean, se é verdadeiro, hai permiso de lectura.

isExecutable

Comproba se un ficheiro ten permisos de execución

1
Boolean Stat.isExecutable();

Resultados de devolución:

 • Boolean, se é verdadeiro, hai permiso de execución

isHidden

Comproba se un ficheiro está oculto

1
Boolean Stat.isHidden();

Resultados de devolución:

 • Boolean, se é certo, ocultar

isBlockDevice

Consulta se Stat describe un dispositivo de bloqueo

1
Boolean Stat.isBlockDevice();

Resultados de devolución:

 • Boolean, se é verdadeiro, indica que se describe un dispositivo de bloque

isCharacterDevice

Consulta se Stat describe un dispositivo de carácter

1
Boolean Stat.isCharacterDevice();

Resultados de devolución:

 • Boolean, se é verdadeiro, significa que se describe un dispositivo de carácter

isDirectory

Consulta se un ficheiro é un directorio

1
Boolean Stat.isDirectory();

Resultados de devolución:

 • Boolean, se é verdadeiro, é o directorio

isFIFO

Consulta se Stat describe un tubo FIFO

1
Boolean Stat.isFIFO();

Resultados de devolución:

 • Boolean, se é verdadeiro, indica que se describe un tubo FIFO

isFile

Consulta se un ficheiro é un ficheiro

1
Boolean Stat.isFile();

Resultados de devolución:

 • Boolean, se é verdadeiro, é un ficheiro

Consulta se un ficheiro é unha ligazón simbólica

1
Boolean Stat.isSymbolicLink();

Resultados de devolución:

 • Boolean, se é certo, é unha ligazón simbólica

isMemory

Consulta se o ficheiro é un ficheiro de memoria

1
Boolean Stat.isMemory();

Resultados de devolución:

 • Boolean, se é verdadeiro, é un ficheiro de memoria

isSocket

Consulta se o ficheiro éSocket

1
Boolean Stat.isSocket();

Resultados de devolución:

 • Boolean, se é verdade, entónSocket

toString

Devolve a representación en cadea do obxecto. Polo xeral, devólvese "[Obxecto nativo]". O obxecto pódese volver implementar segundo as súas propias características.

1
String Stat.toString();

Resultados de devolución:

 • String, devolve a representación en cadea do obxecto

toJSON

Devolve unha representación en formato JSON do obxecto, devolvendo xeralmente unha colección de propiedades lexibles definidas polo obxecto.

1
Value Stat.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadena, non usada

Resultados de devolución:

 • Value, devolve un valor que contén JSON serializable