Módulo módulo básico

módulo base 58

Módulo de codificación e decodificación base58

base58O módulo é un módulo usado para a codificación e decodificación de datos Base58. Base58 é unha combinación de números e letras. Non contén caracteres facilmente confundibles como o número 0, a letra O, a letra I, a letra l, etc., e é menos propensa a erros.

Este módulo ofrece dous métodos encode: e . O método úsase para codificar Base58 os datos indicados e devolver a cadea codificada. O método úsase para decodificar a cadea codificada Base58 dada e devolver os datos binarios descodificados.decodeencodedecode

Aquí tes base58o código de mostra para o módulo:

1 2 3 4 5 6 7 8
var base58 = require('base58'); var data = "Hello, World!"; var encoded = base58.encode(data); console.log(encoded); // => 'StV1DL6CwTryKyV' var decoded = base58.decode(encoded); console.log(decoded.toString()); // => 'hello world'

función estática

encode

Codificar datos en base58

1
static String base58.encode(Buffer data);

Parámetros de chamada:

  • data:Buffer, os datos que se van codificar

Resultados de devolución:

  • String, devolve a cadea codificada

Codificar datos usando base58check

1 2
static String base58.encode(Buffer data, Integer chk_ver);

Parámetros de chamada:

  • data:Buffer, os datos que se van codificar
  • chk_ver: Número enteiro, especifique a versión de verificación

Resultados de devolución:

  • String, devolve a cadea codificada

decode

Descodifica a cadea en datos binarios usando o método base58

1
static Buffer base58.decode(String data);

Parámetros de chamada:

  • data: String, a cadea que se vai decodificar

Resultados de devolución:

  • Buffer, devolve os datos binarios descodificados

Descodifica a cadea en datos binarios usando o método base58check

1 2
static Buffer base58.decode(String data, Integer chk_ver);

Parámetros de chamada:

  • data: String, a cadea que se vai decodificar
  • chk_ver: Número enteiro, especifique a versión de verificación

Resultados de devolución:

  • Buffer, devolve os datos binarios descodificados